Wuměłska dźěłarnička wohrožena

srjeda, 23. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Kulturny konwent Hornja Łužica-Delnja Šleska je na swojim poslednim lětušim posedźenju dalšu lisćinu spěchowanskich projektow za lěto 2016 wobzamknył. Tež towarstwo Kamjenjak budźe z 10 000 eurami podpěrane.

Zhorjelc (SN/CoR). 10 000 eurow spěchowanja – to najprjedy raz derje klinči. Za předsydu towarstwa Kamjenjak Ludwiga Pickerta pak je připrajena suma problem. Wšako steji tak dale na hračkach, hač móža klětu scyła mjezynarodnu wuměłsku dźěłarničku rězbarjow a kamjenjećesarjow w Miłočanskej skale přewjesć. Hižo lětsa dyrbjachu planowane jubilejne 10. zarjadowanje njedosahacych pjenjez dla wupadnyć dać, hačrunjež by kulturny rum projekt z 10 000 eurami spěchował. „Nimamy hišće oficialnu zdźělenku. Trjebamy něhdźe 50 000 eurow, zo bychmy dźěłarničku přewjesć móhli. Smy tuž próstwu wo wjele wjace hač 10 0000 eurow stajili. Problem wostanje samsny: Zwotkel dóstanjemy zbytne pjenjezy? Nowe měritka kulturneho ruma, zo njespěchuja projekty z wjace hač 50 procentami cyłkownych kóštow, su jara špatne za towarstwa bjez wosobinskich swójskich dochodow“, kritizuje předsyda.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND