Přizjewić so za treningowe lěhwo

srjeda, 20. januara 2016 spisane wot:
Tež lětsa přewjedźe motocrossowy klub MC Jawora, sobustaw ADAC, tradicionalne treningowe lěhwo za dźěći. Termin je zaso 1. meja. Wobdźělić smědźa so dźěći, kotrež su potom znajmjeńša pjeć a nic starše hač 14 lět. Tež wěste nazhonjenja dyrbjeli wone hižo měć. Za nowačkow chce MC Jawora w běhu lěta hišće zakładny kurs poskićić. Za treningowe lěhwo 1. meje 2016 maja zajimcy na internetnej stronje Jaworskich motocrosspilotow přizjewjenski formular wupjelnić. Nimo toho je tam tež formular za staršich. Za wudawki zběraja potom wot kóždeho wobdźělnika dźesać eurow.SN

Přewjedu 13. bulowu nóc w Kamjencu

srjeda, 20. januara 2016 spisane wot:

Sportowe towarstwo Natwar Němske Pazlicy přeproša na mjeztym 13. bulowu nóc za koparjow nad 35 lětami. Turněr přewjedu Němskopazličenjo 29. januara w sportowej hali při Kamjenskim lětanišću. Mustwa zetkaja so we 18 hodź., po wulosowanju so turněr we 18.45 hodź. zahaji.

Tele mustwa su přizjewjene: Jednota Radeberg, Statistika Němske Pazlicy, HZ Halštrow/Hlinowc, Přećelski kruh Němske Pazlicy (zakitowar pokala), Lok Kamjenc, ST Marijina hwězda, SJ Njebjelčicy, Piwarnja Radeberg, ST Běła/Cunnersdorf, Natwar Němske Pazlicy a Natwar Němske Pazlicy II.SN

Tradicionalny halowy koparski turněr Hórčanskeho sportoweho towarstwa Zeleno-běli za hrajerjow staršich hač 35 lět je so lětsa znowa we Worklečanskej hali wotměł.

Šěsć přeprošenych mustwow hraješe po modusu kóždy přećiwo kóždemu. Zakitowar trofeje a zdobom faworit na pokal Zeleno-běłych běše kaž hižo minjenej lěće­ mustwo Sokoła Ralbicy/Hórki. Štóž chcyše potajkim delanskim koparjam trofeju wotewzać, njesmědźeše sej žanu poražku přećiwo nim dowolić. Sudnikaj René Čornak a Michał Nowak staraštaj so w napjatych hrach wo wobstajnu fairnosć.

Wosebje napadnył je wrotar Njebjelčanow, znaty lěkar Hubert Mička. Wón měješe podobnje čěskemu narodnemu wrotarjej Peterej Čechej škitny nahłownik. Kaž Čech je tež Mička na te wašnje koparjam wokoło trenarja Wolfganga Reine­cki trěbne zbožo přinjesł, kotrež lětsa Ralbičanam popřate njebě. Tak dyrbješe faworit swój són wo titulowym hattricku po třoch njerozsudnych hrach pochować. Njebjelčenjo mějachu porno tomu po třoch partijach nimo dweju dobyteju hišće njerozsudnu na konće.

Na wrota bohata testowa hra

wutora, 19. januara 2016 spisane wot:

Biskopičanske KT 08

– Budissa Budyšin 4:4 (2:2)

Zestawa Budissy w prěnim połčasu: J. Jakubov – Kolan, Klippel, Pfanne, Čermák, Reher, Fröhlich, Heppner, Hansch, Heineccius, A. Jakubov;

w druhim połčasu: Große – Kolan, Klippel, Patka, Kral, Rosendo, Hoßmang, Hausdorf, Salewski, Walther, Hansch

Regionalny koparski ligist Budissa Bu­dyšin je dalši test přewjedł, a to pola wyšeho ligista Biskopičanske KT 08. Hra wotmě so na kumštnym trawniku w Bis­kopicach. Něhdźe 50 ludźi dožiwi tam na wrota bohatu hru.

Trenar Budissy Tomaš Henčl měješe hač na Kunerta wšitkich koparjow k dispoziciji a da wšitkim šansu so prezentować. Hosćićelej drje poradźi so lěpši start. Frank Zille docpě 1:0 (8.), Chris Reher a Philip­ Heineccius pak namakaštaj z 1:1 (21.) a 1:2 (25.) prawu wotmołwu. Krótko po nawjedowanju hosća pak Beno Töppel za Biskopicy wuruna (29.).

Znowa Kulowminati wuspěšny

wutora, 19. januara 2016 spisane wot:

Wuhotowar a zarjadowar 3. koparskeho turněra Kulow-cup w zymje bě zdobom dobyćer lětnjeho turněra.

Na třećim turněrje Kulow-cup starto­waše w Kulowskej wjacezaměrowej hali wosom koparskich cyłkow. Małe finale wuhraštej Company of Kulow a mustwo z mjenom Söffner. Třeće městno wob­sadźi po dobyću 4:2 mustwo Söffner, štwórte Company of Kulow.

Tajka prawa napjatosć knježeše w kónčnej hrě mjez teamomaj DSF (Němsko-serbska frakcija) a Kulowminati. Tajny faworit Kulowminati, wobstejacy z młodych, 16lětnych karnewalistow, doby z 2:1. Wrota w finalu třělichu Johannes­ Wehlan, Jan Pfennig a Lukaš Koplanski.

K zakónčenju dnja přeprosychu sej dobyćerjo­ wšitkich koparjow turněra a dalšich hosći do rockoweje bróžnje na après-ski-party. Kulowminatije dźakuja so wšitkim pomocnikam a sponsoram za podpěru a za poradźeny 3. Kulow-cup.Werner Müller

Koparski turněr wo pokal TCM

wutora, 19. januara 2016 spisane wot:

Halowy koparski turněr wo pokal Towarstwa Cyrila a Metoda, kotryž wotmě so minjenu sobotu w Chrósćicach, je prěnje mustwo z Wotrowa dobyło.

Halowy koparski turněr wo pokal TCM je Wotrowske prěnje mustwo dobyło. W finalu přesadźi so wone 3:1 přećiwo Lacio Chrósćicam, kotrež mějachu z Janom Boguszom najlěpšeho hrajerja w swojich rjadach. Jako najwustojniši třělc wrotow bu Chróšćan Filip Šołta počesćeny, najlěpši wrotar bě Oliver Schmidt, kiž škitaše Wotrowske wrota. Małe finale doby Puklot Chrósćicy 3:2 přećiwo Chrósćicam II a duel wo 5. městno Viktoria Worklecy přećiwo Wotrowej II z 1:0.

W skupinje I hrajachu Wotrow – Lacio Chrósćicy 2:1, Wotrow – Viktoria Worklecy 2:0 a Lacio Chrósćicy – Viktoria Worklecy 5:0. Dalše tři cyłki wubědźowachu so w skupinje II: Wotrow II – Puklot Chrósćicy 0:5, Wotrow II – Chrósćicy II 0:3 a Puklot Chrósćicy – Chrósćicy II 1:1.

Hłownaj sudnikaj turněra běštaj Guido Zahrodnik a Chrystof Zahrodnik. Wubědźowanje­ zarjadowało a přewjedło běše Towarstwo Cyrila a Metoda zhromadnje ze Sportowej jednotku Chrósćicy. Jan Hrjehor

Mustwo ST Ćisk RB-cup dobyło

wutora, 19. januara 2016 spisane wot:

Pjaty raz bě třeću sobotu januara do­byćer koparskeho turněra wo pokal firmy­ Richter twarske elementy,

RB-cup, pytany.

Volleyballistki SGB znowa w sakskim finalu

póndźela, 18. januara 2016 spisane wot:

W swójskej hali dobychu volleyballistki Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) regionalne finale starobneje skupiny III pod hesłom „Młodźina trenuje za olympiju“. Hižo třeći raz docpěchu holcy, kotrež widźimy na wobrazu, kónčne sakske wurisanje. Wone budźe 17. měrca w Dippoldiswaldźe.

Minjenu srjedu krótko do 9 hodź. wote­wrě šulski nawoda SGB René Wjacławk regionalne volleyballowe finale holcow a hólcow štyrjoch najlěpšich šulow wuchodneje Sakskeje w sportowni Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma Budyšin. Šěsć hodźin pozdźišo radowaše so wón nad wospjetnym rjanym wuspěchom holcow SGB. Tež sobušulerjo mjeńšich lětnikow so jako sylny fanowy blok z nimi wjeselachu a dźiwachu so, kak wuběrnje zamóža gymnaziastki-volleyballistki při wysokim saku z bulom wobchadźeć.

Serbski gymnazij Budyšin

– Wyša šula Kulow 2:0

Tež wubranka žonow so přihotuje

póndźela, 18. januara 2016 spisane wot:
Po tym zo běchu zašły tydźeń mužojo Serbskeje koparskeje wubranki w treningowym lěhwje pobyli, je so nětko kónc tydźenja tež žónska wubranka na lětušu europeadu w juniju w Južnym Tirolu přihotowała. 14 młodych žonow, mjez nimi Ja­dwiga Rychtarjowa, Helena Bětnarjec a Leńka Fryčec (wotlěwa), poby w treningowym lěhwje w čěskim Bedřichovje. Trening nawjedowaštaj Handrij Rachel z Noweje Wjeski a Pětr Bejmak z Miłoćic. Wjace wo tym na 3. stronje Foto: Jörg Stephan

Chcedźa rady w načolnej skupinje wostać

póndźela, 18. januara 2016 spisane wot:

Krajny koparski ligist Jednota Kamjenc startuje jutře z přihotami na druhu połseriju.

Mustwo z Lessingoweho města chce poziciju w načolnej skupinje krajneje ligi dźeržeć a toho abo tamneho faworita na mišterstwo dale mjerzać. Wosebje škit je so w 1. połseriji we wulkotnej formje prezentował. Koparski cyłk bu w 16 dypkowych hrach jenož jónu poraženy, a to w Riesy, hdźež podleža tamnišemu mustwu z 1:0. Tuchwilu steji Jednota Kamjenc w sakskej krajnej koparskej lize na 3. městnje tabulki. Tež w sakskim pokalu je mustwo trenarja Franka Ričela jara wuspěšne. Tam čaka na njón w połfinalu regionalny ligist FSV Zwickau. Hrać budu po dotalnym stawje sobotu, 26. měrca, w Kamjencu.

Po tym zo bě so mustwo wuspěšne na halowymaj turněromaj w Kamjencu a Budyšinje wobdźěliło, chce wone nětko z połnej koncentraciju trenować započeć a swoje wukony skrućić. Na personalnym polu so ničo wulce nje­změni. Wopušćił je Jednotu čěski kopar Martin Finklar, kiž bě dotal hłownje w druhim mustwje zasadźeny.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND