Na wuprawje we Waliziskej

póndźela, 12. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Delegacija Serbow je so wčera na studijnu jězbu do Waliziskeje podała. Chcedźa so tam mjez druhim wobhonić, kak Walizojo swoju mjeńšinowu rěč zachowuja.

Cardiff (SN/MiR). „Chcemy-li swoje wočakowanja a diskusije minjenych lět k zachowanju a rewitalizaciji hornjoserbšćiny a delnjoserbšćiny chutnje zwoprawdźić, dyrbimy sej plan naprawow zdźěłać“, rjekny předsyda Domowiny Dawid Statnik, kiž delegaciju nawjeduje. Wuprawa ma wuměnje nazhonjenjow mjez Serbami a Walizami słužić. A z njeje, tak so wobdźělnicy nadźijeja, dóstanu woni inspiraciju, kak móhli mjenowany plan naprawow wobohaćić.

Mjez wobdźělnikami wuprawy su dalši zastupjerjo Domowiny kaž tež direktor Załožby za serbski lud Jan Budar, dr. Madlena Norbergowa z Rěčneho centruma WITAJ, dr. Fabian Jacobs ze Serbskeho instituta, zastupjerka intendanta za serbske dźiwadło w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle Madleńka Šołćic, Měto Nowak z ministerstwa za wědomosć, slědźenje a kulturu w Braniborskej a nawodnica Budyskeho studija MDR Bogna Korjeńkowa.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND