Jara napjaty a njerozsudny derby

štwórtk, 11. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Steffi Šmidtec a Anja Markec wotwobaraja nadběh Worklečanki Damaris Handrikec.  Foto: Pětr Bart Steffi Šmidtec a Anja Markec wotwobaraja nadběh Worklečanki Damaris Handrikec. Foto: Pětr Bart

Dźiwje micki z Worklec a Módro-běli z Wojerec běchu hosćo druheho mustwa Marijinych hwězdźičkow. Cyła šwita přihladowarjow bě přichwatała, a to wosebje wćipni na dwójny derby Worklecy přećiwo Pančicam. Škoda bě, zo falowaštej hosćićelej w nadběhu Bettina Weclichowa a Nadine Ćižankec. Tola tež Worklecy dyrbjachu bjez Anne Kramlowsky a Christiny Hermanec nastupić.

Marijina hwězda II – Viktoria Worklecy 1:2 (26:24, 21:25, 16:18)

Póstniska mučnota hrajerkow bě widźomna. Njetrjebawše zmylki so na woběmaj stronomaj přeco zaso jewjachu. Tak bě sadźba hač do kónca wurunana.

Worklecy jako prěnje w druhej sadźbje wotućichu. To přinjese jim dobry předskok, kotryž hač do kónca zakitowachu.

W tiebreaku namakachu so potom tež Marijine hwězdźički přeco lěpje do hry. Cyły čas nawjedujo dachu so na kóncu tola přelesćić. Z finalnym spurtom wutorhny jim hósć dobyće z 16:18.

Marijina hwězda – Módro-běli Wojerecy 0:2 (12:25, 22:25)

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND