Z wudaća: pjatk, 19 nowembera 2021

pjatk, 19 nowembera 2021 12:00

K pomnikej pućowali

Foto: Bosćij MěršŠulerjo dweju rjadownjow 3. lětnika Ralbičanskeje zakładneje šule su njedawno do Koslowa pućowali. Tam wobhladachu sej wuměłski pomnik. Tón spomina na wjes, kotraž bu w Druhej swětowej wójnje ćežko wobškodźena. Knjeni Pašcyna powědaše jim wo kamjenju, kotryž ma formu žorawja. Do njeho zadypane su lipowe łopješka. Kóžde dopomina na jednoho muža, kiž njeje so z wójny do Koslowa nawróćił. Tež nućenaj dźěłaćerjej, muž a žona, staj při bitwach we wsy zemrěłoj. Na bliskim hrajkanišću su so dźěći wočerstwjeli a mějachu sej při zhromadnej snědani tójšto powědać. Wórša Pašcyna

wozjewjene w: Předźenak

nawěšk

nowostki LND