Wučba serbšćiny kaž něhdy

wutora, 10. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Samo šulski swjedźeń, kaž běchu jón snano něhdy přewjedli, wo wobłuku programa na Horjanskim běrnowym balu njepobrachowaše.  Foto: Ulrike Herzger Samo šulski swjedźeń, kaž běchu jón snano něhdy přewjedli, wo wobłuku programa na Horjanskim běrnowym balu njepobrachowaše. Foto: Ulrike Herzger

Hory (UH/SN). Po tym zo su domchowanki dawno hižo nimo, maja wobydlerjo na Horach pola Wojerec pózdnju nazymu hišće raz přičinu k swjećenju. Z běrnowym balom maja tam mjenujcy tradiciju, při kotrejž so wjeselo nad dobrymi žnjemi tež w tym wotbłyšćuje, zo so žony serbsku narodnu drastu wobleku. Zarjadowanje organizuja hižo tójšto lět čłonojo tradiciskeho towarstwa Halštrowski kraj ze swojim předsydu Dietmarom Koarkom. Minjenu sobotu wotmě so běrnowy bal w hosćencu „K lipje“ mjeztym hižo 35. raz.

Dietmar Koark hosći najprjedy němsce witaše a wjeseleše so, zo běchu po wjacorych lětach přestawki tež zajimcy ze susodneje Noweje Łuki na Hory při­jěli. Zastupowaca předsydka towarstwa Renata Scharfowa wopytowarjow tohorunja serbsce postrowi. Po wašnju zašłych lět su sej tež tónraz serbsku kwasnu poliwku a chrěn z howjazym mjasom słodźeć dali. K rejam hudźeše znowa dujerska kapała Horjany.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND