Z wudaća: póndźela, 27 julija 2020

póndźela, 27 julija 2020 14:00

Konsulataj wopušćenej

Washington/Chengdu (dpa/SN). Po za­wrjenju konsulata w Houstonje su chinscy diplomaća zastupnistwo w texaskej metropoli wopušćili. Krótko po tym su USA objekt přewzali. Tamniše knježerstwo bě objekt zawrěło, wumjetujo Chinje spionažu. Jako wjećbu za to je China ameriski konsulat w měsće Chengdu zawrěła. Tež tam su mjeztym posledni diplomaća dom wopušćili. Na to chinscy policisća objekt wobsadźichu.

Lindner za winowatostny test

Berlin (dpa/SN). Předsyda FDP Christian Lindner sej žada, zo měli wšitcy, kotřiž so z dowola do Němskeje wróća, winowatostny test na koronawirus přewjesć dać a jón sami zapłaćić. „Štóž so do­browólnje do rizikowych kónčin poda, dyrbjał tež akceptować, zo ma test sam zapłaćić“, rjekny Lindner wčera w sćelaku ZDF. To je jemu „prašenje swójskeje zamołwitosće“. Ministra za strowotnistwo Jensa Spahna (CDU) je Lindner namołwił strategiju zdźěłać, kak měli z dowolowymi nawrótnikami wobchadźeć.

Wjace natyknjenych

wozjewjene w: Politika
póndźela, 27 julija 2020 14:00

Wučerjow nabožiny powołał

Drježdźany (B/SN). Na swjatočnej Božej mši w Drježdźanskej katedrali je biskop Heinrich Timmerevers 10. julija šěsć žónskim a šěsć mužam cyrkwinsku dowol­nosć wučenja Missio Cannonica spož­čił. Woni smědźa nětko we wobłuku biskopstwa Drježdźany-Mišno jako wučerki abo wučerjo nabožiny skutkować. W swojim prědowanju pokaza biskop na to­, zo je wěra kaž wulke twarnišćo. Wučacy nabožiny maja nadawk, pomhać dorostowacym při orientaciji a jich přewodźeć w pytanju za křesćanskej wěru.

Diakonija bilancowała

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Po wšej Ruskej swjećachu wčera dźeń mórskeje floty. Ludźo mějachu składnosć, zepěranišća mariny wopytać a paradam mórske­je a wojerskeje techniki přihladować, kaž tule w Sewastopolu na kupje Krim. Prezident Wladimir Putin je w tym zwisku při­powědźił, zo chcył marinu tež přichodnje z modernymi brónjemi wuhotować. Foto: dpa/Konstantin Michalčewskij

wozjewjene w: Politika
póndźela, 27 julija 2020 14:00

Kursy hižo njewuhotuja

Chcedźa profil jako woprawdźita serbska šula bóle wótřić

Budyšin (SN/MiR). Kursy serbšćiny za dźěći, kotrež chcedźa na Budysku Serbsku zakładnu šulu hić, hižo žane nje­budu. Rěčny centrum WITAJ Budyšin bě je zańdźene lěta wobstajnje přewjedował. „Přičina našeho postupowanja je, zo chcemy serbskorěčny profil na tutej Budyskej šuli bóle sylnić“, zwuraznja nawod­nica RCW dr. Beata Brězanowa. „Nětko smy dyrbjeli rozsudźić. Starši so za­ tym prašeja, hač móža swoje dźěći na kurs přizjewić. Wotmołwa z našeje strony je jasna, zo tajke kursy za Budyske předšulske dźěći wjac njeposkićamy, ko­trež­ steja w zwisku z přistupom do Serbskeje zakładneje šule Budyšin.“

wozjewjene w: Kubłanje
póndźela, 27 julija 2020 14:00

Mobilny stan za test korony

Mnichow (dpa/SN). Po masowej infekciji 174 ratarskich pomocnikow w plaho­warni zeleniny w bayerskim Mammingu je tam knježerstwo dźensa staciju za test korony natwarić dało. Wobydlerjo gmejny maja składnosć, so w mobilnym stanje darmotnje na koronawirus testować dać. To je bayerska ministerka za strowotnistwo Melanie Huml (CSU) připowědźiła. „Runje w tajkej situaciji je to jara wažny poskitk wobydlerjam.“

Kónc tydźenja bě krajnoradny zarjad Dingolfingu-Landauwje zdźělił, zo je so w mjeztym zawrjenym ratarskim zawodźe w gmejnje z 3 300 wobydlerjemi třećina tam dźěłacych ratarskich pomocnikow natyknyła. Pomocnicy z Madźarskeje, Rumunskeje, Bołharskeje a Ukrainy běchu na žnjach kórkow zasadźeni. Woni bydla w kontejnerach. Zawod je mjeztym z płotom wobdaty a w karatenje.

wozjewjene w: Politika
póndźela, 27 julija 2020 14:00

Razniše naprawy

Washington (dpa/SN). Po tydźenje trajacych protestach w Portlandźe w staće Oregon je knježerstwo USA razniše naprawy přećiwo namócnym skućićelam mjez demonstrantami připowědźiło. Po słowach ministra za škit domizny Chada Wolfa nochcedźa dlěje ćerpjeć, zo na­mócni kóždu nóc policistow nadběhuja. W Portlandźe je tež minjenu nóc k zražkam mjez demonstrantami a policiju dó­šło­. Po namócnej smjerći Afroameričana Geor­gea Floyda ludźo w USA mjeztym mě­sacaj přećiwo rasizmej a policajskej namocy protestuja. Při tym bu wčera w texaskim Austinje muž zatřěleny. Kaž policija zdźěli, bě wopor sam wobrónjeny a je so awtu bližił, z kotrehož su jeho zatřělili.

wozjewjene w: Politika
póndźela, 27 julija 2020 14:00

Nowy přiměr na wuchodźe Ukrainy

Kijew/Donjeck (dpa/SN). Po wjace hač 20 pospytach płaći wot dźensnišeho w krizowej kónčinje na wuchodźe Ukrainy přiměr. „Dospołny a wšo wopřijacy přiměr“ je wot połnocy skutkowny, zdźěli prezidialny zarjad w Kijewje. Ukrainske wójsko a zastupnicy proruskich wojowarjow z kónčin wokoło Donjecka a Lu­hanska běchu so na kónc wojowanjow dojednali. Dotal běchu wšitke dojednanja w tym nastupanju po krótkim času zaso zwrěšćili. Ruski prezident Wladimir Putin a ukrainski prezident Wolodimir Zelenskij chwaleštaj w telefonaće do­jed­nanje na přiměr. Zdobom žadataj sej wobaj­ wjace prócowanja kontaktneje skupiny, dotalne dojednanja přesadźić.

Wot nalěća 2014 wojuja jednotki ukrainskeho knježerstwa přećiwo wot Ruskeje podpěranym zběžkarjam. Po trochowanju UNO je w bojach dotal wjace hač 13 000 ludźi žiwjenje přisadźiło. Lěta 2015 z pomocu Němskeje a Francoskeje wujednany měrowy plan předwidźi wojowanja a wólby skónčić. Hišće lětsa planuja mjezynarodnu konferencu.

wozjewjene w: Politika
póndźela, 27 julija 2020 14:00

Poetryslam pod hołym njebjom

Budyšin bě minjeny pjatk zakónčacy wjeršk tury Poetryslam po wuchodnej Sakskej. Po Žitawje a Zhorjelcu čitachu młodźi basnicy, kotřiž běchu samo z Wuchodneje Friziske­je přijěli, pod hołym njebjom při Kamjentnym domje. Publikum wupikny sej z kóždeho maksimalnje šěsć mjeńšin trajaceho přinoška tři słowa, z kotrychž chce moderatorka Jessy James LaFleur (nalěwo) bórze nowy tekst tworić. Wona turuje jako wuměłča „Spoken Word“ po poł swěće. Připosłucharjow wosebje zahorił bě Nicki Jakob­ z Lipska, kiž prěni raz na jewišću steješe. Po słowach moderatorki so hišće přema­ło ludźi z wuchodneje Němskeje na Poetryslam zwaži. Foto: Camen Schumann

wozjewjene w: Kultura
póndźela, 27 julija 2020 14:00

Stari knježa Sokoła jasnje dobyli

ST Běła-Cunnersdorf – Sokoł Ralbicy/Hórki 0:6 (0:4)

Zestawa hosći: Měškank – Rychtar, Kocor­, Lulak, M. Žur, Jakubaš, Šołta, Zynda, Čornak, S. Žur (41. Brězan), Šwejda (31. Statnik)

Tróšku njewšědne běše nastaće tu­teje přećelskeje hry. Poprawom běchu Pan­čičanscy koparjo jako přećiwnik za Běłu předwidźani, jim pak njebě móžno nastupić. Dźak sportowcej Andréjej Kobe­rej, kiž bě kontakty za hru Maikej Brězanej sposrědkował, móžachu So­koljo zaskočić. Něhdyši hrajer starych knjezow Sokoła Ralbicy/Hórki Heiner Rawš mó­žeše so dopomnić, zo běchu Ralbičenjo před sydom lětami posledni raz přećiwo cyłkej z Běłeje-Cunnersdorfa hrali.

wozjewjene w: Sport
póndźela, 27 julija 2020 14:00

Prěni test wulce wuspěšny był

FSV Budissa Budyšin – ST Traktor Reinhardtsdorf 18:1 (6:1)

Za Budissu Budyšin zasadźeni: Köhler, Höhne - Noack, Vrabec, Käppler, Schröder, Henčel, Barnickel, Gebhardt, Hagemann, Kärger, Rülicke, Schröder, Lehmann, Schumacher, Baudisch, Ričel, Voigt, Hentsch

Wrota za Budissu třělili: Toni Barnickel (3), Karel Vrabec (3), Tom Hagemann (1), Franz Voigt (6), Florian Baudisch (2), Julien Hentsch (3)

Na stronje koparjow Budissy Budyšin steji po prěnim tesće hišće młodeje hrajne­je doby 2020/2021 wysoke dobyće. Z 18:1 (6:1) je so hosćićel přećiwo wo­krjesnemu wyšemu ligistej ze Sakskeje Šwicy přesadźił. Budissa běše přez cyły hrajny čas lěpše mustwo. Najebać intensiwne prěnje treningowe jednotki běchu domjacy spěšniši a w dwubojach sylniši. Reinhardtsdorf pak wojowaše a so zmužiće wobaraše, a tak poradźichu so jemu w 41. min. znajmjeńša čestne wrota.

wozjewjene w: Sport

słowo lěta 2020

nawěšk