Rozhłós (22.09.17)

pjatk, 22. septembera 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim wo měnjenju młodźiny wo politice

11:20 Ratarske styki do Ukrainy

11:45 Nowa CD „Mi róžička je zakćěła“

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Gabriš Nawka)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo intensiwnym rěčnym kursu za Witaj-kubłarki

13:00 Z hudźbu w rozmołwje:

Angelika Kurowscyna

13:30 Nabožne wusyłanje

(Christiana Piniekowa)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (15.09.17)

pjatk, 15. septembera 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim wo Zwjazkowym předsydstwje Domowiny

11:20 Do wólbow: Strony a Serbja

11:45 Wustajeńca wo Krabaće

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jens Buliš)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mj. dr. wo nazymskim semestrje Šule za delnjoserbsku rěč a kulturu

13:00 Wo stawiznach serbskeje rejwanskeje hudźby

13:30 Nabožne wusyłanje

(Cyril Pjech)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (08.09.17)

pjatk, 08. septembera 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 Kašubska narodna mjeńšina w Pólskej

11:45 Dźeń wotewrjeneho pomnika

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 do 14:00

 Program za cyłu swójbu – live z braniborskeho wjesneho a žnjo­wodźakneho swjedźenja w Radušu z rozprawami, přinoškami, nabožnym wusyłanjom a zbožopřećemi

Rozhłós (01.09.17)

pjatk, 01. septembera 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:20 Live z Dnja Saksow w Lubiju a přinoški k wjerškej

11:45 70lětne wobstaće Budyskeho Serbskeho gymnazija

12:00 Katolske nabožne wusyłanje

 (Hans-Friedrich Fischer)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin – wo němskej mjeńšinje w Pólskej

13:00 Stawizny serbskeje rejwanskeje  hudźby

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Hans-Christoph Schütt)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (25.08.17)

pjatk, 25. awgusta 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim wo festiwalu Nukstock

11:20 Nowa serbska hudźba

11:45 40 lět lajska dźiwadłowa skupina Chrósćicy

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Christoph Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez

druhim wo přihotach žnjoweho swjedźenja w Radušu

13:00 Powěsćowe postawy w serbskej hudźbje

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Madlena Norbergowa)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (18.08.17)

pjatk, 18. awgusta 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń

11:20 Dr. Timo Meškank a jeho

„priwatna kniha“

11:45 Serbski misionar a polarny

slědźer Jan Awgust Měrćink

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Wito Sćapan)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez

druhim wo 700. róčnicy

Rubyna

13:00 Serbšćina po cyłym swěće

a w interneće

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (11.08.17)

pjatk, 11. awgusta 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo wubědźowanju młodźinskich projektow

11:20 Zjimanje temoweho tydźenja „Něšto zdźědźić“

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo angažowanym čěskim přećelu Serbow

13:00 Tradicije a nałožki kołowokoło kwasa

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pitkunings)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (04.08.17)

pjatk, 04. awgusta 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń – mjez druhim pokazka na temowy tydźeń „Něšto zdźědźić“

11:20 Portret Jandytarja Hajnka

11:45 Serbowka hotuje so do klóštra – Sarah Rječkec

12:00 Katolske nabožne wusyłanje

 (propst Clemens Hrjehor)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin – wo łapanju kokota w Turjeju

13:00 Njedźelny koncert po přećach připosłucharjow

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Madlena Norbergowa)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (28.07.17)

pjatk, 28. julija 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00  Łužica tónle tydźeń z powěsćowym přehladom tydźenja

11:20  Reportaža wo čěsko-serbskej swójbje

11:45  Hudźba do njedźele

12:00  Ewangelske nabožne wusyłanje (Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

njedźelu, delnjosersce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z předstajenjom wobdźělnicy intensiwneho rěčneho kursa

13:00  Dowolowe poručenje: Kołobrzeg

13:30  Nabožne wusyłanje

(Cyril Pjech)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (21.07.17)

pjatk, 21. julija 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń z powěsćemi tydźenja a wo Gig-festiwalu w Róžeńće

11:20 Slědy Jurja Chěžki w basnistwje

11:45 SJ Njebjelčicy 60 lět – Zajimawostki ze stawiznow

12:00 Katolske nabožne wusyłanje

 (farar Beno Jakubaš)

po tym zbožopřeća

delnjosersce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim wo lětnim swjedźenju Delnjoserbskeho gymnazija

13:00 Portret Bjarnata Rjentša

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech)

po tym zbožopřeća

nawěšk

nowostki LND