Načolnika třećeje ligi porazyli

póndźela, 12. oktobera 2015 spisane wot:

Budissa Budyšin

– Dynamo Drježdźany 2:0 (1:0)

Zestawa domjacych: Große – Heppner, Patka (80. Hausdorf), Pfanne (46. Hoßmang), Čermák, Fröhlich, Hansch, Rosendo (60. Kral), Hausdorf (70. Kolan), Salweski (46. Reher), Walther (76. Barni­ckel)

Sobotu su koparjo Budissy Budyšin w Humboldtowym haju přećiwo třećemu ligistej testowu hru přewjedli. Dynamo Drježdźany nastupi w sprjewinym měsće z wjacorymi dorostowymi hrajerjemi. 650 ludźi chcyše partiju widźeć. Prěni połčas hry postajowachu domjacy. Wrotar Marek Große měješe mało dźěła, dokelž dźesaćo před nim nimale žane třělwy na Budyske wrota njedowolichu. Nadźěłane šansy na tamnej stronje pak najprjedy tež ničo ličomneho njewunjesechu. Hakle Hansch móžeše jednu móžnosć za 1:0 wužić (38.).

Po přestawce wotměchu so wjacore wuměny na woběmaj stronomaj, štož hrě runjewon njepolěkowaše. Dynamowcy namakachu so nětko lěpje do partije a wro­tar Große měješe wjace dźěła. 1:1, so hosćej přiwšěm njeporadźi. Za to pak postara so Hansch krótko do kónca wo rozsudne 2:0 (86.). Bohužel dyrbješe Patka w kónčnej fazy zranjeny kopanišćo wopušćić.

Marijine hwězdźički w dole sylzow

póndźela, 12. oktobera 2015 spisane wot:

Na papjerje ma třeće zastupnistwo volleyballistkow Marijineje hwězdy pjatnaće hrajerkow k dispoziciji. K dypkowym hram we Wojerecach pak nastupi jenož pjeć. Tamne běchu zamołwjene.

Trójka přitomnych hrajerkow běchu k tomu hišće nowačk­ we wubědźowanju. Wo znajmjeńša kusk nazhonjenja postaraštej so kapitanka Weronika Bartowa a Katarina Kuringowa. Njehladajo hubjeneho wuchadźišća běchu Pančičanske volleyballistki dobreje nalady a stopnjowachu so. Prěnje rozestajenje přećiwo Módro-běłym z Wojerec přěhrachu hišće z 2:25 a 4:25. Přećiwo SC Wojerecam nahromadźichu w prěnjej sadźbje 13 dypkow a w druhej jědnaće. W třećej partiji dnja měrjachu wospjet mocy z Módro-běłymi Wojerowčankami. A nětko wjele lěpje wotrěznychu. Tónraz rěkaštej wuslědkaj 14:25 a 12:25. Podachu drje so bjez dobyća na dompuć, ale z dobrym začućom.

ST Marijina hwězda – OSC Lubij 0:3 (22:25, 17:25, 21:25)

Rjany wuspěch we wonkownej koparskej hrě

póndźela, 12. oktobera 2015 spisane wot:

Postup Großharthau

– SJ Njebjelčicy 2:5 (0:2)

Zestawa hosći: Hahn – Šołta, Haška, Hrjehor, Dubaw, Cyž, Hommel, Hanuza, Lejnart, Čornak (62. Ričel), Hoelzel

Rjany a přewšo jasny wuspěch žněješe Njebjelčanske koparske mustwo w Großharthauwje. Trenar Detlef Panic zasadźi tam dwanaće hrajerjow. Z priwatnych přičin dyrbješe tón abo tamny aktiwny wotprajić. Runočasnje bě tež Njebjelčanska rezerwa po puću.

Ze spěšnymi kombinacijemi starachu so Robert Lejnart a co. wot wšeho spočatka wo strašnosć před wrotami domjacych. Tak bě po dźesać minutach Lejnart za swój cyłk hižo dwójce wuspěšny. Při 0:1 (7.) posłuži jeho Tadej Cyž na lěwej stronje a při 0:2 (10.) pósła jeho Tomy Hommel z dołhej přihrawku do běha. Na to dźěše rjana třělwa Chrystofa Dubawa snadnje nimo hornjeho třiróžka. Do přestawki nadźěłachu sej Njebjelčenjo hišće štyri dobre přiležnosće k dalšim wrotam, njeběchu pak precizni dosć. Domjacy mějachu lědma šansu na wrotowy wuspěch­.

Na kumštnym trawniku dobyli

póndźela, 12. oktobera 2015 spisane wot:

ST Kinspork/Łužnica

– SJ Chrósćicy 1:2 (0:2)

Zestawa hosći: Králíček – Pöpel (78. M. Zahrodnik), Bětnar, Cyž, Schulze, Runt, Šmit (86. Budar), Domaška, Młynk, F. Zahrodnik, Věchet

Hačrunjež běše nazymske wjedro dosć rjane, dyrbjachu Chróšćanscy koparjo w Kinsporku na njepřijomnym kumštnym trawniku hrać. Zawěsće běchu sej domjacy tak dypk abo dypki přećiwo načolnikej tabulki wuličili. Hosćo pak žaneje hektiki njedowolichu, přeco zaso woni ze škita hru woměrje natwarjachu. Cyle po dewizy, jónu so móžnosć poskići. Składnosćow, wrota docpěć, tak w prěnim połčasu tež dosć mějachu. Dobre poł hodźiny pak dyrbjachu přiwisnicy SJC na nawjedowanje čakać. Po foulu blisko šěsnatki dóstachu Chróšćenjo wólny kop. Zymnokrejny zhlada sej Pavel Runt swobodny krótki róžk a zwjertny bul k 0:1 do saka (32.). Jenož někotre mjeńšiny pozdźišo nasta dobra kombinacija přez prawu stronu. Šmit přihra Věchetej, wón so na zakładnu liniju předrě a kulowatu kožu wótrje prěki suny. Sobu běžacy Młynk njedaše so prosyć a přetwori k 0:2 (40.). Na stronje domjacych bu nadběhowar do ruma pósłany, zwrěšći pak z krótkeje distancy na Králíčeku.

Dynamowcy Budissy podleželi

póndźela, 12. oktobera 2015 spisane wot:
Dynamo Drježdźany je sobotnu testowu hru přećiwo Budissy Budyšin 0:2 přehrał. 650 ludźi sej partiju w Humboldtowym haju wobhlada. Mnozy pak běchu přesłapjeni, dokelž njewidźachu na trawniku hrajerjow Drjež­dźanskeho prěnjeho mustwa, čehož běchu so nadźijeli. Dynamo bě mjenujcy we wjetšinje z dorostowymi koparjemi nastupił, štož jim fanojo za zło bjerjechu. Rozprawu wo hrě Budissy přećiwo Dynamu namakaće na 3. stronje. Foto: Torsten Zettel

Widźał, słyšał, napisał (12.10.15)

póndźela, 12. oktobera 2015 spisane wot:

Awtor dźensa

Jan Hrjehor

Před dwěmaj njedźelomaj dyrbjach tule swoje linki na temu njezbožo w zbožu přetorhnyć. Awstriska sportowa elita w sněhakowarskim skakanju steješe potajkim w lifće na połojcy puća k najwyšemu dypkej skakanišća Bergisel. Třo Serbja bachtachu před kabinu, w kotrejž so sportowcy fyzisce a psychisce warjachu. Kabina dźěłaše kaž rostlinarnja a Schlierenzauer a co. so chětro poćachu. Winicy njeplanowaneho stopa běchu po zdaću hnydom jasni – serbska trójka z Janom Hrjehorjom. Mjezwoča sportowcow w kabinje byšće widźeć dyrbjeli! Zo so nam tajke něšto stanje?! A ja chcych sej jako dopomnjenku awtogram wobstarać a k tomu hišće wobraz z awstriskimi skakarjemi, kotřiž słušeja w sněhakowarskim skakanju k najlěpšim swěta. Moje šansy běchu nadobo pola nule, to sej znajmjeńša myslach.

Wuslědki (12.10.15)

póndźela, 12. oktobera 2015 spisane wot:

Wokrjesna koparska wyša liga

Kulow – Kumwałd3:4 (1:3)

Ćisk – Bukecy3:1 (0:0)

Wachau – Łuty5:0 (3:0)

Rakecy – Póst Budyšin 3:1 (0:1)

Wjelećin – Połčnica4:3 (3:1)

Ralbicy/Hórki – Hnašecy 1:1 (0:0)

Kinspork – Chrósćicy 1:2 (0:2)

Ramnow – Großröhrsdorf 3:3 (1:1)

1. Chrósćicy 9 21  :  4 25

2. Hory 8 29  :  7 17

3. Kumwałd 8 20  :  8 17

4. Ćisk 9 19  :  15 16

5. Ralbicy/Hórki 8 19  :  7 14

6. Hnašecy 8 16  :  9 14

7. Großröhrsdorf 9 15  :  20 14

8. Póst Budyšin 9 19  :  21 13

9. Rakecy 9 17  :  17 12

10. Połčnica 8 18  :  14 10

11. Ramnow 9 18  :  24 9

12. Kulow 8 14  :  14 8

13. Kinspork 9 13  :  20 8

14. Bukecy 8 9  :  21 7

15. Łuty 8 9  :  26 7

16. Wjelećin 8 12  :  23 6

Sport (09.10.15)

pjatk, 09. oktobera 2015 spisane wot:

Schiebock běha ekstremnje

Na sportowym arealu Wesenitzsportpark startuje sobotu 2. běhanske wubědźowanje „Schiebock běha ekstremnje“. TV 1848 Biskopicy, zarjadowar, změje koło­ ze zadźěwkami spřihotowane, kotrež ma 4 kilometry dołhe być. Startować budu atleća jednotliwje we wotstawku 10 sekundow. Běhi na distancach 0,8 km, 4 km a 8 km započnu so w 14 hodź.

Jěchanski a skakanski turněr

W Bjezdowach pola Wojerec jěcha a skaka so hižo wot wčerawšeho. W jěchanskej hali přewjedu hač do njedźele wulki jěchanski turněr za skakanskimi wurisanjemi hač do klasy S.

Motocross na Kaponicy

MC Jawora zarjaduje jutře a njedźelu finalne běhi MX Sakska a LVMX. W sćěhowacych klasach budu so motocrossowi jězdźerjo wubědźować: bambinije, dźěći, juniorojo, youngstery, holcy , MX2, master, old master, hobby a quad. Časowe plany nańdźeće na internetnych stronach MC Jawory.

Z wubědźowanskimi kolesami

Delanscy koparjo dwójce dobry wukon pokazali

štwórtk, 08. oktobera 2015 spisane wot:

SJ Njeswačidło

– Sokoł Ralbicy/Hórki 1:4 (0:2)

Zestawa hosći: Cyž – Kř. Matka, Schultz, S. Bjeńš, Lulak, Wałda (88. T. Bejma), F. Bejma, Korjeńk, M. Matka, B. Bejma (63. von Köding), G. Kurjat

Koło dale

srjeda, 07. oktobera 2015 spisane wot:

SJ Wjelećin II

– ST Marijina hwězda 0:3 (0:2)

Zestawa hosći: O. Schmidt – Wróbl, Sbjeznie, Łušćanski, T. Jurš, P. Schmidt, Langer, D. Jurš, Peschmann, Winkler, Bětnar­

W prěnim wokrjesnym pokalnym kole podachu so klóšterscy koparjo k načolnikej 1. wokrjesneje klasy. Po stacijach Winkler, Schmidt a Bětnar poda so bul k Juršej a wottam do wrotow k 0:1 (20.). Wo nawjedowanje k 2:0 do přestawki postara so znowa Jurš. Wrota spřihotował bě z mjerwjeńcy Langer.

1:2 wuchowa hosćićelski wrotar, kiž na wrotowej liniji bul z nohu wotwobara. W 54. mjeńšinje bu Bětnar wot Jurša nahraty a wotzamkny ze zdalenosće k 0:3. Po hodźinje prasny tež jónu wólny kop domjacych do łaty wrotow hosći. Dalšej šansy k 0:4 wuwostajištaj Schmidt a Jurš.

Facit: W pokalnej hrě přesadźi so cyłk, kotryž hraje klasu wyše, zasłužbnje a tróšku zbožownje z 3:0. Tobias Nowak

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND