Sport (04.09.15)

pjatk, 04. septembera 2015 spisane wot:

Přez błóto a zadźěwki

130 wobdźělnikow wočakuja organizatorojo prěnjeho běha přez zadźěwki w Hózku. Startować chcedźa jón njedźelu w 13 hodź. Na sportowcow čaka dźesać kilometrow dołha čara z 15 stacijemi, kotrež su w interneće zdźěla hižo z rysowanku zwobraznjene. Tak dyrbja na přikład přez arktisku sawnu, wysoku sćěnu abo błóto. Rěku Čorny Halštrow znajmjeńša jónu přeprěča. Organizatorojo skedźbnjeja wobdźělnikow na to, zo su za to wotpowědne črije trěbne.

Sport na babylěću

We wobłuku Ralbičanskeho wjesneho swjedźenja wubědźuja so dźensa wječor wohnjowi wobornicy. Jutře wot 14 hodź. je turněr ludoweho bula. Njedźelu sportuja potom zaso konjacy sportowcy, a to wot 13.30 hodź.

Cityjowe běhi

Město Zły Komorow je njedźelu wuhotowar a zarjadowar cityjowych běhow. W 9.40 hodź. startuja tam prěni na distancy 0,3 km. Hłowne běhi na 2,5 km/5 km/10 km započnu so w 10 hodź.

Koparske dypkowe hry

05.09. 15:00 Kulow – Großröhrsdorf

05.09. 15:00 Wachau – Chrósćicy

05.09. 15:00 Frankenthal – Mar. hwězda

06.09. 15:00 Ralbicy/Hórki – Bukecy

06.09. 15:00 Ramnow – Rakecy

06.09. 15:00 Radwor – Hodźij

06.09. 13:00 Ralbicy II – Nowe Město II

06.09. 15:00 Wóslink – Njebjelčicy

Koparske pokalne hry

Remis ćežkowuwojowany

štwórtk, 03. septembera 2015 spisane wot:

ST Marijina hwězda

– HZ Ottendorf/Liegau 1:1 (1:1)

Zestawa domjacych: O. Schmidt – Czapik (67. Vacek), Sbjeznie, Škoda, Hawš (46. Korjeńk), P. Schmidt, Langer, Jurš, Rab, Winkler, Pakoßnick

Worklečenjo hašenje dobyli

štwórtk, 03. septembera 2015 spisane wot:
W Pěskecach wubědźowachu so kameradojo wohnjowych woborow zarjadniskeho zwjazka při Klóšterskej wodźe znowa w hašenju. Šeste wurisanje lěta 2015 dobychu Worklečanscy hašerjo z 28,81 sek. Za nich bě to lětsa hižo třeći wuspěch. Na wobrazu widźimy Pěskečanskich wobornikow při natwarje techniki. Foto: Jörg Stephan

Pokalny zadźěwk přewysoki był

štwórtk, 03. septembera 2015 spisane wot:

HZ 1922 Radwor młodźina A

– HZ Niska/Zhorjelc 1:5 (0:3)

Zestawa domjacych: K. Noacka – Jo. Jatzwauk, Puppe, Bolzmann (46. Jendrewski) Hübner, Hantschick (46. Schoele), Glück­lich (46. Flaton), Spindler (46. D. Noack), Rudolph, Ritscher, Ja. Jatzwauk

W prěnim kole krajneho koparskeho pokala běše hósć młodźiny A Hrajneho zjednoćenstwa (HZ) Radwor/Wulka Dubrawa dwě klasy wyše hrajace HZ Niska/Zhorjelc. Tež hdyž poćerpjechu domjacy jasnu poražku, njetrjebaja so chowancy trenarja Inga Adama hańbować. Hižo w 6. min. padny 0:1, z kotrehož wuwi so hač do přestawki 0:3. Hosćićel njeměješe w prěnim połčasu ani jednu móžnosć a móžeše so wrotarjej Noackej dźakować, zo njebě mjezywuslědk hišće wyši.

Po přestawce čerpachu domjacy po wrotach Christopha Puppy nadźiju. Mjeńšinu pozdźišo pak postara so Luca D. Pluta wo stary wotstawk. W poslednjej mjeńšinje poradźichu so jemu dalše wrota ke kónčnemu 5:1.Heinz Noack

Poražka zasłužena była

srjeda, 02. septembera 2015 spisane wot:

Póst Germania Budyšin II

– ST 1922 Radwor 2:0 (1:0)

Zestawa hosći: Wróbl – Šěrak, Buša, Henke, Karwin, Nuk, Zähr (60. Handrik), Winar, Bauer (46. Wjeńka), Kral, Schulze

Koparjo ST Radworja chcychu so za poražku w zašłej hrajnej dobje pola Germanije rewanšować. Za to žadaše sej trenar Pětr Bejmak spěšne, niske a direktne přihrawki. Bohužel wšak so to jeho chowancam njezešlachći. Domjacy mudrje zakitowachu a startowachu z dołhimi třělwami strašne nadběhi. Hižo w 5. min. njezamó Radworski škit prawje zakitować. Z volleyjowym kopom Budyšin nadobo z 1:0 nawjedowaše. Hosćo drje mějachu wjace hrajnych podźělow, jasne móžnosće njezamóchu sej nadźěłać. Jednu přiwšěm mějachu: Po róžku trjechi Karwin žerdź. Přećiwniski škit pak běše přeco mysličku a tak krok dale.

Spěchowanske myto firmy ENSO

srjeda, 02. septembera 2015 spisane wot:
ST 1922 Radwor dósta wčera wječor za wuběrne koparske dorostowe dźěło spěchowanske myto firmy ENSO. 67 towarstwow z wuchodneje Sakskeje bě so lětsa požadało. Radworčenjo dobychu a dóstachu pjenježne myto. Mjez mytowanymi běštej tež ST Porchow na wosmym a ST Bart 90 na 10. městnje. Foto: Werner Müller

Wuslědki (02.09.15)

srjeda, 02. septembera 2015 spisane wot:

Wokrjesna koparska liga, stafla I

1. Wjazońca 2 5  :  3 6

2. Wóspork 2 2  :  0 6

3. ST Budyšin 1 5  :  0 3

4. Hnašecy II 2 6  :  4 3

5. Malešecy 2 3  :  1 3

6. Póst G. Budyšin II  2 4  :  3 3

6. Wulka Dubrawa/Min. 2 4  :  3 3

8. Mały Wjelkow 2 6  :  7 3

9. Porchow 2 5  :  6 3

10. Radwor 2 1  :  2 3

11. HZ Budestecy 2 4  :  6 3

wokrjesna liga, stafla II

1. N. Hrabowka 2 5  :  1 6

2. Hory II 2 10  :  3 4

3. Wojerecy 1919 2 5  :  4 4

4. Rakecy II 2 3  :  2 4

5. Hórnikecy 2 6  :  3 3

6. Wětnica/Hola 2 7  :  6 3

7. Lubuš 1 3  :  2 3

8. FC Łužica 2 3  :  3 3

9. Nowe Město II 2 4  :  7 3

10. Šćeńca 2 3  :  9 3

11. Ćisk II 2 7  :  9 1

12. HZ Łaz 1 1  :  2 0

13. LSV Bluń 74 1 0  :  1 0

14. Njeswačidło 1 2  :  4 0

15. Ralbicy/Hórki II 2 2  :  5 0

Jörg Stephan

wutora, 01. septembera 2015 spisane wot:
Nukec „hólcy“ w hódnoćenju starobnych klasow w top-five! Takle bychmy wobrazy, kotrež su w Połčnicy we wobłuku 6. tamnišich strowotniskich běhow nastali, mjenować móhli. Juraj Nuk (naprawo) je na distancy 800 m 4. městno wobsadźił, Janoš Nuk (nalěwo) na čarje 2 000 m pjate a nan Michał Nuk na 5 km 2. městno.Jörg Stephan

Škit domjacych njepřewinyli

wutora, 01. septembera 2015 spisane wot:

Nadrózna Hrabowka – Sokoł Ralbi­cy/Hórki II 2:0 (1:0)

Zestawa hosći: J. Matka – Mě. Matka, Bernard (68. Mět), Zynda, Mi. Matka (55. Šnajder), Kobalc, Materna, Šěn (68. Šołta), Rawš, Šmit, Kurjat

­Robustnje wustupujo spytachu koparjo Nadrózneje Hrabowki swojeho třělca wrotow Wendta z dołhimi třělwami po­sł­užić­, kiž je spěšny. Sokoljo derje sobu hrajachu a mějachu tež móžnosće. Tak Šmit w 35. min. bul do pře­ćiwniskich wrotow kopny. Pobóčny sudnik­ pak spó­zna nimohru. Pjeć mjeńšin do połčasa docpě Wendt nawjedowanje.

Tež po přestawce nochcychu so Sokołej wrota zešlachćić, byrnjež ze zaměnjenym Šołtu a Mětom ofensiwniši byli. W podlěšenju trjechichu domjacy 2:0.

Hósć z wothwizdom wurunał

wutora, 01. septembera 2015 spisane wot:

SJ Chrósćicy – LSV Hory 2:2 (1:0)

Zestawa domjacych: Králíček – Pöpel, Runt, Šafář, Šiman, F. Zahrodnik, Domaška, M. Zahrodnik, Młynk (72. Šmit), Žur (90. Budar), Věchet

Nadpismo móhło tež rěkać: ,,W poslednjej sekundźe dobyće z ruki dali.“ Štóž pak je hru widźał, tón zawěsće praji, zo móža Chróšćanscy koparjo z remisom spokojom być. Wosebje w prěnim połčasu woni chětro strachoćiwje wustupowachu. Přećiwnik z Horow móžeše swoju hru woměrje natwarjeć a sej bul derje přisuwać. Domjacy jeho hrajerjow dosć njemylachu. A dobre wudobyte bule běchu njekoncentracije a lochkomyslnosće dla hnydom zaso zhubjene. Kaž z ničeho pak padny za SJ Chrósćicy nawjedowanje. Wysoka diagonala Pöpela bu hišće wotpopadnjena, Młynk pak dósta druhi bul a pósła Věcheta hnydom do běha. Zymnokrejnje wuhra wón wrotarja, da hišće škitarjej do prózdneho běžeć a suny kulowatu kožu k 1:0 do praweho kuta (38.). Z přichodnym nadběhom potorhny Feliks Zahrodnik Horjanskeho nadběhowarja w šěsnatce, a sudnik postaji jědnatku. Králíček pak ju wotwobara.

nawěšk

nowostki LND