Podpěru města klětu najradšo dale wjesć

pjatk, 04. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Choćebuz (SN/at). Namjet, kotryž bě Choćebuski wyši měšćanosta Holger Kelch (CDU) zrodźił a zastupjerjam serbskich institucijow při swojej poslednjej rozmołwje z nimi rozłožił, je z blida: Zarjadnišći Šula za delnjoserbsku rěč a kulturu kaž tež Serbski muzej w Choćebuzu njezmějetej přichod pod třěchu móžneje załožby. To je pruwowanje w měšćanskim zarjadnistwje wunjesło. „Wšitko wostanje potajkim při starym, wobě instituciji matej samostatnje dale dźěłać“, zdźěli na naprašowanje našeho wječornika Karin Tšu­kowa, regionalna rěčnica Domowiny za město Choćebuz, po wčerawšim zetkanju Kelcha ze Serbami w tamnišim Serbskim domje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND