Dobyće droho zapłaćili

srjeda, 28. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

SJ Chrósćicy

– Póst Germania Budyšin 3:0 (3:0)

Zestawa hosći: Králíček – Pöpel, Schulze, Cyž, Dórnik, Runt, Domaška, F. Zahrodnik (50. Bogusz), Młynk (46. M. Zahrodnik), Věchet (30. Šmit), Žur

Rjeńše nadpismo za kermušne dobyće by so wězo tež hodźało. Dokelž pak dyrbjachu młodeho talentowaneho koparja Chróšćanskeje SJ Feliksa Zahrodnika po zranjenju w 50. min. wuměnić a lěkarsce zastarać dać a dokelž je tež Dórnik po žołto-čerwjenej karće hrajnišćo hižo w 41. min. wopušćić dyrbjał, so za nje rozsudźich. Nadźijamy so, zo njeje so Feliks ćežko zranił a zo budźe prawje bórze zaso za bulom honić móc. Jemu na tymle městnje bórzomne wustrowjenje. Po spočatnym tam a sem mjez šěsnatkomaj domjacy wrota přećiwnika poněčim sylnišo nadběhowachu. Z wěsteje defensiwy woni hru natwarjachu. Diagonalnu flanku Feliksa Zahrodnika wuži Radim Věchet we 18. min. k nawjedowanju. Wulkotnje klepny wón kulowatu kožu volley do dołheho kuta. Kajke to krasne wrota! Jenož mjeńšiny pozdźišo róžk za Chróšćanow: Domaška přinjese bul před wrota, hdźež hižo „Rudi“ čakaše, zo by k 2:0 zhłójčkował (25.). Krótko na to dyrbjachu tež jeho zranjenja dla wuměnić. Hra bu hrubeho wustupowanja dla přeco zaso­ přetorhnjena. Wulka škoda, zo njeměješe sudnik scyła žanu liniju. Na stronje hosći wón mało pochłosta a njebě tež kmany komunikować. Tak pósła Dórnika po maličkosćomaj k dušowanju. Runje to pak Chróšćanow pohonjowaše. Z połčasom třěli Runt wólny kop z 25 metrow z połlěweje distancy direktnje nimo murje do saka. Kajka to wotmołwa na hněw Budyšanow.

Tež po přestawce njebě docyła widźeć, zo hraje Póst Germania Budyšin z mužom wjace. Partija bě wurunana. Dewiza domjacych rěkaše, w škiće stać kaž murja. Jich sylna defensiwa skoro ničo njedowoli a nadběhi hižo zahe wotwobara. Na stronje Budyšanow njehodźi so ničo wulce naspomnić: jenož někotre słabe třělwy, za to pak tójšto foulow, hłupe bledźenje a wulke mjerzanje. Mustwo wo­koło kapitana Domaški pak wosta dale wěste.­ Tak móžeše kermušnu njedźelu dobyće wulce swjećić.Fabian Pöpel

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND