Rozhłós (28.10.16)

pjatk, 28. oktobera 2016 spisane wot:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z powěsćowym přehladom

11:15 Hudźbne nowonahrawanja

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Hans-Friedrich Fischer)

  po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo spomnjenskim zarjadowanju na dr. Frida Mětška a „Tak ja to widźu“

13:00 Nazyma w literaturje a hudźbje

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Christina Kliemowa) 

 po tym zbožopřeća

Póndźelu, hornjoserbsce

11:00 Přehlad powěsćow

11:15 Tematiske wusyłanje „Ochranowska wosada, pietizm a Serbja“

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Christoph Rummel)

12:15 Recensija wo nowej knize Benedikta Dyrlicha

delnjoserbsce

12:30 Słowo k reformaciskemu dnjej a ze žiwjenja křesćanki

13:00 Drohoćinki serbskeje komorneje hudźby

 po tym zbožopřeća dnja

Rozhłós (21.10.16)

pjatk, 21. oktobera 2016 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo kubłanskej konferency Rěčneho centruma WITAJ

11:20 25 lět Załožba za serbski lud

11:45 Tema tydźenja: kirbsy

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Beno Jakubaš)

  po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo 25lětnym wobstaću Załožby za serbski lud

13:00 K 100. posmjertnym narodninam dr. Frida Mětška

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech) 

 po tym zbožopřeća

Rozhłós (14.10.16)

pjatk, 14. oktobera 2016 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo šulerskej akademiji w SAEK

11:20 Nowa serbska Protyka 2017

11:45 Premjera „Do dźěła zdar!“

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jadwiga Malinkowa)

  po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo spožčenju Myta Domowiny a wo wustajeńcy w Choćebuskim Serbskim domje

13:00 Wurězki z delnjoserbskich koncertow

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech) 

 po tym gratulacije

Rozhłós (07.10.16)

pjatk, 07. oktobera 2016 spisane wot:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mj. dr. wo nazymskich koncertach

11:20 Pisany swět – interkulturne tydźenje­

11:45 Nowy semester na Lipšćanskim Instituće za sorabistiku

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Clemens Hrjehor) 

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mj. dr. wo serbskich slědach w Berlinje

13:00 Domowinarka z ćěłom a dušu: Inga Nowakowa

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Madlena Norbergowa)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (30.09.16)

pjatk, 30. septembera 2016 spisane wot:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim live z Bóščanskeho rybarskeho swjedźenja

11:45 Rozmołwa wo „Serbskim rekwiemje“

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Thomas Hähnchen) 

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo předstajenju Serbskeje pratyje 2017

13:00 Hudźbne wobrazy domizny

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Helmut Hupac)

po tym zbožopřeća

Póndźelu, hornjoserbsce

11:00 Powěsće

11:15  „Serbski rekwiem“ zaklinčał

11:45  Nowa CD „Naša hudźba 3/4“

12:15  Wulosowanje noweje CDje

delnjoserbsce

12:30 do

14:00  Program k Dnjej němskeje jednoty, mjez druhim z komen­tarom, wo 100. posmjertnych narodninach dr. Frida Mětška a ze zbožopřećemi

Rozhłós (23.09.16)

pjatk, 23. septembera 2016 spisane wot:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Jakne abo friwolne?

11:45 80. róčnica předstajenja „Paliwaki“ na Kopšinjanskim hrodźišću

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Hans Friedrich Fischer) 

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo wuznamjenjenych młodych Serbach

13:00 Koncert po hudźbnych přećach připosłucharjow

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Adelheid Dawmowa)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (16.09.16)

pjatk, 16. septembera 2016 spisane wot:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 Portret: diakon Florian Mróz

11:45 K 80. narodninam Jurja Kocha

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jan Malink) 

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo 30lětnym wobstaću Janšojskeje pěstowarnje „Lutki“

12:50 Jurij Koch 80 lět

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Antje Krawcojc)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (09.09.16)

pjatk, 09. septembera 2016 spisane wot:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Za to trjebam jenož

jenički dźeń

11:45 K dnjej wotewrjeneho

pomnika

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Clemens Hrjehor) 

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo serbskich slědach w Berlinje

12:50 70 lět Domowina

w Delnjej Łužicy

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut S. Leipner)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (02.09.16)

pjatk, 02. septembera 2016 spisane wot:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo temowym tydźenju „Za to trjebam jenož jenički dźeń“

11:20 15 lět Chróšćanski zběžk

11:45 Hudźba k njedźeli

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Christoph Rummel) 

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo šulskim zastupje

13:00 K 175. narodninam Antonína Dvořáka

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Christiana Piniekowa)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (26.08.16)

pjatk, 26. awgusta 2016 spisane wot:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 Na Budyskich wěžach

11:45 Slepa Drježdźanska Serbowka

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Hans-Friedrich Fischer) 

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo domizniskej protyce „Stog“

13:00 Festiwalne impresije z Waliziskeje

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Hans-Christoph Schütt)

po tym zbožopřeća

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND