Čerstwy sad z Łužicy

štwórtk, 23. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Nawodnica Hodźijskeje agrofarmy za wotrjad plahowanje sadu Kathleen Walther (naprawo) a jeje sobudźělaćer Roland Haink wobrězujetaj na plantaži w Darinje jabłučiny družiny Jonagold. Prawidłowne hladanske dźěła su trěbne, zo njebychu sadowcy schorjeli. Jeno strowy štom tež bohate a kwalitne žně zaruča.  Foto: Carmen Schumann Nawodnica Hodźijskeje agrofarmy za wotrjad plahowanje sadu Kathleen Walther (naprawo) a jeje sobudźělaćer Roland Haink wobrězujetaj na plantaži w Darinje jabłučiny družiny Jonagold. Prawidłowne hladanske dźěła su trěbne, zo njebychu sadowcy schorjeli. Jeno strowy štom tež bohate a kwalitne žně zaruča. Foto: Carmen Schumann

Pola Stollec w Šěrachowje móžeš sej wot septembra sam jabłuka šćipać

Žitne žně su dominowaca tema w lětnich měsacach. Bjezdwěla su wone wjeršk ratarskeho lěta. Runja ratarjam prócuja so tež zahrodnicy a plahowarjo sadu, nas wob lěto z čerstwymi płodami z domjaceje produkcije zastarać.

Budyšin (SN/JK). W samsnym času kaž syčomłóćawy swoje koła na wulkich zahonach wjerća, pilni ludźo na plantaži Šěrachowskeho sadoweho zawoda Bernharda Stolle wišnje šćipaja. Te su so lětsa wosebje derje radźili a tohodla je trjeba je z dźewjeć hektarow wulkeje plantaže zasobu w dobrej kwaliće dochować. Dešć je bohužel k tomu wjedł, zo so wišnje pukaja. Tak je wosebity chwatk trěbny. Stolle pak je najebać to optimist a wě, zo wón wšitke wišnje, kotrež jeho pomocnicy našćipaja, z pomocu sadoweho drustwa wotbudźe. Zwjazkowy statistiski zarjad we Wiesbadenje z toho wuchadźa, zo plahowarjo słódkich wišnjow w Němskej lětsa něhdźe 36 500 tonow tutych płodow nažněja.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND