Ludowe nakładnistwo Domowina pyta wolontara (m/ž/d) w redakciji Serbskich Nowin

 

 

Foto: Hanka Šěnec
Foto: Hanka Šěnec

Nadawki:

  • kwalifikuješ so za žurnalistiske dźěło w serbskich print- a online-medijach
  • nawuknješ, kak maš rešeršować, měnjenja zběrać a wo podawkach w serbskej Łužicy pisać
  • wobstaraš artikle pola swobodnych sobudźěłaćerjow a dźěłaš wusko z nimi hromadźe

Profil:

  • sy studij na polu žurnalistiki, sorabistiki abo druhich duchownych wědomosćow wotzamknył
  • maš jara dobre pisomne a ertne wobknježenje serbskeje a němskeje rěče
  • horiš so za žurnalistiske dźěło, sy wćipny na ludźi a podawki
  • maš znajomosće na polu digitalnych, wosebje socialnych medijow

Šansy:

Tebje wočakuje wotměnjawe dźěłowe městno w serbskim nakładnistwje. Nowinarske dźěło je přewšo wotměnjawe, wšědnje nawuknješ něšto noweho. Płaćimy mzdu po tarifje. Fleksibelny dźěłowy čas dźiwa na potrjeby swójbow. Dźěłowe městno je Budyšin. Wolontariat je na dwě lěće wobmjezowany. Cyłodnjowski dźěłowy čas hodźi so w mjezsobnym dorozumjenju tež skrótšić a smy wćipni na požadanja přidružnikow.

 

Swoje pisomne požadanje zapodajće na:

Ludowe nakładnistwo Domowina
jednaćel Syman Pětr Cyž
Sukelnska 27, 02625 Budyšin

abo z mejlku na:

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND