Rozhłós (29.07.16)

pjatk, 29. julija 2016 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica w tutym tydźenju 

11:20 Dowolowy kraj Šwicarska

11:45 Wulce angažowani na

 wjes  nych swjedźenjach

12:00 Nabožne wusyłanje

 (fararka Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin – mjez druhim z komentarom Bernda Pitkuningsa;  kalendrowe łopje    no  Hanzo  Njepila

13:00 Ze žiwjenja serbskeje křesćanki  Johanny Pontoweje z Drjenowa 

13:30  Nabožne wusyłanje

 (Hans Christoph Schütt)

po tym gratulacije

Rozhłós (22.07.16)

pjatk, 22. julija 2016 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo „nocy 1 000 swěčkow“ w Pančicach-Kukowje 

11:20 Zjimanje přinoškow „Z kolesom na dźěło“

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Clemens Hrjehor)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin – wo serbskej rěči w swójbach a wo dwurěčnosći na Delnjoserbskim gymnaziju

13:00 Portret: Matthias Kießling

13:30  Nabožne wusyłanje

 (Helmut Hupac)

po tym gratulacije

Rozhłós (15.07.16)

pjatk, 15. julija 2016 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica w tutym tydźenju, mjez druhim wo temje „Z kolesom na dźěło

11:20 Zabyte hrodźišća: Dobrančanske

11:45 Wo wubědźowanju motorskich  při lejnjanskim jězorje

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

  po tym zbožopřeća 

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo serbskej wučbje a wučerjach

13:00 Dowolowe impresije

13:30 Nabožne wusyłanje

(Helmut Hupac)

  po tym zbožopřeća

Rozhłós (08.07.16)

pjatk, 08. julija 2016 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica w tutym tydźenju z powěsćemi tydźenja

11:20 60 lět Serbski dom

11:45 Słuchokniha „Šwintuchaj“

12:00 Nabožne wusyłanje

(farar Gerat Wornar)

  po tym zbožopřeća 

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin – wustajeńca wo Šuli za delnjoserbsku rěč a kulturu a nowosće wo Serbskim muzeju Choćebuz

13:00 33 ludowych pěsnjow Bjarnata Krawca

13:30 Nabožne wusyłanje

(Madlena Norbergowa)

  po tym zbožopřeća

Rozhłós (01.07.16)

pjatk, 01. julija 2016 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Na wopyće pola Witaj-dźěći w Malešecach a Němcach

11.45 Ma Załožba za serbski lud přewjele pjenjez?

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Christoph Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo abiturientce Delnjoserbskeho gymnazija

13:00 Koncert po přećach připosłucharjow

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Manfred Hermaš)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (24.06.16)

pjatk, 24. junija 2016 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 To bě Europeada 2016 – Zjimanje turněra w Južnym Tirolu

11.45 Tradicionalne spěwanje pod mě­rowym dubom  w Židźinom

12:00 Nabožne wusyłanje

 (fararka Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Mjezynarodnej folk­lornej lawinje

13:00 Wo hudźbje w rozmołwje: Jan Měškank

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Christiana Piniekowa)

po tym gratulacije

Rozhłós (17.06.16)

pjatk, 17. junija 2016 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim z live-rozprawu z europeady (dalše w běhu wusyłanja)

11:15 Serbske pokalne finale

11:30 Europeada wotewrjena

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Hans Friedrich Fischer)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo serbskim swjedźenju w Choćebuzu

13:00 25 lět Zwjazk serbskich spěwarskich towarstwow

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pitkunings)

po tym  Zbožopřeća

Rozhłós (10.06.16)

pjatk, 10. junija 2016 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow

11:20 25 lět Zwjazk serbskich spěwarskich towarstwow

11:45 Burja a jědy na polach

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jan Malink)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo młodej folklornej skupinje Serbska reja

13:00 Ja mam lubego – serbske lubosćinske spěwy

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Christina Kliemowa)

po tym  Zbožopřeća

Rozhłós (03.06.16)

pjatk, 03. junija 2016 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow

11:20 Na slědach Jurja Brězana – feature k stoćinam

11:45 Wo wodźenju po Wotrowskim hrodźišću

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Daniel Dzikiewicz)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo jubileju ZSST

13:00 K 100. posmjertnym narodninam Jurja Brězana

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech)

po tym  Zbožopřeća

Rozhłós (27.05.16)

pjatk, 27. meje 2016 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

10:00 Originalne wusyłanje ze Serbskeho ewangelskeho cyrkwinskeho dnja w Slepom 

11:00 Nowinki, mjez druhim wo dnju wotewrjeneje tykowaneje chěže a pohlad na europeadu

11:20 „Hlejće – čłowjek!“ – Katolikojo a mandźelstwo

12:00 Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Live z ewangelskeho cyrkwinskeho dnja w Slepom a komentar „Tak ja to widźu“

13:00 Wo stawiznach fidlow

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech)

po tym  gratulacije

nawěšk

nowostki LND