Wulki bój wo wobwodne mišterstwa młodźiny U18 dožiwili

srjeda, 29. nowembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Mustwo wolejbulistow U18 sportoweho towarstwa Viktorije Worklecy bě w Žitawje dobyło a so za krajne finale kwalifikowało.  Foto: Šćěpan Wjenka Mustwo wolejbulistow U18 sportoweho towarstwa Viktorije Worklecy bě w Žitawje dobyło a so za krajne finale kwalifikowało. Foto: Šćěpan Wjenka

Po tym, zo hrajachu sobotu mužojo prěnjeho zastupnistwa Viktorije Worklecy w swójskej hali, mějachu njedźelu ći młodźi šansu pokazać, što su hač dotal w treningu nawuknyli. Tak wjedźeše jich puć hižo rano do Žitawy, hdźež měrjachu so ze šěsć dalšimi mustwami wo najlěpše muske dorostowe mustwo U18 wuchodneje Sakskeje.

Prěni přećiwnik dnja běše znaty cyłk z Wojerec. Hižo zašłu hrajnu dobu hraještej młodej mustwje napjaty wolejbul přećiwo sebi. Tež tutón raz zetkaštej so na samsnej runinje. Prěnju sadźbu móžachu Młodźi dźiwi za sebje rozsudźić, druhu sadźbu snadnje wotedachu. W tie-breaku pak běchu tutón raz Worklečenjo ći, kotřiž sylniše čuwy mějachu.

W druhej hrě dnja dóstaštaj hnydom dwaj hrajerjej, kotrajž rotaciski system mustwa dotal hišće trenowałoj njejstaj, šansu so na polu wopokazać. Jan Matka a Dominik Hajna zasadźištaj so na wažnej poziciji wonkowneho přiwzaća a nadawk derje zmištrowaštaj. Byrnjež nastał z tutej změnu tu a tam njeměr na polu, móžeše so Worklečanske mustwo tež w tutej hrě přećiwo Mittelherwigsdorfej jasnje z 2:0 přesadźić.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND