Podpěru města klětu najradšo dale wjesć

pjatk, 04. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Choćebuz (SN/at). Namjet, kotryž bě Choćebuski wyši měšćanosta Holger Kelch (CDU) zrodźił a zastupjerjam serbskich institucijow při swojej poslednjej rozmołwje z nimi rozłožił, je z blida: Zarjadnišći Šula za delnjoserbsku rěč a kulturu kaž tež Serbski muzej w Choćebuzu njezmějetej přichod pod třěchu móžneje załožby. To je pruwowanje w měšćanskim zarjadnistwje wunjesło. „Wšitko wostanje potajkim při starym, wobě instituciji matej samostatnje dale dźěłać“, zdźěli na naprašowanje našeho wječornika Karin Tšu­kowa, regionalna rěčnica Domowiny za město Choćebuz, po wčerawšim zetkanju Kelcha ze Serbami w tamnišim Serbskim domje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND