Rozhłós (20.07.18)

pjatk, 20. julija 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00  Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 Přewodźamy Witaj-dźěći

11:45 Hudźba do lěća

12:00  Nabožne wusyłanje

(Hans-Friedrich Fischer)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo nowej wustajeńcy w Choćebuskim Serbskim domje

13:00 Serbski komponist Dieter Nowka

13:30 Nabožne wusyłanje

(Bernd Pittkunings)

po tym zbožopřeća 

Rozhłós (13.07.18)

pjatk, 13. julija 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00  Live z Njebjelčanskeho gmejnskeho swjedźenja, mjez druhim z rozprawami a rozmołwami

12:00  Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Serbskim blidźe Choćebuskeho Serbskeho muzeja a wo rěčnym kursu za dźěći

13:00 Madźarska mjeńšina w Rumunskej

13:30 Nabožne wusyłanje

(Helmut Hupac)

po tym zbožopřeća 

Rozhłós (06.07.18)

pjatk, 06. julija 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00  Łužica tutón tydźeń, mjez dru­him wo koparskim turněrje žonow w Šwicarskej

11:20 Serbsko-słowjanske sokołske styki dźensa

11:30 Korjenje Serbskeho Sokoła

12:00  Nabožne wusyłanje

(Tomasz Dawidowski)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z wopytom w Transkarpaciskej

13:00 Mazurki swěta

13:30 Nabožne wusyłanje

(Adelheid Dawmowa)

po tym zbožopřeća 

Rozhłós (29.06.18)

pjatk, 29. junija 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00  Łužica tutón tydźeń, mjez dru­him­ wo wšosokołskim zlěće w Praze

11:20 Serbski tydźeń w Ljouwerće

11:45 Złoty měšniski jubilej Gerata Wornarja

12:00  Nabožne wusyłanje

(Christoph Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo konferency wo wjelkach

13:00 60 lět Ludowe nakładnistwo Domowina

13:30 Nabožne wusyłanje

(Madlena Norbergowa)

po tym zbožopřeća 

Rozhłós (22.06.18)

pjatk, 22. junija 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00  Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 Hudźba ze Słowjenskeje

11:45 10 lět Chróšćanska putniska hospoda

12:00  Nabožne wusyłanje

(Daniel Dzikiewicz)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z powěsćemi

13:00 Spominanje na delnjoserbskeho basnika Mata Kosyka

13:30 Nabožne wusyłanje

(Katharina Köhlerowa)

po tym zbožopřeća 

Rozhłós (15.06.18)

pjatk, 15. junija 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00  Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 Live z mjezynarodneho festiwala dudakow w Slepom

11:30 Dźesać lět wokrjes Budyšin

12:00  Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Live z mjezynarodneho festiwala dudakow w Slepom z rozprawami a přinoškami

13:30 Nabožne wusyłanje

(Bernd Pittkunings)

po tym zbožopřeća 

Rozhłós (08.06.18)

pjatk, 08. junija 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00  Łužica tutón tydźeń

11:20 Hornjołužiski zwjazk Carity 25 lět – studijowa rozmołwa z Handrijom Rjenčom a Andreasom Ošiku

12:00  Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Dešnjanskim domizniskim muzeju

13:00 Serbski sejm – iniciatiwa za serbski parlament

13:30 Nabožne wusyłanje

(Hans Christof Schütt)

po tym zbožopřeća 

Rozhłós (01.06.18)

pjatk, 01. junija 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

10:00 Ewangelske kemše z Hodźija

11:00  Łužica tutón tydźeń

11:10 Live z Wojerec

11:20 750 lět Wojerecy

11:50 Recensija wo prěnjej CD Spěwneho Consorciuma Seniorow

12:10 Zbožopřeća

12:25 Live z Wojerec

delnjoserbsce

12:30 Wo „serbskim blidźe“ w muzeju a wo falowacych kubłarkach we Witaj-pěstowarnjach

13:00 Serbski folklorny ansambl Slepo 45 lět

13:40 Nabožne wusyłanje

po tym zbožopřeća 

Rozhłós (25.05.18)

pjatk, 25. meje 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo 7. drastowym balu w Ćisku

11:20 Lena Grofina z Chasowa – wot naroda slepa

11:45 Spominanje na Detlefa Kobjelu

12:00 Katolske nabožne wusyłanje

 (Hans-Friedrich Fischer)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z komentarom

13:00 Spominanje na delnjoserbsku poetku Minu Witkojc

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Dieter Schütt)

po tym zbožopřeća 

Rozhłós (18.05.18)

pjatk, 18. meje 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo zetkanju filmowcow

11:20 „Pod serbskej lipu“

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mj. dr. wo serbskim dnju frakcijow Lěwicy Braniborskeje a Sakskeje

13:00 Dopomnjenki na Bogumiła Šwjelu k 70. posmjertninam

13:40 Nabožne wusyłanje

  (Manfred Hermaš)

po tym zbožopřeća

póndźelu hornjoserbsce

9:00 Putniske kemše z Róžanta

11:00 Aktualnosće

11:20 Primica w Chrósćicach

11:30 Oratorij „Serbski kwas“

delnjoserbsce

12:30 Błótowska bajowa nóc w Bórkowach

13:00 Pućowanje po Hochožanskej holi

13:40 Nabožne wusyłanje   (H.-C. Schütt)

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND