Serbskaj starteraj derje wobstałoj

wutora, 05. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )

42. Žitawske hórske běhi

Přewšo woblubowany Žitawski hórski běh kónc apryla wotmě so hižo 42. raz. Na štyrjoch hłownych distancach 4 km, 7,5 km, 17 km a samo 35 km wubědźowaše so wjace hač 1 300 wobdźělnikow wot najmłódšich šulerjow hač k 80lět­nemu wuměnkarjej. Start a cil wšitkich běhow běštej w Olbersdorfskim sportowym centrumje njeposrědnje před Žitawskimi horami. Jednotliwe čary, wjeduce do tuteje rjaneje hórskeje krajiny po pře­wažnje lěsnych a pólnych pućach, běchu chětro naročne. Aktiwni běchu z nimale wšitkich zwjazkowych krajow Němskeje, šwarna ličba tež ze susodneje Pólskeje a Čěskeje.

Najwjace atletow měrješe swoju wutraj­nosć a spěšnosć na distancomaj 7,5 km (502 w cilu) a 17 km (418 w cilu). Na 4 km (272 w cilu) běštaj tež serbskaj starteraj z Budyšina pódla. Šuler Janoš­ Nuk (lětnik 2004) přeprěči cilowu liniju jako cyłkowny wosmy z 272 kontra­hen­tow w spěšnych 19:57 min.

W sta­rob­nej skupinje pod 12 lětami wubě­dźi sej z tymle časom wulkotne třeće měst­no na dobyćerskim podesće. Cyłkow­ny do­by­ćer na tutej distancy běše Julian Nitzsche (lětnik 2003, skupina pod 14) z Habrachćic w 19:14 min.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND