Rozhłós (09.08.19)

pjatk, 09. awgusta 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:10  Moja hudźba –

Friedemann Böhme

11:45  Dyrdomdej dźiwizna (5)

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo wuradźowanju předsydstwa Domowinskeje župy Delnja Łužica

13:00 Hudźbny konopej (3)

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (02.08.19)

pjatk, 02. awgusta 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 „Serbski rozhłós pola was“ – rěka wusyłanje hač do 12.30 hodź. ze Sernjan, we wobłuku swjedźenja k 600lětnemu wobstaća wsy su wšitke progra­mowe dypki – tež hudźba a katolske nabožne słowo fararja Gerata Wornarja – njeposrědnje z jewišća słyšeć

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin – wo Witaj-campje młodostnych

13:00 Portret: Ulrich Pogoda (komponist a hudźbny redaktor)

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner

po tym gratulacije

Rozhłós (26.07.19)

pjatk, 26. julija 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi

11:20  Putnikowanje po Jakubowym puću w Španiskej

11:45 Dyrdomdej dźiwizna (3)

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo žnjach na Hochožanskich polach

13:00 Impresije z folklorneho festiwala „Łužica 2019“

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hans Christian Schütt)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (19.07.19)

pjatk, 19. julija 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20  50 lět čłowjek na měsačku

11:40  Nowa kniha „Znaki, pominaki, kopolaki“

11:50 Dyrdomdej dźiwizna (2)

12:00 Nabožne wusyłanje

(Měrćin Deleńk)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo čołmikowanju młodźinskeho aktiwa Delnjeje Łužicy

13:00 Serbske hudźbne nakładnistwa

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Adelheid Dawmowa)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (12.07.19)

pjatk, 12. julija 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:15  Projekt Witaj-dźěći

11:45  Nowy serial:

Dyrdomdej dźiwina

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo dźěle čłona Serbskeje rady Wylema Janhoefera

13:00 Prěnje radijo we wsy

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Christiana Piniekowa)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (05.07.19)

pjatk, 05. julija 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Live z Mjezynarodneho folklorneho festiwala „Łužica 2019“ z Chrósćic z rozmołwami, rozprawami a reportažemi

12:00 Nabožne wusyłanje

(Tomasz Dawidowski)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo folklornym festiwalu a wo serbskim zakonju

13:00 Akcija Mužakow – Wo pospyće załoženja serbskeje gmejny w Pólskej

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (28.06.19)

pjatk, 28. junija 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:15 Słuchohra „Kuzłarske koncepty“

11:50 Wobrazk z narańšich Serbow

12:00 Nabožne wusyłanje

(Christoph Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo 65lětnym wobstaću Dešankskeje rěčneje šule a wo serbskorěčnym kursu w Choćebuzu

13:00 Serbske slědy w Pólskej

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (21.06.19)

pjatk, 21. junija 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:15 Hudźbny wuhlad na folklorny festiwal „Łužica 2019“

11:50 Wobrazk z narańšich Serbow

12:00 Nabožne wusyłanje

(Wito Sćapan)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo serbskim swjedźenju w Choćebuzu

13:00 Stawizny serbskich hudźbnych nakładnistwow

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (14.06.19)

pjatk, 14. junija 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

10:00 Wusyłanje swjedźenskeje Božeje słužby z Budyskeje Michałskeje cyrkwje

11:00 Łužica tutón tydźeń z powěsćemi tydźenja

11:20 Michałska wosada 400 lět

12:00 Wjesny wobraz: Słona Boršć

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Janšojskej šuli

13:00 „Akcija Mužakow – pospyt załoženja serbskeje gmejny w Pólskej“

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner)

po tym gratulacije

Rozhłós (07.06.19)

pjatk, 07. junija 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:20 Portret Pětra Mróza

11:45 Jakub a Matej so wubědźujetaj

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Christoph Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin

13:00 Błótowska železnica

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Manfred Hermaš)

po tym zbožopřeća

póndźelu hornjoserbsce

9:00 Putniske kemše z Róžanta

11:00 Swjatkowny swjedźeń w Pěskecach, dźeń młynow a beachtura Radija Satkula

12:00 Wo błótowskich bajowych nocach

delnjoserbsce

12:30– Swójbny program z nabožnym    14:00 wusyłanjom (Ingolf Kśenka)  a wo křćiznach a konfirmaciji    w žiwjenju křesćana

Serbska debata

nowostki LND