Klimant dobyće zaručił – Runt w derbyju faluje

póndźela, 10. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Bosćij Klimant steješe po dołhim času zaso we wrotach prěnjeho mustwa SJ Chrósćicy. Ze swojim sylnym wukonom wosebje na kóncu hry wón zaruči, zo Chróšćenjo žane přećiwniske wrota njedóstachu a duel w Połčnicy dobychu.  Foto: C. Šmit Bosćij Klimant steješe po dołhim času zaso we wrotach prěnjeho mustwa SJ Chrósćicy. Ze swojim sylnym wukonom wosebje na kóncu hry wón zaruči, zo Chróšćenjo žane přećiwniske wrota njedóstachu a duel w Połčnicy dobychu. Foto: C. Šmit

TSV Połčnica ­

– SJ Chrósćicy 0:2 (0:1)

Zestawa hosći: Klimant – Šafář, Bětnar, Runt, Dórnik, Młynk (88. Domš), M. Zahrodnik, Domaška, F. Zahrodnik, Šmit (80. Budar), Žur (86. Bogusz)

Sobotu podachu so Chróšćanscy koparjo na hru do Połčnicy, hdźež startowachu do noweje sezony wokrjesneje wyšeje ligi. Po tym, zo běchu chowancy noweje trenarskeje dwójki Runt/Latkolik přihotowanske hry přećiwo Budissy II, Radworjej a Njebjelčicam chětro wuspěšnje absolwowali (jónu njerozsudnje a dwójce­ dobyli), steješe jim nětko chětro robustne Połčničanske mustwo napřećo.

Dokelž prěnjemu mustwu (hišće) někotři akterojo k dispoziciji njejsu, dyrbješe hrajer a trenar Pavel Runt kader na někotrych pozicijach přestajić. Michał Młynk, kiž bě so w přihotach na sezonu derje prezentował, startowaše wot spočatka runje tak kaž Maksimilian Zahrodnik. Nimo toho steješe wrotar Bosćij Klimant po dołhim času zaso w klětce prěnjeho mustwa.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND