Swěrna dźěłaćerkaw zahrodce serbšćiny

pjatk, 23. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Lóštnu naladu šěrjachu Přezpólni dźens tydźenja w Kamjenskim sakralnym muzeju, jako su tam slawistce dr. Irenje Šěrakowej Myto Zejlerja za serbsku rěč spožčili. Z 5 000 eurami dotěrowane wuznamjenjenje je dźěl lěta 2012 wot sakskeho knježerstwa wobzamknjeneho plana naprawow za pozbudźenje a wožiwjenje nałožowanja  serbskeje rěče. SN/Maćij Bulank Lóštnu naladu šěrjachu Přezpólni dźens tydźenja w Kamjenskim sakralnym muzeju, jako su tam slawistce dr. Irenje Šěrakowej Myto Zejlerja za serbsku rěč spožčili. Z 5 000 eurami dotěrowane wuznamjenjenje je dźěl lěta 2012 wot sakskeho knježerstwa wobzamknjeneho plana naprawow za pozbudźenje a wožiwjenje nałožowanja serbskeje rěče. SN/Maćij Bulank

Dr. Irena Šěrakowa je druha lawreatka Myta Zejlerja za serbsku rěč

Ze zrudobu wón na to mysli, rjekny farar Kamjenskeje ewangelsko-lutherskeje wosady Michael Gärtner na swjatočnym spožčenju Myta Zejlerja za serbsku rěč dźens tydźenja w Kamjenskim sakralnym muzeju, zo je lětstotki trajaca doba nimo, hdyž běchu ewangelscy Serbja na tutym městnje, w klóšterskej cyrkwi swj. Hany, w swojej rěči Bože słužby swjećili, so modlili a kěrluše spěwali. „Žiwjenje w Kamjencu je wot toho časa chudše“, wón praješe. Zaćišć tehdyšeje čiłosće dóstachu hosćo, kotřiž běchu so na česć lawreatki Zejlerjoweho myta 2016 dr. Ireny Šěrakoweje w bywšej serbskej cyrkwi zešli, jako mužojo skupiny Přezpólni mócnje spěwachu, serbsku dušu wjesele wuprudźejo. Zo njeje serbska rěč ani swjata ani muzealna, ale zo wona dźensa hišće lóštnemu, druhdy tež tróšku zrudnemu žiwjenju ludźi tyje, bě widźomne a słyšomne. A zo sakska minis­terka za wědomosć a wuměłstwo dr.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Ministerka za wědomosć a wuměłstwo dr. Eva-Maria Stange (naprawo) je so prócowała, witanske a gratulaciske słowa prawje serbsce wurjekować.
dalši wobraz (2) Z gratulantami je sej lawreatka rady na počesćenje připiła.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND