Podpěru města klětu najradšo dale wjesć

pjatk, 04. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Choćebuz (SN/at). Namjet, kotryž bě Choćebuski wyši měšćanosta Holger Kelch (CDU) zrodźił a zastupjerjam serbskich institucijow při swojej poslednjej rozmołwje z nimi rozłožił, je z blida: Zarjadnišći Šula za delnjoserbsku rěč a kulturu kaž tež Serbski muzej w Choćebuzu njezmějetej přichod pod třěchu móžneje załožby. To je pruwowanje w měšćanskim zarjadnistwje wunjesło. „Wšitko wostanje potajkim při starym, wobě instituciji matej samostatnje dale dźěłać“, zdźěli na naprašowanje našeho wječornika Karin Tšu­kowa, regionalna rěčnica Domowiny za město Choćebuz, po wčerawšim zetkanju Kelcha ze Serbami w tamnišim Serbskim domje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Sobotu, 17. febraura,  měješe lětuša inscenacija „Paradiz w dobrej stwě“ Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła na hłownym jewišću w Budyšinje premjeru. Tule podawamy wam někotre fotowe impresije z přemjerneho předstajenja a z premjerneho swjedźenja. Při

nowostki LND