Rozhłós (01.04.16)

pjatk, 01. apryla 2016 spisane wot:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z přehladom powěsćow

11:20 25 lět po zawjedźenju nabožiny jako šulski předmjet

11:45 Recensija knihi Dietricha Šołty wo Jurju Brězanu

12:00 Nabožne wusyłanje

(Thomas Hänchen)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo premjerje noweje delnjoserbskeje dźiwadłoweje hry

13:00 Na wopyće w Šotiskej

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Hans Christian Schütt)

po tym Zbožopřeća

Rozhłós (24.03.16)

štwórtk, 24. měrca 2016 spisane wot:

ćichi pjatk, hornjoserbsce

11:00 Powěsće

11:10 Feliks Brojer a jeho kompozicija „Stabat mater“

11:20 Oratorij „Serbski rekwiem“

12:00 Nabožne wusyłanje

(fararka Jadwiga Malinkowa)

12:15 Jutry zwony mjelča – klepo­tanje

delnjoserbsce

12:30 Program za cyłu swójbu mjez druhim: Nabožne wusyłanje ze słowom k dnjej (Helmut Hupac­); jutrowne kulturne poručenja; pokazki na jutrowny program a gratulacije

jutrowničku, hornjoserbsce

11:00 Powěsće

11:15 Oratorij „Nalěćo“

12:00 Nabožne wusyłanje

(farar Christoph Rummel)

 po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Program za cyłu swójbu mjez druhim: Nabožne wusyłanje ze słowom k dnjej (Hans-Christoph Schütt), aktualny ma­gacin z powěsćemi, jutrowne spě­wanje z chórom Łužyca a z komentarom Bernda Pittkuningsa „Tak ja to widźu“

13:00 Tematiske wusyłanje „Nalěćo w serbskej literaturje a hudźbje

 po tym gratulacije

jutry póndźelu, hornjoserbsce

11:00 Powěsće

11:10 To běchu lětuši křižerjo – rozprawnistwo wo wšěch křižerskich procesionach (ličby kři-žerjow a wjerški)

11:35 Zwony we Łužicy

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Gabriš Nawka)

 

delnjoserbsce

Rozhłós (18.03.16)

pjatk, 18. měrca 2016 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim pokazka na akciju: „ Zwony do wutrobow zwonja“

11:20 Witaj, rjane nalěćo! (literarno-hudźbne wusyłanje)

11:45 Jubilar: Basnik Beno Budar – 70 lět

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Clemens Hrjehor)

 po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin

13:00 Z hudźbu w rozmołwje – Werner Měškank

13:40 Nabožne słowo

 (Manfred Hermaš)

 po tym zbožopřeća 

Rozhłós (11.03.16)

pjatk, 11. měrca 2016 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo sokołskim volleyballowym turněrje

11:20 Słuchohra: „Wopyt w psychiatriji“

11:45 Recensija k inscenaciji NSLDź „Jakni mužojo“

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jan Malink)

 po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mj. dr. wo wubědźowanju­ młodych hudźbnych talentow

13:00 Portrety delnjoserbskich žonow

13:40 Nabožne słowo

 (Christina Kliemowa)

 po tym zbožopřeća 

Rozhłós (04.03.16)

pjatk, 04. měrca 2016 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo hłownej wólbnej zhromadźiznje Maćicy Serbskeje

11:20 Smoler a jeho pěsnički

11:45 Swjedźenske zarjadowanje składnostnje 200. narodnin Jana Arnošta Smolerja

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Hans-Friedrich Fischer)

 po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z powěsćemi a wo projekće Serbskeho instituta

13:00 Tematiske wusyłanje: „Jan Arnošt Smoler 200 lět“

13:40 Nabožne słowo

 (Helmut Hupac)

 po tym zbožopřeća 

Rozhłós (26.02.16)

pjatk, 26. februara 2016 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo zymskim kupanju w Sulšecach

11:20 70 lět Serbski wučerski wustaw w Radworju

11:45 Dźěłarnička serbskich Bjesadow w Bukecach

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jan Malink)

 po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo certifikowanju delnjoserbšćiny

13:00 Lubosć mjez zwěrjatami

13:40 Nabožne słowo

 (Dieter Schütt)

 po tym zbožopřeća 

Rozhłós (19.02.16)

pjatk, 19. februara 2016 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo wikach jutrownych jejkow w Budyšinje

11:20 Wšědne njewšědnosće

11:45 Na pjerjodrěću w Šunowje

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar dr. Daniel Dzikiewicz)

 po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo ptačim kwasu w Žylowskim horće a wo delnjoserbskim projekće „Schlagwort Wendisch“

13:00 Pólske reje w Europje

13:40 Nabožne słowo

 (dr. Christiana Piniekowa)

 po tym gratulacije 

Rozhłós (12.02.16)

pjatk, 12. februara 2016 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez dru-        him wo zapustowym progra-  mje folklorneho ansambla Sle-  po w Slepom

11:20 Europeada woła

11:45 Jutrowne jejka a trendy

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Christoph Rummel)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo hłownej zhromadźi­znje Choćebuskeje Domowinskeje skupiny

13:00 Koncert po hudźbnych přećach připosłucharjow

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech)

po tym Zbožopřeća 

Rozhłós (05.02.16)

pjatk, 05. februara 2016 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo spožčenju Myta Handrija Zejlerja dr. Irenje Šěrakowej

11:20 póstniske wusyłanje

11:45 wo koncerće

12:00 nabožne wusyłanje

 (Tomasz Dawidowski))

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo nowych delnjoserbskich słuchoknihach a wo serbskich rěčnych wobrotach

13:00 z hudźbu w rozmołwje

13:40 nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech)

po tym zbožopřeća 

Rozhłós (29.01.16)

pjatk, 29. januara 2016 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo stawiznach lodohokeja we Łazu

11:15 „Maćernu rěč lubuju“ – Zjimanje tydźenskeho seriala

11:45 Nowa serbska hudźba

12:00 Nabožne wusyłanje

 (fararka Jadwiga Malinkowa)

 po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo póstniskim ćahu Delnjoserbskeho gymnazija a přinošk „50 lět Energija Chośebuz“

13:00 Nowa delnjoserbska hudźba

13:40 Nabožne wusyłanje

 (farar Cyril Pjech)

 po tym gratulacije 

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND