Z kolesom na Pastwinu horu

srjeda, 09. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Z Pastwineje hory maš krasny wuhlad na Halštrowske hory. Foto:  Jan Rjeda Z Pastwineje hory maš krasny wuhlad na Halštrowske hory. Foto: Jan Rjeda

Zo je wobrot předatych kolesow w minjenym třištwórć lěće přibył, njeje žane wulke potajnstwo. A zo je tak dźeń a wjace ludźi na dowolu z kolesom puću,­ je jedyn ze sćěhow koronapandemije. Wose­bje kónc tydźenja wuhladaš přeco zaso kolesowarjow we Łužicy, tež nětko w nazymskim a zymskim času.

Wopisuju tule dźensa turu, na kotruž běch so spočatk nowembra nastajił. Wona­ je ze wšitkimi družinami kolesow derje zmištrujomna. Tak móžeš po njej z trekingowym, wubědźowanskim abo z kolesom za přezpólne jězby po puću być.

Započał je so mój wulět w Pančicach-Kukowje, zwotkelž jědźech po koleso­warskej šćežce přez Wudwor do Worklec a dale po asfaltowanej dróze do směra na Nowu Wjesku. Wottam dźěše runjewon nimo Hornjeho Hajnka do Róžanta a Smjerdźaceje. Při křižowanišću wot­bočich nalěwo do lěsa na směr Němske Pazlicy, hdźež drje bě tróšku chłódnišo, za to pak skićachu štomy přijomny čerstwy powětr.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND