Swojich serbskich kupcoww maćeršćinje posłužuja

pjatk, 04. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Alfons Lehmann w swojej Hlinowčanskej dźěłarni, kotruž je dźensa před 25 lětami załožił a mjeztym synomj přepodał Foto:  Alfons Handrik Alfons Lehmann w swojej Hlinowčanskej dźěłarni, kotruž je dźensa před 25 lětami załožił a mjeztym synomj přepodał Foto: Alfons Handrik

Hlinowc (aha/SN). Runje dźensa před 25 lětami je Krěpječan Alfons Lehmann w Hlinowcu swobodnu dźěłarnju za wšě typy awtow wotewrěł. Po powołanju kowar bě so wón 1978 jako mišter za ratarske mašiny kwalifikował. Swój rozsud, po politiskim přewróće sej rjemjeslniski zawod z porjedźenjom awtow a z wikowanjom awtowych dźělow kaž tež z integrowanej zamkarnju za metalowe wudźěłki – kaž su to twar konjacych boksow, žele­znych płotow, schodow a wrotow –, njeje ženje wobžarował. Wot wšeho spočatka zesamostatnjenja dźěłachu w firmje nimo Alfonsa Lehmanna jeho z Hórkow pochadźaca mandźelska Monika kaž tež synaj Daniel a René. Wobaj staj w Pančicach-Kukowje do šule chodźiłoj, powo­łanje awtoweho zamkarja nawuknyłoj a mišterske pruwowanje złožiłoj.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND