Z jokerom wuspěch žnjeli

póndźela, 11. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

W Žitawje nastupić bě zwjazene z winowatosću, sej přećiwo poslednjemu tabulki tři dypki zawěsćić. Tróšku zmužite to bě, wšako dźěchu volleyballistki ST Marijineje hwězdy z minimalnym kadrom do hry. Jeničku hrajerku měješe trenar Ralf Wachsmann za wuměnjenje k dispoziciji. A runje ta wopokaza so jako joker.

VV Žitawa 09 II – ST Marijina hwězda 1:3 (20:25, 25:27, 25:18, 20:25)

Prěnja sadźba wotpowědowaše wšitkim wočakowanjam. Marijine hwězdźički přewzachu wot spočatka nawjedowanje, wotsalichu so na 10:3 a přinjesechu předskok ze solidnej hru do cila. Tak chcychu tež w přichodnym přechodźe dale hrać. Natwarichu přez seriju nadaćow Susi Glücklichoweje spěšny předskok. Tola zaso raz znjezmóžnichu problemy při přijimanju bula dobry nadběh natwarić. Na zbožo woraše přećiwnik runje telko zmylkow. Tak wuchowachu Pančičanki nawjedowanje hač krótko do kónca. Tola při stawje 24:21 přinjese jich Žitawa z wulkim bojom do wuskosćow. Wuruna a měješe ze 24:25 sadźbowy dypk. Tón hosćo na zbožo wotwobarachu a skónčichu sadźbu ze 27:25.

Třeći přechod bě z wida Marijinych hwězdźičkow katastrofa. K zmylkam z druheje sadźby přińdźechu hišće kondicionelne słabosće. Wosebje hórko bě, zo njejsu seriju wosom wótrych nadaćow Žitawskeje hrajerki Eberle pod kontrolu dóstali. To bě wězo moralka na dnje. Najwjetši čas, Madlenu Bartec zasadźić, kotraž hižo cyły čas na ławce na swoju šansu čakaše. Młoda hrajerka přinjese zaso wěstosć do Pančičanskeje hry. Wosebje w nadběhu, ale tež w přiwzaću bula bě wona jara wuspěšna. Sadźbu drje njewuchowa, ale mustwo bě so zaso do kolijow dóstało a dźěše z nowej motiwaciju do štwórteje sadźby, w kotrejž běžeše wšitko kaž planowane. Nawjedujo wot prěnjeho dypka njedachu so Marijine hwězdźički z koncepta přinjesć. Tež hdyž so domjace druhdy strašnje přibližichu, njebě dobyće ženje wohrožene. W přichodnym wokomiku wubědźichu sej Marijine hwězdźički stajnje zaso změrowacy předskok. Tak móžachu na dompuću spěwać „My smy dobyli, njejsmy přěhrali...“ Trenar Ralf Wachsmann sej wosebje wukon Madleny Bartec jako najlěpšeje hrajerki dnja chwaleše.

Za ST Marijinu hwězdu nastupichu: Madlena Bartec, Cornelia Berndt, Johanna Fiegler, Anne Fünfstück, Susi Glücklichowa, Constance Gühmann, Halena Jancyna, Christin Opicec a Anne Šołćic.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND