Wučba serbšćiny kaž něhdy

wutora, 10. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Samo šulski swjedźeń, kaž běchu jón snano něhdy přewjedli, wo wobłuku programa na Horjanskim běrnowym balu njepobrachowaše.  Foto: Ulrike Herzger Samo šulski swjedźeń, kaž běchu jón snano něhdy přewjedli, wo wobłuku programa na Horjanskim běrnowym balu njepobrachowaše. Foto: Ulrike Herzger

Hory (UH/SN). Po tym zo su domchowanki dawno hižo nimo, maja wobydlerjo na Horach pola Wojerec pózdnju nazymu hišće raz přičinu k swjećenju. Z běrnowym balom maja tam mjenujcy tradiciju, při kotrejž so wjeselo nad dobrymi žnjemi tež w tym wotbłyšćuje, zo so žony serbsku narodnu drastu wobleku. Zarjadowanje organizuja hižo tójšto lět čłonojo tradiciskeho towarstwa Halštrowski kraj ze swojim předsydu Dietmarom Koarkom. Minjenu sobotu wotmě so běrnowy bal w hosćencu „K lipje“ mjeztym hižo 35. raz.

Dietmar Koark hosći najprjedy němsce witaše a wjeseleše so, zo běchu po wjacorych lětach přestawki tež zajimcy ze susodneje Noweje Łuki na Hory při­jěli. Zastupowaca předsydka towarstwa Renata Scharfowa wopytowarjow tohorunja serbsce postrowi. Po wašnju zašłych lět su sej tež tónraz serbsku kwasnu poliwku a chrěn z howjazym mjasom słodźeć dali. K rejam hudźeše znowa dujerska kapała Horjany.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND