Saksku stolicu a towarstwo Stup dale wopytali

wutora, 29. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Domowinjenjo Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ pobychu na swojej lětušej kubłanskej jězbje tež w Drježdźanskej Dwórskej cyrkwi.  Foto: Katja Liznarjec Domowinjenjo Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ pobychu na swojej lětušej kubłanskej jězbje tež w Drježdźanskej Dwórskej cyrkwi. Foto: Katja Liznarjec

Drježdźany (kl/SN). Budyska Domowinska župa „Jan Arnošt Smoler“ je minjenu sobotu swoju lětušu kubłansku jězbu přewjedła. Dohromady 46 čłonow jednotliwych skupin a towarstwow župy poda so do Drježdźan. Prěnja stacija w sakskej stolicy bě Dwórska cyrkej. Tam zhonichu wobdźělnicy wo stawiznach Božeho domu, wo kralowskim dworje a wo najwjet­šim wołtarnym wobrazu Němskeje.

Jan Brězan z Drježdźan, kiž bě Domowinjanow z Łužicy witał, rozprawješe jim wo stawiznach města a wo serbskim žiwjenju w Drježdźanach. Wobdźělnicy zhonichu, zo maja tam ekumenisku skupinu. Štyri króć wob lěto swjeća zhromadnu nutrnosć, dwójce ewangelsku a dwójce katolsku, a to w cyrkwi swjateho Józefa. W Dwórskej cyrkwi je kapała serbskeho biskopa, swjateho Bena, a tam je tež jeho mitra widźeć. Dale zhonichu skupinarjo wo zbóžnym Alojsu Andrickim, kiž je w Drježdźanach jako kapłan spomóžnje skutkował.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND