Nowe puće a twórby stareju znateju w hinašim šaće

póndźela, 25. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Nawodnica Serbskeho muzeja Christina Boguszowa w rozmołwje z wuměłčomaj Sophie Natuškec a Iris Brankačkowej (wotl.) pjatk w Kamjencu  Foto: Linda Garten Nawodnica Serbskeho muzeja Christina Boguszowa w rozmołwje z wuměłčomaj Sophie Natuškec a Iris Brankačkowej (wotl.) pjatk w Kamjencu Foto: Linda Garten

Pod hesłom „předźeno“ su minjeny pjatk w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy zhromadnu wustajeńcu Iris Brankačkoweje a Sophie Natuškec wotewrěli. Je to mjeztym 12. přehladka muzeja w rjedźe „Wuměłcy z regiona“.

Kamjenc (SN/CoR). „Dobra do tradicija, zo je tónle muzej mjeztym 15 lět zdobom městno, hdźež so tež wuměłstwo předstaja“, chwaleše Kamjenski wyši měšćanosta Roland Dantz (njestronjan) dźěło muzejoweje nawodnicy Friederiki Koch-Heinrichs a gratulowaše k dobremu wothłosej. Něhdźe 50 ludźi, mjez nimi wjacorych Serbow, móžeše wona witać na wotewrjenje wustajeńcy, kotrež Kazumi Hashimoto z Lubija na harfje wobrubi. „Krajiny na wobrazach tworja móst k stajnej wustajeńcy, kotraž so přirodźe wěnuje“, Koch-Heinrichs wuzběhny. A w přirodnej wokolinje, mjenujcy na wsy žiwy być, to wuměłči zwjazuje – nimo toho zo stej serbskej a samsneje generacije – kaž nawodnica galerije Budissin Tanja Böhme rozłoži. Nadeńdźeš zwěrjata jako typiski motiw Sophie Natuškec – jednotliwych w formje filigranych groćanych skulpturow abo tež jako skupinu urow, kotraž pod hesłom „imigranća“ po papjerje běži. Iris Brankačkowa njepřekwapja tónraz jeno z intensiwnymi barbami, ale tež z třomi wulkoformatnymi gouachami, nastatymi na zakładźe čorno-běłych fotow z dźěćatstwa. „Wobě wuměłči sej jara česću a wobdźiwuju, zo Iris Brankačkowa přeco nowe puće kroči“, měnješe Mario Ošika. Hač do 5. junija je přehladka přistupna. Wuměłstwowe poskitki za šule a pěstowarnje ju wudospołnjeja.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND