Awstralčanam sobučuće wuprajił

Donnerstag, 09. Januar 2020 geschrieben von:

Berlin/Canberra (dpa/SN). Zwjazkowy prezident Frank-Walter Steinmeier je potrjechenym katastrofalnych lěsnych wohenjow w Awstralskej swoje sobučuće posrědkował. „Žarujemy ze wšěmi Awstralčanami wo wopory tuteje katastrofy“, rjekny najwyši reprezentant Němskeje wčera w Berlinje.

Hoberske škody w městach a na wsach kaž tež zničenje přirody a zwěrjatow Steinmeier runje tak wobžaruje. Wón wuzběhny w tym zwisku zhromadnosć ludźi a njesebične zasadźenje pomocnikow na městnje. „Bych so wjeselił, móhła-li tež Němska něšto přinošować, zo so kónčiny zaso zhrabaja“

Při wohenjach w Awstralskej je dotal 26 ludźi žiwjenje přisadźiło, miliony zwěrjatow su zahinyli. Wot spočatka wohenjow je so tam něhdźe 110 000 kwadratnych kilometrow kraja wotpaliło. To wotpowěduje něhdźe wulkosći Bayerskeje a Badensko-Württembergskeje hromadźe. Tež britiski naslědnik tróna, 71lětny princ Charles, je ludźom w potrjechenych kónčinach swoje hłuboke sobužarowanje wuprajił, rěčo wo „njesměrnje ćežkim času“.

To a tamne (09.01.20)

Donnerstag, 09. Januar 2020 geschrieben von:

Kóčka z mjenom Vlekkie je so we wačokowym centrumje Amsterdamskeho lětanišća Schiphol zhubiła. Tež po dny trajacym pytanju njejsu ju dotal namakali. „To je hrozne“, rjekny wobsedźerka nowinarjam, po tym zo běchu jej dowolili wosobinsce w hewak zawrjenym arealu lětanišća za swojim lubuškom pytać. Transportne sudobjo bě so při překładowanju skóncowało, a tak móžeše kóčka twochnyć.

Štyrilětna holca je w porynsko-pfalcskim Ludwigshafenje nuzowe čisło woliła, po tym zo bě so jeje mać doma zwje­zła. Holčka bě wčera rano čisło „112“ woliło. Dźakowano jeje dokładnym informacijam móžachu pomocnicy 31lětnu mać spěšnje namakać a jej pomhać. Žona měješe problemy z wobtokom kreje, bě pak spěšnje zaso na nohomaj. Najebać to dowjezechu ju do chorownje. Štyrilětna smědźeše z comakom w hubje sobu jěć.

Mocy a potenciale do přichoda wjesć

Mittwoch, 08. Januar 2020 geschrieben von:

Kamjenc (BG/SN). Stajne blido Ka­mjenskeho regionalneho zjednoćenstwa Zwjazka 90/ Zelenych ma swoju tradiciju. Prěnje zetkanje lěta 2020 pak wotmě so pod chětro změnjenymi wuměnje­njemi wčera w restawranće „La Piazza“ Lessingoweho města. Prěni raz přisłušeja Zeleni knježerstwu Swobodneho stata Sakskeje. To pak njeje hišće wšitko: Wšako zasadźa so runje tak prěni raz krajne dźěłowe zjednoćenstwo Zelenych „Serbske žiwjenje“ za zajimy a prawa serbskeho ludu­ – z dobrymi šansami na wuspěch. Tak znajmjeńša posudźowachu to wčera tež Kamjenscy Zeleni.

Na swoje lětuše zazběhowe zetkanje su sej Roberta Krawca z Budyšina pře­prosyli, zo by jako rěčnik krajneho dźěłoweho zjednoćenstwa wo jeho skutkowanju informował. Kaž přitomni zhonichu, běchu cyłk loni w oktobrje w Budyšinje wutworili. Zapósłanča Sakskeho krajneho sejma Franziska Schubert a zapósłanc Němskeho zwjazkoweho sejma Stephan Kühn běštaj to sobu nastorčiłoj.

Putin a Erdoğan so zetkałoj

Mittwoch, 08. Januar 2020 geschrieben von:

Istanbul (dpa/SN). Wosrjedź wulkich napjatosćow na Bliskim wuchodźe a na sewjeru Afriki staj so turkowski prezident Recep Tayyip Erdoğan a ruski prezident Wladimir Putin dźensa w Istanbulu zetkałoj. Hłowna přičina je wotewrjenje noweho rusko-turkowskeho płunowoda Turkish Stream, kotryž běchu połtřeća lěta twarili. Rěčeć chcyštaj pak tež wo Syriskej a Libyskej, hdźež matej Ruska kaž Turkowska rozdźělne zajimy.

Von der Leyen pola Johnsona

London/Brüssel (dpa/SN). Prezidentka komisije EU Ursula von der Leyen chcyše so dźensa w Londonje z britiskim premierministrom Borisom Johnsonom zetkać. Rozjimać chcyštaj nadrobnosće 31. januara planowaneho wustupa Wulkeje Britaniskeje z Europskeje unije kaž tež jednanja nastupajo poćahi mjez EU a Wulkej Britaniskej. Wikowanske zrěčenje chcedźa hišće lětsa wobzamknyć.

Namócnosćow dla zasudźeny

Kubłanje dale ćežišćo dźěła

Mittwoch, 08. Januar 2020 geschrieben von:

Podstupim (SN). Rada za naležnosće Serbow Braniborskeje je wčera w Podstupimje wo nadawkach za nowe lěto wuradźowała. Ćežišćo ma lětsa kubłanska politika być, kaž nowa předsydka Katrin Šwjelina po posedźenju w Krajnym sejmje Braniborskeje zdźěli. Hłowny zaměr je serbsku rěč posrědkować. Nimo obligatoriskeje dwurěčneje wučby na Choćebuskim Delnjoserbskim gymnaziju serbšćinu jenož fakultatiwnje wuwučuja, štož wjedźe k ćežam, na přikład na organi­zatoriskim polu. Dalša tema wuradźowanja bě problem spěchowanskich srědkow za dalekubłanje­ wučerjow.

Na posedźenje přeprosyli běchu sej tež krajneho społnomócnjeneho braniborskeho knježerstwa za naležnosće Łužicy Klausa Freytaga. Čłonojo rady rěčachu z nim hladajo na strukturnu změnu we Łužicy wo „aspekće jónkrótnosće“ Serbow w tutej kónčinje. Klaus Freytag je centralny kontaktny partner w Braniborskej za wšitkich akterow regiona w zwisku ze strukturnej změnu. Wón ma so ze Sakskej wobstajnje wothłosować.

Rakety na zepěranišći USA w Iraku

Mittwoch, 08. Januar 2020 geschrieben von:

Teheran (dpa/SN). Iran je jako wjećbu za morjeneho generala Ghassema Soleimanija wojerskej zepěranišći USA w Iraku nadpadnył. Potrjechenej běštej wojerske lětanišćo Ain al-Assad wosrjedź kraja a zepěranišćo w měsće Erbil na sewjeru, kaž zakitowanske ministerstwo USA zdźěli. W Běłym domje we Washingtonje su so najwažniši ministrojo prezidenta Donalda Trumpa mjeztym na krizowym posedźenju schadźowali.

Iranske rewoluciske gardy zdźělichu, zo su při „operaciji martrar Soleimani“ 35 balistiskich raketow z iranskeho teritorija do směra na Irak třělili a zepěranišćo Ain al-Assad „dospołnje zničili“. Nadpad z raketami bě „w kóždym nastupanju wulki wuspěch“.

Prezident USA Donald Trump porno tomu twitterowaše: „Wšitko w porjadku. Pruwujemy škody.“

Lětadło znjezbožiło

Mittwoch, 08. Januar 2020 geschrieben von:
Teheran (dpa/SN). Ukrainske pasažěrske lětadło je dźensa rano bjezposrědnje po wotlěće njedaloko Teheranskeho lětanišća Imam-Chomeini znjezbožiło. Po informacijach pomocnych organizacijow njeje nichtó ze 176 pasažěrow zražku přežiwił. Po ruskich informacijach bě mašina typa Boeing 737 po puću z Teherana do Kijewa. Iranscy fachowcy tukaja na techniski defekt lětadła. Po ukrainskich informacijach su mjez woporami tež třo němscy staćenjo.

To a tamne (08.01.20)

Mittwoch, 08. Januar 2020 geschrieben von:

Znjezboženeho z awta wuswobodźił je New-Yorkski guwerner Andrew Cuomo. Guwerner bě ze šoferom w New Yorku na měšćanskej awtodróze po puću, jako wuhlada na napřećiwnej jězdni powróćeny transporter. 62lětny Coumo wulěze a šofera wuswobodźi. Njebě to prěni króć, zo Cuomo njesebičnje pomha. Tak bě hižo defektne awta wotwlekł a tajke z hłubokeho sněha wućahnył.

Policiju z limonadu wobšudźić chcył je šofer awta w Hessenskej, jako kontrolowaše jeho na drogi. Po tym zo bě test potu na čole muža pozitiwny, přizwolichu jemu zastojnicy po wšelakich wurěčach dalšemu testej na zakładźe urina. Njemało pak so dźiwachu, zo měješe pozdatny urin wuhlikowu kisalinu, zo bě zymny a zo za limonadu wonješe. Muž skónčnje přizna, zo je limonadu do nopaška plunył, kotruž bě do toho pił.

Seniorojo kritizuja Södera

Dienstag, 07. Januar 2020 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Žadanje předsydy bayerskeje CSU za womłodźenjom knježerstwa zwjazkoweje kanclerki Angele Merkel (CDU) je w rjadach seniorskeje unije protest zbudźiło. „Kwalita njeměri so na tym, hač je něchtó młody abo stary“, rjekny zwjazkowy předsyda unije seniorow CDU Otto Wulff w Berlinje. Dźe wo to, najlěpšich ludźi w knježerstwje měć. Wulff skedźbni na bywšeho ministerskeho prezidenta Franza-Josefa Straußa: Tón bě ze 70 lětami lěpše wólbne wuslědki docpěł hač nětčiši premier Markus Söder (53).

Wutworja nowe knježerstwo

Wien (dpa/SN). W Awstriskej chcychu dźensa nowe knježerstwo konserwatiwneje ÖVP a Zelenych spřisahać. Za to wočakowaše zwjazkowy prezident Alexander Van der Bellen čłonow kabineta. Je to prěni króć, zo ÖVP a Zeleni zhromadne knježerstwo wutworja. Nimo toho přisłuša nowemu kabinetej prěni króć wjace žonow hač muži. ÖVP přewozmje jědnaće ministerstwow, Zeleni štyri.

Bolton chce so wuprajić

Ekstremizm w Sakskej nadal wulki problem

Dienstag, 07. Januar 2020 geschrieben von:

Drježdźany (dpa/SN). Sakski wustawoškitny zarjad ma přiběracu radikalizaciju ekstremistow za najwjetši strach nastupajo wěstotu w swobodnym staće. To płaći zasadnje za wšitke formy ekstremizma. Prawicarski ekstremizm pak wostawa Sakskej najwjetše wužadanje, rjekny Gordian­ Meyer-Plath, prezident krajneho zarjada za škit wustawy, powěsćerni dpa w Drježdźanach. „Jednotliwi skućićeljo so tak jara radikalizuja, zo so samo z mordarjemi stanu.“ To je so při morjenju Kasselskeho knježerstwoweho prezidenta Waltera Lübckeho abo pola mordarja w Halle pokazało, Meyer-Plath podšmórny. Tajke wuwiće wěstotne mocy wosebje wužaduje. „Dyrbimy swoje instrumenty a metody wótřić, zo bychmy tež tych na wobzoru měli, kotřiž nimaja tak derje kaž žane kontakty k prawicarskej scenje.“

Po słowach Gordiana Meyera-Platha splećenje ekstremistow w interneće a jich radikalizacija přiběratej. „To naruna zdźěla bywše prawicarskoekstremistiske towarstwa, kameradschafty a dalše formy organizowanja prawicarjow.“

Anzeige