Angažement za čestnohamtskosć

štwórtk, 23. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Běła Woda (AK/SN). Ze sydom wobydlerskimi projektami je so Běła Woda wot lěta 2016 na zwjazkowym projekće „małoměsto wuhotować“ wobdźěliła. Jako partnerojo agěrowachu při tym město Běła Woda, měšćanske towarstwo a institut za krajne a slědźenje měšćanskeho wuwića (ILS). Za to dóstachu wot zwjazkoweho ministerstwa za kubłanje a slědźenje spěchowanje 449 000 eurow.

„Zaměr wosebje bě spěchować žony a nawrótnikow“, je Běłowodźanski wyši měšćanosta Torsten Pötzsch (Klartext) wutoru pozitiwnje bilancował. „Angažement za čestnohamtskosć a ciwilnu towaršnosć móžachmy z wob­dźělenjom zesylnić. Nastali su tohorunja nowe zetkawanišća.“ Jako bilanca před­leži nětko „Logowa kniha – Małoměsto wuhotować“ w nakładźe 200 eksemplarow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND