Radworčenjo wyskali

wutora, 10. decembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Wólnočasny wolejbulowy cyłk Sportoweho towarstwa 1922 Radwor je wčera wječor w Chróšćanskej wjacezaměrowej hali tradicionalny Mikławšowy turněr dobył. Druhe­ městno wobsadźi mustwo Sportoweje jednotki Chrósćicy, kotraž bě zarja­dowar a wuhotowar turněra. Bronzu zawěsćichu sej wučerki a wučerjo Serbskeho gymnazija Budyšin. Wobdźěliło bě so šěsć cyłkow, nimo mjenowanych Viktoria Worklecy, Žołto-módri Kulow a abiturny lětnik 1996. Foto: Jan Hrjehor

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND