Rozhłós (13.09.19)

pjatk, 13. septembera 2019 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń – mjez druhim wo premjerje NSLDź

11:20 Marja Grólmusec a jeje njeznate stronki

11:45 Matej a Jakub so wubědźujetaj

12:00 Nabožne wusyłanje

 (dr. Hans-Friedrich Fischer)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin – wo wote­wrjenju wustajeńcy w Slepom a z předstajenjom kandidatow za serbsku radu

13:00 Wo projekće SMiLE

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Manfred Hermaš)

po tym gratulacije 

Rozhłós (06.09.19)

pjatk, 06. septembera 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń mj. dr. wo swjedźenju we Wuježku

11:20 Inkluzija w pěstowarnjach a šulach

11:45 Dyrdomdej dźiwizna (8)

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo muzejowej nocy w Hochozy a Janšojcach

13:00 Serbske wabjenje za regionalne wudźěłki

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Madlena Norbergowa)

po tym gratulacije

Rozhłós (30.08.19)

pjatk, 30. awgusta 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z powěsćemi tydźenja a hudźbu

11:20 Do premjery  musicala Worklečanskeje šule „Quo vadis – dokal dźeš?“

11:45 Dyrdomdej dźiwizna (8)

12:00 Nabožne wusyłanje

(farar Daniel Dzikiewicz)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin z kolumnu „Tak ja to widźu“

13:00 25 lět Zaspowske dixielandstomparje (hudźbny portret)

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Manfred Hermaš)

po tym gratulacije

Rozhłós (23.08.19)

pjatk, 23. awgusta 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:15  Što měnja direktni kandidaća za wólby do Sakskeho kraj­neho sejma w Hornjej Łužicy k serbskim temam?

12:00 Nabožne wusyłanje

(Christoph Rummel)

po tym zbožopřeća

12:20 Dyrdomdej dźiwizna (7)

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo dwurěčnych wuswědčenjach za šule

13:00 Projekt rewitalizacije rěčow

13:40 Nabožne wusyłanje

 (H. C. Schütt)

po tym gratulacije

Rozhłós (16.08.19)

pjatk, 16. awgusta 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z powěsćemi tydźenja a hudźbu

11:20  Serb w Južnej Africe: Markus Bjeńš z Konjec

11:45  „Dyrdomdej dźiwizna“ (6)

12:00 Nabožne wusyłanje

(Clemens Hrjehor)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo serbskim wólbnym forumje w Choćebuzu a wo projekće za šulske dźěći

13:00 Hudźbne nakładnistwa (2)

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Katharina Köhlerowa)

po tym gratulacije

Rozhłós (09.08.19)

pjatk, 09. awgusta 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:10  Moja hudźba –

Friedemann Böhme

11:45  Dyrdomdej dźiwizna (5)

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo wuradźowanju předsydstwa Domowinskeje župy Delnja Łužica

13:00 Hudźbny konopej (3)

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (02.08.19)

pjatk, 02. awgusta 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 „Serbski rozhłós pola was“ – rěka wusyłanje hač do 12.30 hodź. ze Sernjan, we wobłuku swjedźenja k 600lětnemu wobstaća wsy su wšitke progra­mowe dypki – tež hudźba a katolske nabožne słowo fararja Gerata Wornarja – njeposrědnje z jewišća słyšeć

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin – wo Witaj-campje młodostnych

13:00 Portret: Ulrich Pogoda (komponist a hudźbny redaktor)

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner

po tym gratulacije

Rozhłós (26.07.19)

pjatk, 26. julija 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi

11:20  Putnikowanje po Jakubowym puću w Španiskej

11:45 Dyrdomdej dźiwizna (3)

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo žnjach na Hochožanskich polach

13:00 Impresije z folklorneho festiwala „Łužica 2019“

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hans Christian Schütt)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (19.07.19)

pjatk, 19. julija 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20  50 lět čłowjek na měsačku

11:40  Nowa kniha „Znaki, pominaki, kopolaki“

11:50 Dyrdomdej dźiwizna (2)

12:00 Nabožne wusyłanje

(Měrćin Deleńk)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo čołmikowanju młodźinskeho aktiwa Delnjeje Łužicy

13:00 Serbske hudźbne nakładnistwa

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Adelheid Dawmowa)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (12.07.19)

pjatk, 12. julija 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:15  Projekt Witaj-dźěći

11:45  Nowy serial:

Dyrdomdej dźiwina

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo dźěle čłona Serbskeje rady Wylema Janhoefera

13:00 Prěnje radijo we wsy

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Christiana Piniekowa)

po tym zbožopřeća

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND