Zapósłane (08.12.15)

wutora, 08. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Měrćin Krawc z Budyšina piše:

Štwórtk, 3. decembra, móžachmy w Serbskich Nowinach wo přeměstnjenju SKI čitać.

Lětdźesatki steju ze swojim dźěłom tež w serbskej zjawnosći, a před pjeć lětami mějach swójsku wustajeńcu w SKI. Dowolam sej tuž wuprajić swoje měnjenje k přeměstnjenju: Woznam mjena SKI je, zo dóstanu tu wšitke informacije serbsku kulturu nastupajo. Hdyž tónle nadawk spjelnja, słuša wona na centralne městno města Budyšina, na kotrymž wokomiknje je a nic, kaž čitam, na nowe městno, kotrež je hižo přihotowane w ćichim kućiku zboka srjedźišća města. Tele měł zajimc ekstra namakać a wopytać.

Do rozsuda poručam přemyslować a so dopomnić na stawizny Serbskeho domu, za čož bu pod najwjetšimi ćežemi a w horjacym narodnym přeswědčenju po Druhej swětowej wójnje natwarjeny. Rozsud měł tež być na dobro našeho serbskeho ludu. Měnju, zo wopytowar zarjadow w Serbskim domje ma składnosć a prawo tež přichodnje cyle blisko w SKI so zeznajomić ze serbskej woprawdźitosću.

wozjewjene w: Zapósłane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND