Ze skutkowanja prjedownikow zawjazk wurostł

póndźela, 31. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Městopředsyda Marko Hančik gratuluje skupinskej předsydce Angelice Balccynej w mjenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny k jubilejej.  Foto: Axel Arlt Městopředsyda Marko Hančik gratuluje skupinskej předsydce Angelice Balccynej w mjenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny k jubilejej. Foto: Axel Arlt

Najwjetša Domowinska skupina w župje „Jakub Lorenc-Zalěski“ je Trjebinska. Wot nazymy 1945 skutkowaca twori­ wona kruty stołp gmejnskeho žiwjen­ja. Sobotu swjećachu skupinarjo z hosćimi 70. róčnicu załoženja.

Trjebin (SN/at). Gmejna Trjebin je so bližaceje Wochožanskeje brunicoweje jamy minjene lěta wo tójšto přeměniła. Kruta kótwica, zo bychu tam bohate serbske tradicije zachowali, je Domowinska skupina. Wosoby kaž Matej Pawlo, pod jeho nawodom ju wjesnjenjo nazymu 1945 załožichu, Pawoł Fabian, skupinski předsyda hač do spočatka 1960tych lět, Beno Knop, kiž bě jej 44 lět hač do swojeje smjerće 2005 předsydarił, a znaty ludowy herc Hanzo Šuster su Trjebinskim Domowinjanam tež dźensa zawjazk, w jich duchu dale skutkować.

Tak zwjazachu swjedźenske zarjadowanje sobotu w Trjebinskim Domje towarstwow ze spominanjom a z jasnym wuznaćom, tele hódnoty přichodnym generacijam dale posrědkować.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND