Z kobłu Kandelu R wuspěšna

wutora, 21. januara 2020 spisane wot:

Serbowka U 21-cup w Lipsku dobyła

Kulowčanka Magdalena Šeferec je lětuši Eggersmannowy junior­ski cup dobyła. Tón wotměwaja kóždolětnje k zahajenju konjacych wikow Partner Pferd w Lipsku.

Lipsk (SN). „To je woprawdźe něšto wurjadneho“, přeradźi 19lětna studentka zawod­neho hospodarstwa a čłonka Kulowskeho jěchanskeho towarstwa po wuspěchu minjeny štwórtk w měsće nad Plesnu. „Sym so jara prócowała spěšniša być hač kontrahenća, a by tež hišće trochu spěšnišo šło. Přiwšěm je dosahało.“ W kónčnym přechodźe přesadźi so wona na dźesaćlětnej koble Kandela R, kotraž je mjeztym sydom lět we wobsydstwje Šeferec swójby.

Po lońšim wobdźělenju bě so Mag­dalena Šeferec lětsa druhi króć za fina­le Eggers­mannoweho juniorskeho cupa w Lipsku skwalifikowała a je wobdźělenje z triumfom skrónowała. Z časom 33,46 sekundow zmištrowa wona naročny final­ny parcours, wobstejacy ze šěsć zadźěwkow – jedyn z nich bě dwójny skok – w klasy M*, bjez zmylka w Lipšćanskich wikowych halach a wostaji Lenu Dreilich z Möckerna na konju L’amie de Coeur a Lilli Plath z Wismara na Zidane D. na 2. a 3. městnje zady so.

Test serbskeju koparskeju cyłkow

wutora, 21. januara 2020 spisane wot:

SJ Njebjelčicy

– Sokoł Ralbicy/Hórki 1:5 (1:2)

Za SJ Njebjelčicy zasadźeni: Hahn, Matješk­ – Kral, Šołta, Haška, Hanuza, Korjeńk,­ Čornak, Gödig, Pawlik, Malaš­kin, O. Domš, F. Domš, Wagner, Lejnart, Hrjehor

Za Sokoł Ralbicy/Hórki zasadźeni: Schöne – Lešawa, Janca, D. Gloxyn, Domaška, Wałda, Bejma, Šiman, Kurjat, Nuk, Budar, Ch. Gloxyn, Matka, Šołta

Mikławšk zhromadnje z Młodej uniju

wutora, 21. januara 2020 spisane wot:
Worklecy (jh/SN). Na halowy koparski turněr we Worklečanskej ćěłozwučowarni sobotu, 1. februara, přeproša zapósłanc krajneho sejma Alojs Mikławšk (CDU) zhromadnje z Młodej uniju Bu­dyšin. Witane su wólnočasne a młodźinske koparske cyłki ze stareho wokrjesa Kamjenc. Hrate budźe w zestawje 1:3, a to wot 10.30 do 16.30 hodź. Zajimo­wane mustwa njech so pola Alojsa Mikławška pod telefonowym čisłom 0 35 78 / 30 53 83 abo e-mailnje pod přizjewja.

Poskića treningowe jednotki w skakanju

wutora, 21. januara 2020 spisane wot:
Kamjenc (jh/SN). W přihotach na sezonu 2020 poskići jěchanska šula Dietera Grafa w Kamjencu-Jěžowje dwaj kursaj. Wot 28. februara do 1. měrca přewjedźe Andrea Hanisch kurs za dresurowe jěchanje a wot 13. do 15. měrca Henry Heckel z Lengenfelda skakanski kurs. Přizjewjenja pola Dietera Grafa su móžne pod telefonowym čisłom 01 72 / 3 50 62 58.

Regionalna koparska liga muži

wutora, 21. januara 2020 spisane wot:

Jako prěnja startuje regionalna koparska liga-sewjerowuchod do winowatostnych dypkowych hrow, a to prěnju njedźelu februa­ra.

02.02. 13:30 Lok Lipsk –

  FC Viktoria Berlin

02.02. 13:30  Union Fürstenwalde –

  BFC Dynamo

02.02. 13:30  Germania Halberstadt –

  Berlinski AK

02.02. 13:30  SV Lichtenberg 47 –

  ZFC Meuselwitz

02.02. 13:30  VSG Altglienicke –

  Optik Rathenow

02.02. 13:30  Hertha BSC II –

  VfB Auerbach

02.02. 13:30  Čerwjeno-běli Erfurt –

  FC Energija Choćebuz

02.02. 13:30  SV Babelsberg –

  BSG Chemija Lipsk

02.02. 13:30  Biskopičanske KT –

  Wacker Nordhausen

Halowy koparski turněr přewjedli

póndźela, 20. januara 2020 spisane wot:

Kónčna tabulka:

1. SJ Chrósćicy    3:1  9

2. Sokoł Ralbicy/Hórki II    3:1  8

3. Sokoł Ralbicy/Hórki   2:2  5

4. SJ Njebjelčicy   3:3  3

5. ST Marijina hwězda    0:4  2


Poprawom trenuje w Ralbicach kóždy pjatk nawječor młodźina E Sokoła Ralbi­cy/Hórki. Pjatk tydźenja pak přewo­stajichu halu swojim młódšim přećelam, wšako přeprosychu sej Sokoljo­ młodźiny F cyłki samsneje starob­neje klasy z Chrósćic, Njebjelčic a ST Marijineje hwězdy z Pančic-Ku­kowa na tajki prawy serbski přećelski koparski turněr.

Po wuspěšnej prěnjej połseriji a načolnej poziciji w regionalnej koparskej lize sewjerowuchod bě šeftrenar FC Energije Choćebuz Claus-Dieter Wollitz k zadźiwanju mnohich zastojnstwo złožił. Pječa­ njebě mjez nim a wjednistwom Energije hižo dosć dowěry. Z nowym trenarjom Sebastianom Abtom je so nětko za Serbske Nowiny Georg Zielonkowski rozmołwjał.

Hišće srjedź decembra sće nimale kate­gorisce wuzamknył, zo šeftrenarstwo FC Energije přewozmjeće. Zwotkel nadobo tajki přewrót?

S. Abt: Tehdy běše Claus-Dieter Wollitz hišće šeftrenar, tuž njebě to za mnje docyła­ tema na to myslić, so raz ze šeftrenarjom muži stać. Běch nazwučowar wubranki U 19, kotraž hraje w zwjazkowej ko­parskej lize, a mějach z njej dosć dźěła. Z „Pele“ Wollitzom sym so přeco wu­měnjał, a to na zakładźe wuběrneho zhromadneho dźěła. To bě jara wažny čas za mnje, wažu sej jeho hač do dźensnišeho. Nadobo pak je wšo hinak přišło. Jako su mi zamołwići kluba dowěru da­rili, bě mi to wulka česć, a po krótkim času­ rozmyslowanja sym nowe wužadanje přiwzał.

Awtor dźensa Jan Hrjehor

„Dyrbitaj z dopingowej kontrolu ličić!“ W prěnim wokomiku tak prawje njewěm, što to dyrbi. Ste­ju­ ze synom před recep­ciji hotela blisko Ruhpoldinga, dokelž chcemoj sej swětowy biatlonowy cup wobhladać. Ale dopingowa kontrola je tola za profijow a nic za dweju wjesnjanow, kotraž mataj w ćěle snano hišće někajke slědy Koćinskeho Krabatoweho twarožka abo husaceho šmałca z Budyskeho „Wjelbika“!? Šefina hotela pak je hnydom dale rěčała a namaj rozkładła, zo mamoj stwu w pódlanskim twarjenju, w kotrymž je nimo naju jenož narodne biatlonowe mustwo z Kazachstana. W stwach 1, 3, 4, 5 a 6 bydlachu Kazachojo, w stwě čisło 2 Serbaj.

Sport (17.01.20)

pjatk, 17. januara 2020 spisane wot:

Kónctydźenski wolejbul

Prěnje wolejbulowe mustwo Viktorije Worklecy změje swoju prěnju dypkowu partiju lěta 2020 w Habrachćicach (Ebers­bach), a to jutře, sobotu, wot 14 hodź. Tam hraje wone jako druhi tabulki pře­ćiwo šestemu, mustwu TSV Kundraćicy. Prěnju partiju doma běchu Worklečenjo srjedź oktobra z 3:0 jasnje dobyli. Su tuž we wróćohrě jasny faworit. Dalše hry:

18.01. 14:00 Schönbachske VV –

  HZ Pančicy-Worklecy II (žony, w Lubiju)

25.01. 14:00 Viktoria Worklecy –

  MSV Budyšin 04 III (ž)

25.01. 14:00 Viktoria Worklecy –

  Módro-běłe Wojerecy II

Koparske přihoty na 2. połseriju

Hotuja so na nowu sezonu

štwórtk, 16. januara 2020 spisane wot:

Zamołwići Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka su w Hlinowcu hrajnu dobu wólno­časneje ligi w lěće 2019 wuhódno­ćili a so zdobom na nowu přihotowali. 17 sportowcam rozłoži nawoda stafle Siegmund Heidrich wuslědki minjeneje sezony. Na wulkim polu stachu so Kulowscy koparjo z mištrom, w pokalu pak dyr­bjachu so woni HZ Rakecam/Šćeńcy kłonić­. W stafli za małe hrajnišćo wubědźowachu so tři mustwa. Cyłk z Łutow wopo­kaza so jako najwuspěšniši. Tutu ligu­ chcedźa tež lětsa dale wjesć a wabja za to mu­stwa z teritorija Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka.

Negatiwnje hódnoćił je Heidrich wulku­ ko­picu přesunjenych hrow. Tak dyrbjachu mustwa na kóncu sezony jendźel­ske tydźenje zapołožić, zo bychu sezonu dypkownje zakónčili. Tež ličba žołtych kartow je w běhu zašłych lět rozrost­ła. Přitomni pak běchu sej pře­zjedni, zo njejsu hry njefairne. Mustwa zasadźeja wukubłanych sudnikow, kotřiž konformnje sudźa a foule tež chłostaja.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND