Ministerka serbskej wubrance zbožo wupřała

póndźela, 27. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Nic jenož w Chrósćicach (na foće) bě public vewing europeady derje wopytany. Tež w Radworskim starym dwórnišću bě 50 ludźi duel widźało.  Foto: Feliks Haza Nic jenož w Chrósćicach (na foće) bě public vewing europeady derje wopytany. Tež w Radworskim starym dwórnišću bě 50 ludźi duel widźało. Foto: Feliks Haza

Globasnica/Dobrla Vas (SN/JaW). Serbske mustwo je wčera w Globasnicy (Globasnitz) z dobyćom 4:0 přećiwo Cymbram z Italskeje fulminantnje do lětušeho 4. koparskeho turněra europskich narodnych mjeńšin europeady startowało. (Čitajće wjace wo prěnjej hrě serbskich koparjow na 3. stronje.). Hižo dźensa popołdnju napoł třoch steješe za serbsku wubranku dalša hra přećiwo ­Pomakam z Bołharskeje w Šmihelu (St. Michael) na programje

Sobotu wječor bu 4. europeada we wsy Dobrla Vas (Stift Eberndorf) oficialnje zahajena. Kaž Domowinska delegacija w Korutanskej zdźěla, su Korutanscy Słowjency jako hosćićeljo europeady wšitkich swojich hosći z pisanym kulturnym programom witali. Mnozy domoródni so na wotewrjenu wobdźělichu a hosći z cyłeje Europy z mócnym přikleskom witachu. Mjeztym je tež serbska wubranka kompletna, posledni koparjo z Łužicy, kiž mějachu w swojich domjacych koparskich towarstwach hišće wažnu hru zmištrować, su mjeztym dojěli.

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND