SJ Chrósćicy ma čěskej nowopřichadaj

póndźela, 24. awgusta 2015 spisane wot:
Kaž hižo w SN naspomnjene, maja koparjo Chróšćanskeje SJ nowopřichadaj z Čěskeje: wrotarja Petra Králíčeka (nalěwo) a ofensiwneho hrajerja Radima Věcheta. 23 lětny „Králí“ je někotrym snano hišće znaty jako wrotar Jednoty Kamjenc abo Budissy Budyšin. Wón bydli a dźěła w Jablonecu. Ma tam z přećelom swójski mały zawod jako skowar. Věchet, kiž je so hnydom jako „Rudi“ předstajił, je 29 lět a bydli w Stráži pod Ralskem (mjez Liberecom a Českej Lípu). Swoje kopački je hižo za rezerwu Slovana Liberec a za prěnje mustwo Českeje Lípy (wobě 3. liga) šnórował. Radim dźěła w předewzaću, kotrež uran wudobywa. Přejemy čěskimaj koparjomaj wšo dobre a sezonu bjez zranjenjow w Chrósćicach. Fabian Pöpel

Wohnjostroj wrotow pokazali

póndźela, 24. awgusta 2015 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki

– Póst Germania Budyšin 5:1 (2:1)

Zestawa domjacych: Gloxyn – Lulak, B. Bjeńš, F. Bejma, von Köding, St. Bjeńš (88. M. Kurjat), Korjeńk, Wałda (63. Nuk), T. Bejma (44. Šołta), Domaška, B. Bejma

 Po hórkej derbyjowej poražce w Chrósćicach chcychu koparjo Sokoła Ralbicy/Hórki wčera pokazać, zo bě wukon tydźeń do toho negatiwne wuwzaće. Tak ležeše bul hižo po 20 sekundach prěni raz w klětce hosća. Bosćij Bejma, najsylniši Sokoł, posłuži swobodnje stejaceho Pětra Domašku, kiž do dołheho kuta přetwori. Po zažnym nawjedowanju domjacy hru dale kontrolowachu, prawe šansy pak njewuskočichu. Z ničeho přećiwnik z wólnym kopom (37.) wuruna. To bě šok Sokołam. Póst Budyšin bě přichodnym wrotam nadobo bliši hač woni. Krótko do połčasa pak bu Domaška w šěsnatce zadźeržany, a sudnik pokaza na jědnatku. Fabian Korjeńk ju k 2:1 wěsće přetwori.

Widźał, słyšał, napisał (24.08.15)

póndźela, 24. awgusta 2015 spisane wot:

Awtor dźensa

Achim Kowar

Sym přiwisnik lochkoatletiki, a tohodla zajimuju so tež za lětuše swětowe mišterstwa lochkoatletow w chinskej stolicy Pekingu. Štož pak w přihotach na tele wjerškowe měrjenje mocow w našich medijach zhonich, bě podtykowanje dopinga za kóždy nadpřerězny wukon. Nětko je prěni kónc tydźenja tež Němskej wunjesł złotu a slěbornu medalju w kulostorku a we wjaceboju pjate městno. Nimam atletow za dopinga podhladnych a zarjadowarjow za njekmanych abo podhladnych. Njewěm, što ma tajke pawšalne podtykowanje tu pytać. Wone sportej skerje škodźi hač tyje. Wjeselmy so nad wukonami našich wysokoskakarjow z tyčku kaž tež nad wurjadnym kónčnym běhom muži na 100 metrow a nad tym, směć wuběrne wukony dožiwić. Wězo tež bolostne poražki k tomu słušeja. Móžno, zo to prawje njewidźu z tym do-błóta-ćahanjom. Ale wočinu-li nowiny, napadnu mi złóstnistwa a mordarstwa, a dobreho je dźeń a mjenje na swěće­!

Wuslědki (24.08.15)

póndźela, 24. awgusta 2015 spisane wot:

Krajna liga

FSV Zwickau II – Taucha 4:0 (2:0)

Kamjenc – BSC Freiberg 4:0 (3:0)

Heidenau – FC Grimma 3:0 (2:0)

BSG Chemija – FC Eilenburg 1:3 (1:2)

Glauchau – Markkleeberg 0:2 (0:1)

Rapid Kamjenica – Pirna-Copitz 1:2 (1:1)

Reichenbach – Wocl Riesa 1:1 (1:1)

Hohenstein-E. – Zhorjelc 2:2 (0:1)

1. FC Grimma 2 5 : 2 6

2. Pirna-Copitz 2 3 : 1 6

3. FSV Zwickau II 2 7 : 3 4

4. BSG Chemija 2 5 : 1 4

5. Kamjenc 2 4 : 1 4

6. Markkleeberg 2 5 : 3 4

7. Wocl Riesa 2 3 : 1 4

8. Rapid Kamjenica 2 6 : 2 3

9. Zhorjelc 2 3 : 3 2

10. Reichenbach 2 2 : 3 1

11. Hohenstein-E. 2 2 : 4 1

12. Glauchau 2 1 : 3 1

13. FC Eilenburg 2 1 : 5 1

13. Taucha 2 1 : 5 1

15. Heidenau 2 1 : 4 0

16. BSC Freiberg 2 0 : 8 0

Wokrjesna wyša liga

Kulow – Chrósćicy0:1 (0:1)

Połčnica – Großröhrsdorf 3:1 (3:0)

Hnašecy – Bukecy4:1 (2:0)

Kumwałd – Łuty5:1 (2:0)

SJ Ćisk – Ramnow3:1 (1:0)

Wachau – Rakecy3:3 (2:1)

LSV Hory – Kinspork0:0 (0:0)

Ralbicy/Hórki – Póst Budyšin 5:1 (2:1)

1. Kumwałd 3 10 : 1  9

2. SJ Ćisk 3 11 : 4 9

3. Chrósćicy 3 4 : 0 9

4. LSV Hory 3 10 : 2 7

5. Ralbicy/Hórki 3 11 : 3 6

6. Połčnica 3 8 : 3 6

7. Hnašecy 3 7 : 4 6

8. Kulow 3 3 : 3 4

9. Ramnow  3 5 : 9 3

10. Großröhrsdorf 3 3 : 8 3

11. Rakecy 3 6 : 9 2

12. Wjelećin 2 3 : 6 1

13. Łuty 2 4 : 8 1

14. Wachau 3 7 : 12 1

15. Kinspork 3 2 : 8 1

16. Bukecy 2 1 : 5 0

17. Póst Budyšin 3 2 : 12 0

Sport (21.08.15)

pjatk, 21. awgusta 2015 spisane wot:

Sport na Kamjenskej Boršći

We wobłuku Kamjenskeje Boršće, kotraž započina so dźensa, su zarjadowarjo a wuhotowarjo zaso na wšelake sportowe poskitki myslili. Jutře, sobotu, wuhraja w sportowej hali G.-E.Lessingoweho gymnazija (Henselowa 14) 33. blidotenisowy turněr wo pokal města Kamjenca. Tón zahaji so rano w 09 hodź. Njedźelu 23.08. třěleja na arealu Kamjenskeje Boršće na worjoła. 13.30 hodź. započnu třělcowske towarstwa, 14 hodź. měšćenjo.

Triatlon we Łazu

Tež serbscy triatleća přihotuja so hižo wjacore měsacy na swoje tak mjenowane domjace triatlonowe wubědźowanje, kotrež budźe přichodny kónc tydźenja we Łazu při Třižonjaskim jězoru. Sobotu, 29. awgusta, budźetej zaso wjetšej distancy na rjedźe a njedźelu, 30 .awgusta, olympiska a sprintowe distancy.

Běhi w Połčnicy

Za Połčničanske strowotne běhi móža so zajimcy pod www.baer-service.de přizjewić. Přichodny pjatk běha so tam na distancach 800m/2km/5km a 10km. Časowy plan wozjewimy přichodny pjatk.

Koparske dypkowe hry

22.08. 15:00 Kamjenc – BSC Freiberg

22.08. 15:00 Kulow – Chrósćicy

22.08. 15:00 Wachau – Rakecy

23.08. 13:00 Neugersdorf – Luckenwalde

23.08. 15:00 Ralbicy – Póst Budyšin

Domjaca poražka

štwórtk, 20. awgusta 2015 spisane wot:

SJ Njebjelčicy

– SJ Großnaundorf 1:3 (0:0)

Zestawa domjacych: Ričel – Hojer, Kral, Hrjehor, Mjechela (63. Hanuza), Cyž, Lejnart, Hommel, Dubaw, Čornak, Hoelzel

Hnydom w prěnjej hrě noweje hrajneje doby, kotraž bě zdobom domjaca, dóńdźe k poražce. Znowa bě trenarska dwójka Panic/Krawčik nuzowana, mnohich wotprajenjow dla zestawu cyłka změnić. Tak dyrbješe zaso Stefan Kral w centralnym škiće zaskočić. Wědźo, zo hósć rady hru ofensiwnje postaja, so Njebje­lčenjo wotpowěduje zadźeržachu a chcychu hdys a hdys přez kontery k wuspěchej přińć. Tak šmórny so wótra třělwa Cyža w 12. mjeńšinje łaty. Krótko po tym přesadźi so Čornak na prawej stronje a posłuži­ Lejnarta. Worklečan pak chcyše wjacorych přećiwnikow před šěsnatku wuhrać a tuž bě šansa fuk. Potom suny młody Loepold Hoelzel wot Čornaka derje zasadźeny bul snadnje nimo žerdźe. Dobru třělwu Dubawa wrotar k róžkej wotwobara. Hosćo pak wukonjachu bjez přestawki ćišć na wrota Daniela Ričela. Tak wotwobara wón wulce we 18. a 35. mjeńšinje z dobrym refleksom. Do pře­st­aw­ki so ničo njezměni. Stronje so při stawje 0:0 měnještej.

Šćuwanja přećiwo Serbam pochłostane

štwórtk, 20. awgusta 2015 spisane wot:

Sportowe sudnistwo Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka (WFV) je so wčera wječor w Hlinowcu z rasistiskim šćuwanjom přećiwo Serbam a z mjetanjom praskotakow we wobłuku finala wo wokrjesny pokal mjez hrajnymaj zjednoćenstwomaj młodźiny A Radwor/Wulka Dubrawa a Wojerecy/Ćisk/Łaz zaběrało. Po połdrahodźinskim sudniskim jednanju je Klemens Bětka, předsyda sportoweho sudnistwa WFV, na prašenja Jana Hrjehorja wotmołił.

Kónc junija 2015 wotměchu so w Kulowje wjacore kónčne hry wo wokrjesny pokal. Mjez tymi bě tež finale młodźiny A. Móžeće prošu skrótka hišće raz rysować, što je so tam stało, zo dyrbješe sudnistwo nětko jednać?

K. Bětka: W prěnim połčasu horjeka mjenowaneje pokalneje finalneje hry su přiwis­nicy FC Łužica Wojerecy přećiwo Serbam spěwali. W druhim połčasu je skupina na hrajnišćo praskotaki mjetała a ćisny na sudnika mjez druhim tak mjenowanu kurowu bombu, kotraž pak na zbožo njeje fungowała. Wjacori zastupjerjo WFV su tutu njedźelu w Kulowje byli a tež sudnik wo přeńdźenjach w swojej rozprawje wo hrě piše.

Snadna poražka

srjeda, 19. awgusta 2015 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki II

– Wojerecy 1919 2:3 (0:1)

Zestawa domjacych: Měškank - Měrćin Matka, Zynda, Róbl, Materna, Bernard (63. Serbin), Šnajder (75. Šmit), Rawš, Michał Matka (46. Šěn), Kurjat, Čórlich

K zazběhej sezony 2015/16 witachu Ralbičenjo zestupnika z wyšeje wokrjesneje ligi Wojerecy 1919. Mustwo budźe zawěsće z faworitom na direktny postup. Pola Sokołow je so w předpolu noweje sezony tójšto změniło. Michał Ćóška je teamowy manager a jemu poboku steji jako mustwowy nawoda Tomaš Matka. Tež w zestawje wuhladachmy z Heikom Zyndu, Robertom Maternu a Stephanom Bernardom hnydom tři nowopřichady. Mustwo zesylnichu nimo toho Michał Matka, Měrćin Kurjat a Gabriel Čórlich. Naposledk mjenowani hrajerjo słušeja ke kadrej prěnjeho mustwa Sokoła.

Špatny start zestupnika do sezony

srjeda, 19. awgusta 2015 spisane wot:
We wokrjesnej wyšej lize su Rakečanscy koparjo z poražku 2:5 (2:2) přećiwo cyłkej LSV Hory do sezony po zestupje z krajneje klasy startowali. Na dalše lěto w Rakecach wostanje rodźeny Koćinjan a kopar Serbskeje koparskeje wubranki Bjarnat Korch (prědku nalěwo). Foto: Jörg Stephan

Wuslědki (19.08.15)

srjeda, 19. awgusta 2015 spisane wot:

Regionalna liga

Neustrelitz – Hertha BSC II 2:0 (0:0)

Auerbach – Schönberg 1:1 (1:0)

Rathenow – Neugersdorf 2:2 (1:1)

BFC Dynamo – Jena1:2 (1:1)

Nordhausen – Berlinski AK 1:1 (0:0)

Luckenwalde – RB Leipzig II 1:3 (1:2)

Budissa Budyšin – Babelsberg 03 0:0 (0:0)

Meuselwitz – Zwickau 0:1 (0:0)

FC Viktoria – Halberstadt 0:0 (0:0)

1. Zwickau 3 9  :  0 9

2. Jena 3 5  :  1 7

3. Neustrelitz 3 5  :  2 6

4. Hertha BSC II 3 4  :  3 6

5. Babelsberg 03 3 3  :  0 5

6. Neugersdorf 3 6  :  4 5

7. Berlinski AK 3 3  :  1 5

8. Rathenow 3 3  :  2 5

9. Schönberg 3 2  :  1 5

10. RB Leipzig II 3 4  :  3 4

11. Nordhausen 3 4  :  4 4

12. BFC Dynamo 3 7  :  7 3

13. Budissa Budyšin 3 3  :  3 3

14. FC Viktoria 3 0  :  5 2

15. Halberstadt 3 2  :  7 1

16. Auerbach 3 1  :  7 1

17. Luckenwalde 3 1  :  6 0

18. Meuselwitz 3 0  :  6 0

nowostki LND