Mjetaja pjenjezy do kyrka, za ničo!

pjatk, 26. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Janek Wowčer

Zo w politice časćišo raz tam a sem dźe, smy wšak zwučeni. Štož pak tuchwilu w Berlinje zaso wupjeku, dyrbi čłowjek najprjedy raz rozumić!

Njedawno je zwjazkowy hospodarski minister Sigmar Gabriel (SPD) wozjewił, zo chcył klimowy wotedawk za starše a dodźeržane wuhlowe milinarnje zawjesć. Tole by Łužicu a předewšěm energijoweho hobra Vattenfall, kiž drje by jara krawił, chětro trjechiło. Tola naraz: korek­tura – wšo zaso wróćo a do napřećiw­­neho směra! Takle znajmjeńša skutkuje na mnje najnowše wozjewjenje hospodarskeho ministerstwa. Wottam mjenujcy rěka, zo su alternatiwny plan wuwili. A kaž so wustaja, je wón runje to nawopačne toho, štož bě z popłatkom za starše milinarnje wotpohladane. Pod smužku wupada mjenujcy tak: Energijowe koncerny njetrjebaja płaćić, ale stat da jim financnu podpěru, zo swoje milinarnjowe bloki nachwilnje hasnu a jako rezerwu dźerža. Tak koncernam pjenjezy za poprawom ničo do kyrka mjetaja! A štó ma worćiznu skónčnje płaćić? Wězo dawkipłaćerjo, štó hewak! Njeje tole šicofrene?

wozjewjene w: Rozmyslowane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND