Rozhłós (17.07.15)

pjatk, 17. julija 2015 spisane wot:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00  Łužica tónle tydźeń z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 Wšědne njewšědnosće – 49 lět zhromadnje loto hraja

11:45 Hudźba k njedźeli

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jadwiga Malinkowa)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Bórkowskich stawiznach na fotografijach

13:00 Impresije wo XI. mjezynarodnym folklornym festiwalu

13:30 Nabožne wusyłanje

(Helmut Hupac)

13:40 Zbožopřeća

Rozhłós (10.07.15)

pjatk, 10. julija 2015 spisane wot:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń

11:10 Live z 11. mjezynarodneho fol­klor­neho festiwala; rozprawjeja tež wo sobotnym wječoru a wo programje dźěći

12:00 Nabožne wusyłanje

(Michał Anders)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo 11. mjezynarodnym folklornym festiwalu

13:00 Hochožanski chór 170 lět

13:30 Nabožne wusyłanje

(Helmut Hupac)

13:40 Zbožopřeća

Rozhłós (03.07.15)

pjatk, 03. julija 2015 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

10:00 Originalne wusyłanje kemšow z Božim wotkazanjom z Bukec

11:10 Julijske „wjedrowanje“

11:20 Pozabyte ludowe pěsnje

11:45 Nowa wustajeńca w Budyskim Serbskim muzeju

12:00 Wo Smochčanskim swójbnym swjedźenju 

 po tym Zbožopřeća

njedźelu, delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z rozprawu wo Łužiskim cyrkwinskim dnju a ze zhla­dowanjom na folklorny festiwal „Łužica“

13:00 Portret huslerki Eleny Soltan

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Antje Krawcojc)

 po tym Zbožopřeća

Rozhłós (26.06.15)

pjatk, 26. junija 2015 spisane wot:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń

11:20 Stipendiaća Załožby za serbski lud

11:30 Wuměłstwowy bus

11:40 Hriwny na DMarki

12:00 Nabožne wusyłanje

(Gerat Wornar)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo nowej dźiwadłowej hrě

13:00 Serbska a čěska dujerska hudźba z Moravanku

13:30 Nabožne wusyłanje

(Bernd Pittkunings)

13:40 Zbožopřeća

Rozhłós (19.06.15)

pjatk, 19. junija 2015 spisane wot:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim z aktualnymi powěsćemi a live wusyłanje z klóšterskeho swjedźenja w Pančicach

11:20 Na wopyće pola dwójnikow

11:45 Live z Pančic-Kukowa

12:00 Nabožne wusyłanje

(farar Beno Jakubaš)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo serbskim programje na měšćanskim swjedźenju

13:00 Lěćo w serbskej hudźbje

13:30 Nabožne wusyłanje

(Manfred Hermaš)

13:40 Zbožopřeća

Rozhłós (12.06.15)

pjatk, 12. junija 2015 spisane wot:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:20 Mjezynarodny folklorny festiwal so bliži

12:00 Nabožne wusyłanje

(Christoph Rummel)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo serbskim rekwiemje w Choćebuzu a wo nowej wustajeńcy w Lubinje

13:00 Hudźbne myty a legendy

13:30 Nabožne wusyłanje

(Adelheid Daumowa)

13:40 Zbožopřeća

Rozhłós (05.06.15)

pjatk, 05. junija 2015 spisane wot:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim „junijske wjedrowanje“

11:15 Wólby 2015

11:50 Jan Cyž šěsćdźesatnik

12:00 Nabožne wusyłanje

(Kulowski farar Gabriš Nawka)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim 25 lět Choćebuski Serbski dom a předstajenje kandidatow za serbsku radu

13:00 Škrěkawa – policist w holi

13:30 Nabožne wusyłanje

(Cyril Pjech)

13:40 Zbožopřeća

Rozhłós (29.05.15)

pjatk, 29. meje 2015 spisane wot:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim z powěsćowym přehladom tydźenja

11:10 Dołhodobny projekt WITAJ-dźěći (dalše pokročowanje)

11:40 Biblioteki na kraju

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo wólbach Serbskeje rady 2015 a z komentarom „Tak ja to widźu“

13:00 40 lět Lubinski žónski chór – hudźbny portret

13:30 Nabožne wusyłanje

(Cyril Pjech)

13:40 Zbožopřeća

Rozhłós (22.05.15)

pjatk, 22. meje 2015 spisane wot:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń

11:20 Z kolesom po młynskej kolesowanskej šćežce

11:45 Za 150. serbskim blidom

w Ber­linje

12:00 Nabožne wusyłanje

(Daniel Dzikiewicz)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Błótowskej powěsćowej nocy

13:00 Wólby do Serbskeje rady 2015

13:30 Nabožne wusyłanje

(Ingolf Kśenka)

13:40 Zbožopřeća

Póndźelu, hornjoserbsce

9:00 Putniske kemše z Róžanta

11:00 Swjatkowne wšelčizny, mjez druhim live z Pěskečanskeho wjesneho swjedźenja

11:45 Pišćele w serbskej hudźbje

12:00 Swjatkowne wšelčizny

delnjoserbsce

12:30 do

14:00 Swójbny program, mjez druhim wo swjatkach něhdy a dźen­sa a z wurězkami z „Missy solemnis“

Rozhłós (15.05.15)

pjatk, 15. meje 2015 spisane wot:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń

11:20 Jónu drogi – přeco drogi?

11:45 60 lět Winfriedowy dom w Schmiedebergu

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Christoph Rummel)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Janšojskej Krabatowej zakładnej šuli

13:00 Z hudźbu w rozmołwje:

Antje Kellowa

13:30 Nabožne wusyłanje

(dr. Christiana Piniekowa)

13:40 Zbožopřeća

Serbska debata

nowostki LND