Z wudaća: pjatk, 19 nowembera 2021

pjatk, 19 nowembera 2021 12:00

Pokiwy (19.11.21)

Spěwy Boda Wartki zaklinča

Budyšin. Dźiwadźelnik Tomaš Cyž prezentuje jutře, 20. nowembra, swój program „Herzensangelegenheiten“ na małej žurli Budyskeho Dźiwadła na hrodźe. Něhdźe dwuhodźinski program započnje so w 19.30 hodź. a wopřijima spěwy kabaretista Boda Wartki. Cyž interpretuje je po wašnju šansoniera spěwajo a na klawěrje hrajo. Hudźbne přinoški zwjazuje wón z krótkimi, často satiriskimi scenami. Zastup płaći 14 eurow.

Cyłotny wuměłstwowy proces

Wojerecy. We wobłuku wosebiteje wustajeńcy Wojerowskeho Zusoweho kompjuteroweho muzeja ZCOM „A bit of art“ chce bywši docent Wuměłstwoweje wysokeje šule Burg Giebichenstein w Halle nad Solawu Tom Witschel zajimcam pozadki, zasady a rjemjesło wašnja tworjenja penplotter zbližić. Tale technika wopisuje zdźěłanje ručneje grafiki a jeje mechanisku reprodukciju z ploterom; kónčna twórba a proces nastaća stej po tejle filozofiji wobstatk zhromadneho kreatiwneho cyłka. Wotpowědnu dźěłarničku přewjedźe Witschel jutře, sobotu, wot 14 do 17 hodź. Přizjewjeće so pod .

Film z Domröse a Šmajdźinej

wozjewjene w: Pokiwy
pjatk, 19 nowembera 2021 12:00

Protyka (19.11.21)

Pjatk 19. a 20.11.   Nowa rytmusowa dźěłarnička za nawodne wosobiny pod hesłom „Při pulsu žiwjenja“ w Smochčanskim kubłanišću swj. Bena

Pjatk 19.11. 17:30 Zwjazkowe předsydstwo Domowiny

  18:00 Kamjenska nakupowanska nóc

  19:00 Wotewrjenje wustajeńcy k „Tu żyjemy – Hier leben wir“ k němsko-pólskemu cyklusej dźěłarničkow z Kulturnym centrumom Jelenia Góra w Budyskim Kamjentnym domje

  19:30 Koncert z IC Falkenbergom w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  19:30 Gala operetow „Sy swět za mnje“ SLA w šwicarskim Vispje

Sobotu 20.11. 14:00 Paslenje adwentneje pychi z přirodnych materialijow w Njeswačanskej přirodnoškitnej staciji

  17:00 Gala operetow „Sy swět za mnje“ SLA w šwicarskim Schwadenje

  19:30 147. schadźowanka, livestream z Budyskeje ­„Króny“ pod

Njedźelu 21.11.   Smjertna njedźela

   Kermuša w Ralbicach

   Wólby wjesnjanosty w Bóšicach

  14:00 Młodźinski nyšpor z wobrazami fotografki ­Kerstin Kacmar z Berlina na temu „Družki“ w Chrósćicach

Póndźelu 22. do 25.11.   Towarstwo swj. Filomeny w Smjerdźacej zběra hodowne pakćiki za potrěbnych w Čěskej a Bołharskej (stajnje wot 17 do 18 hodź.)

wozjewjene w: Protyka
pjatk, 19 nowembera 2021 12:00

Sport (19.11.21)

Wolejbul dale hraja

We wobłuku Sakskeho wolejbuloweho zwjazka smědźa cyłki při wysokim saku najprjedy raz dale hrać. Wšudźe pak płaći prawidło 2G. Negatiwny test wjace njedosaha.

20.11.  14:00  Viktoria Worklecy

  – Viktoria Worklecy II     (žony, we Worklecach)

20.11.  14:00  Viktoria Worklecy

  – VV Žitawa 09 II

  (žony, we Worklecach)

25.11.  19:30  ST Marijina hwězda  

  – Schönbachske VV

  (w Pančicach)

25.11.  19:30  ST Marijina hwězda

  – TSV Wóspork

  (w Pančicach)

25.11.  19:30  MSV Budyšin III

  – Sokoł Budyšin

  (w Budyšinje)

25.11.  19:30  Sokoł Budyšin

  – Sokolnik Wjazońca

  (w Budyšinje)

Na krajnej runinje žana kopańca

We wobłuku Sakskeho koparskeho zwjazka kaž tež wokrjesnych koparskich zwjazkow tónle kónc tydźenja najprjedy raz žanu kopańcu hrać njesmědźa. Dowolene su jenož partije w regionalnych a zwjazkowych ligach, tak na přikład w regionalnej lize sewjerowuchod a we wyšej lize. Duel FC Hornjeje Łužicy Neugersdorf doma přećiwo mustwu FSV Martinroda je hižo wotprajeny.

Regionalna liga muži

19.11.  19:00  Germania Halberstadt

  – SV Babelsberg

19.11.  19:00  VSG Altglienicke

  – FSV 63 Luckenwalde

20.11.  13:00  Kamjeničanski FC

  – VfB Auerbach

20.11.  13:00  FC Eilenburg

  – SV Lichtenberg 47

wozjewjene w: Sport
pjatk, 19 nowembera 2021 12:00

Wo róli mjeńšin w zwjazkowej politice

Za přichodne wusyłanje telewizijneho magacina Łužyca je so moderator Christian Matthée do Berlina podał. W němskej stolicy­ wobhoni so wón wo tym, kotru rólu­ narodne mjeńšiny w zwjazkowej po­litice hraja. Pytajo za wotmołwami je so z tójšto wosobinami zjawneho žiwjenja rozmołwjał. Mjez druhim porěča z bywšej nawodnicu mjeńšinoweho sekretariata štyrjoch awtochtonych narodnych mjeńšin Němskeje Judit Šołćinej a jeje naslěd­nikom w zastojnstwje Göstu Nissenom. Nimo toho rozmołwješe so z nowej čłonku zwjazkoweho sejma Maju Wallstein (SPD, direktnje woleneje kandidatki wo-krjesa Choćebuz-Sprjewja-Nysa. Tež z jeničkim narodnej mjeńšinje přisłušacym sobustawom tele dny konstituowaceho so aktualneho parlamenta Stefanom Seidlerom (Južnoschleswigski wolerski zwjazk/SSW) je so Matthée zetkał.

Telewizija RBB wusyła Łužycu jutře, sobotu­, w 13.35 hodź. Wospjetowanje na samsnym sćelaku slěduje srjedu, 24. nowembra w 1.45 hodź. W mediatece RBB spřistupnja magacin wot zajutřišeho cyłe lěto, a to kóždy čas.

wozjewjene w: Telewizija
pjatk, 19 nowembera 2021 12:00

Płastowka (19.11.21)

1 nic rano, 2 přisłušnicy našeho ludu, 3 stare rjemjeslniske powołanje, 4 dobra charakterna kajkosć, 5 nic słódka, 6 umher serbsce, 7 nic knjez, 8 jězor w Aziji, 9 nic blisko

wozjewjene w: Serwis
Za plahowanje howjadow wužiwa ratar Alojs Šěrak z Łusča modernu techniku. Tule wón ze solarnym modulom bateriju za milinowy płót wokoło pastwy nabiwa. Tak zaruča, zo je płót z 3 500 amperami wěsty dosć a zo so howjada přez njón předrěć njemóža. Dołhož je na pastwje picy dosć a temperatury su znjesliwe, skót Łušćanskeho ratarja wonka wostanje. Foto: Feliks Haza

wozjewjene w: Lokalka
pjatk, 19 nowembera 2021 12:00

W Delanach přećiwo přizamknjenju

Ralbicy (SN/MWj). Přirjadowanju zaměroweho zwjazka za wopłóčki Při Klóšterskej wodźe (AZV) ke Kamjenskemu zaměrowemu zwjazkej za pitnu wodu njebudźe gmejna Ralbicy-Róžant přihłosować. To je wjetšina radźićelow na swojim wčera­wšim posedźenju w Ralbicach wobzamknyła. Po njejapkej smjerći jednaćela AZV Hansa-Jochena Schöny pytaja za móžnosćemi, zarjadniske a techniske dźěła wot wjetšeho partnera wobstarać dać. Tajki partner móhło předewzaće Ewag być, kotrež tež za Kamjenski zaměrowy zwjazk za pitnu wodu skutkuje. Kajke móhło tajke zhromadne dźěło wupadać, je jednaćel Ewag Torsten Pfuhl wčera rozłožił.

wozjewjene w: Lokalka
pjatk, 19 nowembera 2021 12:00

Prěni zaryw za wjesne srjedźišćo

Slepo (CK/SN). Mjeztym zo na Slepjanskej přesydlenskej městnosći za nowy Miłoraz jednoswójbne domy kaž hriby ze zemje rostu, nastawa tam nětko tež nowe srjedźišćo. Minjenu wutoru bě symboliski prěni zaryw za wjesny towarstwowy dom. Ně­hdźe sto Miłoražanow tónle termin sobu dožiwi. Twar je wobstatk zrěčenja energijoweho koncerna LEAG z gmejnomaj Slepo a Trjebin. Za towarstwowy dom běchu wubědźowanje architektow wupisali, a dobył je Drježdźanski běrow Schubert & Horst. Tež wobydlerjo móžachu swoje předstawy zapřijeć. Tak změja na dohromady 800 kwadratnych metrach nimo žurle tež kehelnišćo a tradicisku rumnosć wohnjoweje wobory. Cyły dom nastanje po wašnju tak mjenowanych drjewjanych stejakow.

W septembru bě Zhorjelski wokrjes za towarstwowy dom twarsku dowolnosć dał. Krótko do zarywa přepodachu nadawk za prěnje dźěła Rakečanskej firmje Böpple. Hišće lětsa maja fundamenty hotowe być. Na to móža hišće raz wšitko na centimeter dokładnje wuměrić, jednotliwe dźěle domu z drjewa zhotowić a je potom na twarnišću nastajić.

wozjewjene w: Lokalka
pjatk, 19 nowembera 2021 12:00

Adwentne wiki wotprajene

Radźićeljo so z twarskimi wustawkami sami zaběrać dyrbjeli

Rakecy (JK/SN). Jedne z najkrótšich posedźenjow přewjedźechu wčera Rakečanscy gmejnscy radźićeljo. Hižo při zahajenju přez wjesnjanostu Swena Nowotneho (CDU) čakachu na dweju fachowcow z planowanskeje firmy Panse, kotrajž chcyštaj k dwěmaj dypkomaj dnjoweho porjada porěčeć. Wonaj pak njejstaj přijěłoj, a tak je wjesnjanosta radźićelam hišće raz zaměr a pozadk za změnu přizwolenskich a wupołoženskich wustawkow za ryćerkubło w Psowjach rozjasnił. Wšako běchu so z tej naležnosću hižo zaběrali. Podobnje su hladajo na změnu wustawkow k wobtwarjenskemu planej za ležownosće w Rakečanskej gmejnje postupowali. Změnjene wustawki nětko na gmejnskim zarjedźe wupołoža, hdźež móža sej je wobydlerjo wobhladać a znapřećiwjenja zapodać. We wustawkach su móžne wob­twarjenske ležownosće na sewjeru Rakec, w Psowjach při ryćerkuble a při Pstruhowym puću kaž tež při Komorowskim Młynskim haće wobkedźbowane.

wozjewjene w: Lokalka
pjatk, 19 nowembera 2021 12:00

Njedowěra a njewěda na njedobro kompetency

Budyšin (SN/bn). „Mjenje hołkota – wjace dialoga!“ bě hesło zarjadowanja, kotrež stej Medijowa syć Łužica a Sakska krajna centrala za politiske kubłanje wčera wuhotowałoj. Aktualneho pandemiskeho połoženja dla njewotměštej je na doporučenje krajnoradneho zarjada kaž planowane w Budyskim Kamjentnym domje, ale ryzy digitalnje.

Zazběh tworješe prezentacija dr. Benjamina Bigla a Markusa Schuberta, kotrajž rozłožištaj aktualnu studiju „Medijowa kompetenca w Sakskej“. Po jeju słowach přepytowanje mjez druhim wujewja, zo něhdźe třećina wobydlerjow swobodneho stata njewě, kak žurnalisća dźěłaja. Runje telko ludźi je tež přeswědčenych, zo su medije „zasadnje we wobsydstwje stata“ a zo „zajimam industrije a kapitala“ polěkuja.

wozjewjene w: Politika

nawěšk

nowostki LND