Nazymske wicemišterstwo

póndźela, 21. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
W domjacej sportowej hali (na wobrazu) přećiwo VfB Zhorjelcej a TuS Niskej, ale tež w Mittelherwigsdorfje běchu Worklečanscy volleyballisća zakład za nazymske mišterstwo połožili. We Wojerecach pak su je tola hišće z rukow dali.  Foto: Clemens Šmit W domjacej sportowej hali (na wobrazu) přećiwo VfB Zhorjelcej a TuS Niskej, ale tež w Mittelherwigsdorfje běchu Worklečanscy volleyballisća zakład za nazymske mišterstwo połožili. We Wojerecach pak su je tola hišće z rukow dali. Foto: Clemens Šmit

Módro-běli Wojerecy II – Viktoria Worklecy 3:0 (25:23, 29:27, 25:15)

Na poslednim hrajnym dnju we wobwodnej volleyballowej lize muži dóńdźe we Wojerecach k indirektnemu duelej mjez Worklečanskimi volleyballistami a sportowcami z Kupoje-Noweje Łuki wo nazymske mišterstwo. Wobaj cyłkaj nastupištej přećiwo rezerwje Módro-běłych Wojerecy. Prjed hač so hrě w Foucaultowej hali wotměštej, pokaza prěnje mustwo Módro-běłych, kak wone partije w krajnej klasy z porjadnym přiwzaćom a wotwobaranjom bulow dobywa.

Něhdźe 100 přihladowarjow zawostaji z bubnowanjom a pozbudźowanjom wulki zaćišć mjez domjacymi hrajerjemi a najskerje tež Worklečanskimi volleyballistami. Wo wěstosći načolnika wobwodneje ligi mjenujcy w prěnjej sadźbje ničo widźeć njebě. Wojerowčenjo běchu po dypkach přeco prědku a hrajachu z wulkim ćišćom. Běše tróšku dźiwne, zo Viktoria sadźbu jeničce z dwěmaj dypkomaj rozdźěla přěhra.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND