Drohe za stat a tola trěbne

srjeda, 17. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
K prawidłownym hosćom na Kamjenskim lětanišću słuša tale DC 3, znata tež jako tak mjenowany „rózynkowy bombowc“. W Kamjencu wěnuja so wuporjedźenju a ponowjenju mašinow tohole typa. Tež dalše lětadła tu reparuja a samo twarja. Kamjenske lětadła su jara wuspěšne na mjezynarodnych wikach. Foto: Uwe Menschner K prawidłownym hosćom na Kamjenskim lětanišću słuša tale DC 3, znata tež jako tak mjenowany „rózynkowy bombowc“. W Kamjencu wěnuja so wuporjedźenju a ponowjenju mašinow tohole typa. Tež dalše lětadła tu reparuja a samo twarja. Kamjenske lětadła su jara wuspěšne na mjezynarodnych wikach. Foto: Uwe Menschner

Małe lětanišća su najebać wysoke kóšty hospodarsce wažne

Zapósłanča Zelenych w Sakskim krajnym sejmje Eva Jähnigen čuje so w swojich začu­ćach z wuprajenjow hospodarskeho mi­nistra Martina Duliga (SPD) wobkrućena.

Loni w decembru je sakski zličbo­wanski zarjad deficitarne hospodarjenje lětanišćow kritizował. Žadyn z wobhospodarjerjow nima ani přibližnje kmane popłatki, kóšty wurunać. Wobličenje popłatkow stawaše so přeco bjez někotrychžkuli kalkulacijow“, zarjad tehdy kritizowaše. Deficity mějachu komu­nalni hospodarjo zas a zaso wurunać. K tomu přińdźechu inwesticiske přiražki wjaco­rych milionow eurow ze stron Swobodneho stata Sakskeje.

„Za čo trjebaja komuny tajke lětanišća? Sakske gmejny a města njemóža lěto wot lěta dawkowe dochody za hobby něko­trych jednotliwcow z woknom won mjetać“, měni Eva Jähnigen.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND