Rozhłós (10.01.20)

pjatk, 10. januara 2020 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z powěsćemi tydźenja a z hudźbu

11:20 125lětny jubilej chóra Lilija

11:45 22. jolka-swjedźeń w Nuknicy– kajki bě lětsa program?

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Clemens Hrjehor)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin z powěsćemi tydźenja 

13:00 To bě lěto 2019 (druhi dźěl) – wažne podawki a zarjadowanja w přehledźe

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech)

po tym gratulacije

Rozhłós (03.01.20)

pjatk, 03. januara 2020 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, z po­wěsćemi tydźenja, pokiwami a hudźbu

11:15 125lětne wobstaće Radwor­skeho chóra Meja – zhladowanje na stawizny a přitomnosć z hudźbnymi chłóšćenkami

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce 

12:30 Aktualny magacin z powěsćemi tydźenja

12:40 To bě lěto 2019 (1. dźěl)

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings)

po tym gratulacije

Rozhłós (27.12.19)

pjatk, 27. decembera 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, z powěsćemi po hodźoch, z pokiwami a hodownej hudźbu

11:20 Wjesni chronikarjo – dohlad do dweju domiznowědneju knihow

12:00 Nabožne wusyłanje

 (superintendent Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin z powěsćemi a přinoškami wo hodownych podawkach

13:00 Powěsćowe figury

13:40  Nabožne wusyłanje

 (farar n. w. Cyril Pjech)

po tym hudźba tydźenja

Rozhłós (23.12.19)

póndźela, 23. decembera 2019 spisane wot:

25. decembra, hornjoserbsce

11:00 Hodowne postrowy po přećach słucharjow a hudźbne přeća, mjez tym přinošk „Štó hišće sadowe štomy k wobjedu woła“

12:00 Nabožne wusyłanje (fararka Jadwiga Malinkowa)

po tym Pokročowanje hudźbnych přećow

delnjoserbsce

12:30 Hodowny koncert po přećach słucharjow

po tym Hudźba tydźenja

26. decembra, hornjoserbsce

11:00 Hodowny program – zhladowanje Serbow zwonka Łužicy na Łužicu live z hosćimi w studiju

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Gabriš Nawka)

po tym Hodowna hudźba

delnjoserbsce

12:30 Nabožne słowo k dnjej

po tym „Starołužiske hody“ – nahrawanje koncerta Serbskeho ludoweho ansambla

Rozhłós (20.12.19)

pjatk, 20. decembera 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi a wo rockowym spektaklu w Chróšćanskej w „Jednoće“

11:20 Slepjanski adwent

11:45 Adwentne woknješko

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Hans-Friedrich Fischer)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin mjez druhim k 75. narodninam serbskeho pedagogi Jura Gera

13:00 Projektowe dny w Serbskim muzeju (tematiske wusyłanje)

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech)

Rozhłós (13.12.19)

pjatk, 13. decembera 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z powěsćemi

11:20 Portret serbskeje dźiwadźelnicy Gabriele Marije Šmajdźineje

11:45 Adwentne woknješko „Hodowna wóń“

12:00 Nabožne wusyłanje

(propst Clemens Hrjehor)

po tym  zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin: 25 lět serbska rada w Braniborskej

13:00 Nowe hudźbne produkcije serbskeho komponista Kurta Karnawki

13:40 Nabožne wusyłanje

  (Madlena Norbergowa)

po tym gratulacije

Rozhłós (06.12.19)

pjatk, 06. decembera 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim přehlad powěsćow a wo temje sakske koaliciske zrěčenje a Serbja

11:20 Arnošt Muka „Statistika Łužiskich Serbow

11:45 Adwentne woknješko

12:00 Nabožne wusyłanje

(farar Christoph Rummel)

po tym  zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, wo statistice Serbow Arnošta Muki

13:00 Ducy po Slepjanskej kónčinje

13:40 Nabožne wusyłanje

  (Hartmut Leipner)

po tym gratulacije

Rozhłós (29.11.19)

pjatk, 29. nowembera 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z krótkim přehladom powěsćow

11:10 Nowa serbska słuchohra „Swět za durjemi“

12:00 Nabožne wusyłanje

(farar Beno Jakubaš)

12:15 Zbožopřeća a krótkej rozprawje wo digitalnej konferency a swjedźenju Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo brojenju žiwidłow

13:00 Ducy po Slepjanskej kónčinje

13:40 Nabožne wusyłanje

  (Christina Kliemowa)

po tym gratulacije

Rozhłós (22.11.19)

pjatk, 22. nowembera 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń – z powěsćemi wo podawkach tydźenja

11:20 30 lět po měrliwej rewoluciji w Delnjej Łužicy

11:45 Rozprawa wo 145. schadźowance w Budyskim dźiwadle

12:00 Nabožne wusyłanje

 (tachantski farar Wito Šćapan)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z komentarom „Tak ja to widźu“

13:00 Spominanje na zemrětych

13:40 Nabožne wusyłanje

  (farar n. w. Helmut Hupac)

po tym gratulacije

Rozhłós (15.11.19)

pjatk, 15. nowembera 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez dru­him­ wo wólbach princowskeho pora Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa a wo wulo­sowanju europeady

11:20 Spominanje na Hinca Roja

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Měrćin Deleńk)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo stawizniskim projekće Delnjoserbskeho gymnazija

13:00 Ducy po Slepjanskej kónčinje

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Dieter Schütt)

po tym gratulacije

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND