Derby jasnje dobyli

srjeda, 29. awgusta 2018 spisane wot:

ST Marijina hwězda

– SJ Njebjelčicy 3:0 (1:0)

Zestawa domjacych: Schmidt – Wróbl (62. R. Cyž), Škoda, Rab, C. Cyž, Pesch­mann, Kuring, Pjetaš, Hawš, Eldor (79. Winkler), Pakoßnick (88. Čornak)

zestawa hosći: Hahn – Kral, Haška, Hanuza, Šołta, Lejnart, Korjeńk (85. Domš), Čornak (50. Wagner), Hrjehor, Pawlik, Ričel

Rekord Möllera we Łazu polěpšił

srjeda, 29. awgusta 2018 spisane wot:

Marian Žur z Lejna (srjedźa) je we Łazu na połdistancy KnappenMana po 1,9 kilometrach we wodźe, 90 kilometrach na kolesu a 21,1 kilometru běžo cil po 4:46:36 hodź docpěł. Tak je wón dotalny serbski rekord Šunowčana Stefana Möllera na tutej distan­cy wo ni­male poł hodźiny polěpšił. Wubědźowanje za wólnočasnych spor­towcow doby Sabina Młynkec ze Šunowa, Beno Šołta z Miłoćic přesadźi so w staflowym wubědźowanju za kóždeho z Henryjom Gelardijom a Jonasom Čornakom.

Foto: Jörg Stephan

Zakitowar pokala znowa wyskał

wutora, 28. awgusta 2018 spisane wot:

Finale bičwolejbuloweje tury Radija Satkula

W Bobkec jěchanskej hali w Miłoćicach so wčera wječor mócnje kurješe. Tam pak njeskakachu kaž hewak konje přez zadźěwki. Dwaceći bičwolejbulowych cył­kow wojowaše při wysokim saku wo po­kal Radija Satkula, kotrež je mjeztym tra­dicionalny turněr zhromadnje ze Serbskim Sokołom zarjadowało.

Wot napoł šesćich hromadźachu tam mustwa w štyrjoch staflach dypk po dypku, zo bychu so za štwórćfinale kwali­fikowali. W stafli A poradźi so to cyle suwe­renje teamej Mixery (něhdyši a tučasni hrajerjo Serbskeho gymnazija Budyšin) a po jeničkej poražce tež lońšemu finalistej Róžant. W stafli B běše cyle kuriozne: Team Satkula doby trójce a so tak jasnje skwalifikowa, dalše tři mustwa z dwěmaj dobyćomaj nadźijachu so na małe dypki, kotrež pomhachu skónčnje lońšemu dobyćerjej Handicap Pančicy. W dalšimaj skupinomaj přesadźichu so Nuknica, Škit Budyšin kaž tež Black Birds a cyłk ze spodźiwnym mjenom Volker Rachow z Worklec.

Nawjedowanje hišće z ruki dali

wutora, 28. awgusta 2018 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki

– Wojerowski FC 3:3 (2:1)

Zestawa domjacych: Schöne – K. Matka, Schultz, Šewc, Hilbich (81. Rawš), Šołta, Korjeńk, M. Matka (75. Wowčerk), Bejmak, G. Kurjat, M. Kurjat (70. Bjeńš)

Na njedźelnu 85. minutu so Sokoljo w Ralbicach zawěsće chětro mjerzaja. W njej běžeše mjenujcy delanski kopar­ Marcel Wowčerk při stawje 3:2 sam­lutki na přećiwniske wrota, zwrěšći pak lochkomyslnje na wrotarju. Jenož někotre sekundy pozdźišo klinkaše po flance a rjanym hłójčkowanym bulu we wrotach Sokoła k 3:3!

Wšitko kulojće njeběžało

wutora, 28. awgusta 2018 spisane wot:

Aktualna tabulka wólnočasneje ligi Zapa­dołužiskeho koparskeho zwjazka

1. Sokoł Ralbicy/Hórki 13 43 : 11 32

2. Módro-běli Kulow 14 30 : 11 30

3. HZ Wojerecy/Wětnica 14 51 : 22 28

4. LSV Hory 13 34 : 22 22

5. Jednota Wojerecy 14 23 : 29 20

6. HZ Rakecy/Šćeńca 14 21 : 28 17

7. Aktiwist Wojerecy 14 42 : 64 16

8. HZ Hórnikecy/Ćisk 13 29 : 34 15

9. HZ Bluń/Lubuš 14 27 : 31 13

10. HZ Lok Wojerecy 13 15 : 63 3


Sokoł Ralbicy/Hórki

– HZ Rakecy/Šćeńca 2:0 (0:0)

Zestawa domjacych: Mjetaš-Wowčer – Brězan, Schultz, Matka, M. Žur, Lulak, Zynda, S. Bjeńš, Šołta, Brückner, Strelow; zaměnjeni: M. Hrjehor, S. Žur, Jakubaš, Serbin

Dypki přećiwnikej přewostajili

wutora, 28. awgusta 2018 spisane wot:

Traktor Malešecy

– SJ Chrósćicy II 3:2 (1:1)

Zestawa hosći: Cyž – Klimant (47. Dehn), M. Donat, Mark, Dórnik, Zahrodnik, Wow­čer, Domaška, Lešawa, J. Donat, Šmit

Po prěnim dobyću w minjenej hrě, chcyše rezerwa koparjow Chróšćanskeje SJ w Malešecach dalši wuspěch žnjeć. Přećiwnik běše minjenu sezonu hišće w druhej stafli wokrjesneje ligi a tak njebě hrajerjam wokoło kapitana Aleksandra Dórnika znate, što na nich čaka.

Wuslědki (28.08.18)

wutora, 28. awgusta 2018 spisane wot:

Kopańca, wokrjesna wyša liga

Kumwałd – Ramnow 0:3 (0:3)

Bukecy – Połčnica0:3 (0:3)

Hnašecy-Dobruša – Rakecy 1:2 (1:2)

Kinspork/Łužnica – Kulow 0:1 (0:0)

Radwor – Großnaundorf 1:4 (0:2)

Němske Pazlicy – Hory 1:1 (1:0)

1. Rakečanske ST 3 7 : 2 9

2. LSV Hory 3 8 : 2 7

3. Módro-běli Kulow 3 6 : 2 7

4. Póst Germania Budyšin 2 9 : 4 6

5. SG Großnaundorf 3 9 : 5 6

6. TSV Połčnica 3 6 : 3 6

7. Natwar Němske Pazlicy 2 3 : 1 4

8. Sokoł Ralbicy/Hórki 3 7 : 6 4

9. Drohotka Ramnow 3 3 : 4 4

10. ST Hnašecy-Dobruša 3 7 : 7 3

11. ST Kinspork/Łužnica 3 5 : 5 3

12. Wojerowski FC 2 3 : 3 2

13. ST Radwor 3 2 : 7 1

14. ST Porchow 2 1 : 7 0

15. Motor Kumwałd 3 2 : 10 0

16. Zeleno-běli Bukecy 3 2 : 12 0

wokrjesna liga, stafla 2

Wulke Ždźary – Łaz/Běły Chołmc 1:2 (0:0)

Wulka Dubrawa – Wojerecy II 2:2 (1:1)

Rakecy II/Šćeńca – Lubuš 1:4 (1:0)

Ćisk II – Mały Wosyk4:2 (3:2)

Marijina hwězda – Njebjelčicy 3:0 (1:0)

Łuty – Haselbachtal3:0 (2:0)

1. Traktor Malešecy 3 7 : 2 9

2. Wojerowski FC II 3 7 : 3 7

2. HZ Łaz/Běły Chołmc 3 7 : 3 7

4. ST Lubuš 3 10 : 4 6

5. ST Marijina hwězda 2 6 : 0 6

6. ST Ćisk II 3 7 : 4 6

7. HZ Wulke Ždźary 3 3 : 2 4

8. SJ Njebjelčicy 3 2 : 3 4

9. FSV Łuty 2 3 : 2 3

10. SJ Chrósćicy II 3 5 : 6 3

11. ST 1896 Wulka Dubrawa 2 4 : 4 2

12. SV Haselbachtal 2 0 : 5 0

13. ST Nadrózna Hrabowka 2 0 : 6 0

14. HZ Rakecy II/Šćeńca 3 1 : 9 0

15. ST Mały Wosyk 3 3 : 12 0

Energija doma jenož remis docpěła

póndźela, 27. awgusta 2018 spisane wot:

FC Energija Choćebuz

– SV Meppen 1:1 (1:0)

Zestawa domjacych: Spahić – Starcew, Stein, Matuwila, Schlüter, Kruse, Weidlich, Zimmer, de Freitas, Viteritti, Mamba

Chětro přesłapjenych bě 6 000 Choćebuskich přiwisnikow po třećej domjacej partiji sezony 2018/2019. Na jednej stronje, dokelž njemóžachu hosćićeljo na bojowniski wukon w pokalu přećiwo zwjazkowemu ligistej SC Freiburg (5:7 po třělenju jědnatkow) nawjazać, na tamnym boku, dokelž Meppenčenjo hakle w 3. min. přidatneho hrajneho časa wurunachu. Z tym bě nawjedowanje 1:0 přez Fabija Viterittija po 15. min. (jědnatka) zhubjene.

Wjetšina přihladowarjow pak rěčeše wo zbožownym dypku, dokelž prezen­towaše so Meppen jako jara sylny cyłk. Nimo toho docpě hósć we 58. min. regularne wrota. Granatowski bě z distancy na wrota třělił, na to skoči bul z łaty do wrotow za wrotowu liniju a wottam zaso won do šěsnatki. Sudnik Bacher pak wrota njepřipózna. Tež dwě mjeńšinje pozdźišo ležeše wón wopak. Streli Mamba bě do wrotoweho wuspěcha pječa w nimohrě stał, pas pak bě wot přećiwnika přišoł. 1:1 dyrbi FC Energija Choćebuz tuž jako zbožowny dypk wobhladować. Georg Zielonkowski

Sprawne dźělenje dypkow

póndźela, 27. awgusta 2018 spisane wot:

FSV Budissa Budyšin – BFC Dynamo 1:1 (1:0)

Zestawa domjacych: Ebersbach – Mack, Patka, Hoßmang, Kral, Ciapa, Weiß, Schlicht (45. Krawčik), Schmidt, Treu (82. Merkel), Bönisch (68. Langr)

Widźał, słyšał, napisał (27.08.18)

póndźela, 27. awgusta 2018 spisane wot:
Awtor dźensa Křesćan Korjeńk

„Dynamo Drježdźany je trenarja Neuhausa pušćił!“ Tale powěsć roznjese so zašły štwórtk we wšěch medijach Sakskeje a za jeje mjezami. Kónc zhromadneho dźěła to mjez wuspěšnym nazwučowarjom a nětko hižo nic tak wuspěšnym mustwom. Znajerjo kopańcy wěšćachu hižo po fatalnym wupadźe z prěnjeho pokalneho koła wěste konsekwency – najpozdźišo po dwěmaj domjacymaj hromaj přećiwo Heidenheimej a Hamburgej. Nowy system trenarskeje dwójki Neuhaus/Neméth njebě k wočakowanej stabiliće w škiće wjedł, zo bychu přećiwniskim wrotam sylnišo zadźěwać móhli. Hač drje su přepozdźe započeli system nazwučować, a hač njejsu hrajerjo kmani system tak zwoprawdźić, kaž je sej to trenar předstajił? Tute prašenje je nětko hoła teorija, a sym wćipny, kak nětko najprjedy raz z Fiélom pola Dynama dale póńdźe.

nawěšk

nowostki LND