Wuprudźacy regionalny běrow

wutora, 19. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Slepo (SN/MiR). Slepjanski regionalny běrow Domowiny za wobłuk Běła Woda/Niska je so spočatk apryla wo dalšu wosobu rozšěrił. Pěskowčanka Franciska Wroblowa skutkuje tam tři dny wob tydźeń. Wona zaběra so wosebje ze serbskorěčnej animaciju w dźěćacych dnjowych přebywanišćach, a to předewšěm w Rownjanskim kubłanišću „Milenka“ kaž tež w Trjebinskej pěstowarni „Lutki“ a w horće Slepjanskeje zakładneje šule „Marja Grólmusec“. Tež rěčne dalekubłanje Rownjanskich kubłarkow słuša do jeje dźěłowych wobłukow. „Franciska Wroblowa so tuchwilu do nadawkow zadźěła. Sym jara wjesoła, zo mamy nětko dalšu sobudźěłaćerku, kotraž so wo wuwiwanje a nałožowanje serbšćiny w našim regionje stara“, rjekny regionalna rěčnica Diana Maticowa. Franciska Wroblowa stara so tež wo wuwiwanje tematiskich programow w dźěćacych kubłanišćach w Rownom, Slepom, Trjebinje a Brězowce, wosebje we wobłuku pěstowanja serbskich nałožkow. Runje tam su zwiski k Julianje Kaulfürstowej, kotraž hižo wjacore lěta w regionje skutkuje, bjezpo­srědne.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND