Rozhłós (17.02.17)

pjatk, 17. februara 2017 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Generaciska změna w serbskich institucijach

11:45 Nowa serbska CD: Jazz

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Wito Sćapan)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo posedźenju serbskeho wuběrka wokrjesa Sprjewja-Nysa

13:00 Serbske korjenje:

Urbanskec swójba

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (10.02.17)

pjatk, 10. februara 2017 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 Zjimanje tematiskeho tydźenja „Dokelž je tak rjenje“

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo pjerjodrěću na Rownjanskim Njepilic statoku

13:00 Serbska wustajeńca w Choćebuskim měšćanskim muzeju

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Helmut Hupac)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (03.02.17)

pjatk, 03. februara 2017 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:15 Moja melodija: Michał Cyž a jeho spěwy

11:55 „Dokelž je tak rjenje“ – do temoweho tydźenja

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Gerat Wornar)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo premjerje „Zrudneho princa“

13:00 Serbska rěč w Měškankec swójbje

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Christina Kliemowa)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (27.01.17)

pjatk, 27. januara 2017 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo wuzwolenju rady starostow

11:20 Zyma w serbskej hudźbje

11:45 Dejmantny ptači kwas SLA

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin z powěsćemi a wo posedźenju Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny

13:00 Koncert po hudźbnych přećach připosłucharjow

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Manfred Hermaš)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (20.01.17)

pjatk, 20. januara 2017 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:20 Filmowc Toni Bruk

11:45 Hudźba k njedźeli

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Tomaš Dawidowski)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin z powěsćemi a wo ptačokwasnym programje SLA „Dejmantne a druhe ptaški“

13:00 Tematiske wusyłanje: Do Pratyje 2017 hladane

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings)

po tym gratulacije

Rozhłós (13.01.17)

pjatk, 13. januara 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00  Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja a wo kubłanskej konferency iniciatiwneje skupiny Serbski sejm

11:20 Wšědne njewšědnosće

11:45 Rěčne projekty we Waliziskej

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Christoph Rummel)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Rozhłosowa woklapnica 2016 (2. dźěl)

13:30  Nabožne wusyłanje

 (Dieter Schütt)

po tym  Zbožopřeća 

Rozhłós (06.01.17)

pjatk, 06. januara 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00  Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja a rozprawa wo koparskim turněrje TCM

11:20 Chcemy serbski sejm?

12:00 Nabožne wusyłanje

 (tachantski farar Wito Sćapan)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Zhladowanje na lěto 2016

13:30  Nabožne wusyłanje

 Adelheid Dawmowa)

po tym gratulacije 

Rozhłós (30.12.16)

pjatk, 30. decembera 2016 spisane wot:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Powěsće

11:10 Runje Nowe lěto narodniny swjećić

11:20 Póstowa žona a silwester

11:30 Nowolětne tradicije

11:40 Wołoj leć

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jan Malink)

  po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim ze słowom do Noweho lěta­

13:00 Nowolětny koncert

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Dieter Schütt) 

 po tym zbožopřeća

Rozhłós (23.12.16)

pjatk, 23. decembera 2016 spisane wot:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Hodowne přeća a hodowna hudźba

12:00 Nabožne wusyłanje

 (superintendent Jan Malink)

 po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 do 14:00 hodź.

 Nabožne wusyłanje

 (Helmut Hupac)

 Hodowny koncert po přećach připosłucharjow

Póndźelu, hornjoserbsce

11:00 Serwisowe pokiwy k hodam

11:20 Hodowne přeća a hodowna hudźba

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Wito Sćapan)

20:00 do 22:00 hodź.

 Radijo Satkula

delnjoserbsce

12:30 do 14:00 

 Nabožne wusyłanje

 (Hans-Christoph Schütt)

 Hodowne stawiznički, čěska hodowna hudźba a gratulacije

Rozhłós (16.12.16)

pjatk, 16. decembera 2016 spisane wot:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo adwentnej akciji

„Sadźće so!“

11:20 Bjarnat Cyž so rozžohnuje

11:45 Adwentne woknješko

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Hans Friedrich Fischer)

  po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo naprašowanju Rěčneho centruma WITAJ.

13:00 Adwentne spěwy z Poznańskim hólčim chórom

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner) 

 po tym zbožopřeća

nawěšk

nowostki LND