Z wudaća: štwórtk, 10 septembera 2020

štwórtk, 10 septembera 2020 14:00

Wopisuje dramatiski čas

Tele dny je w LND nowa kniha Jurja ­Kocha „Gruben-Rand-Notizen“ wušła. Cordula Ratajczakowa je so ze spisowaćelom rozmołwjała.

Knježe Kocho, zakład nowostki je Waš dźenik z 1990tych lět. Kak je wón nastał?

J. Koch: Poprawom njejsym wobstajny pisar dźenika. Z wulkim zajimom čitach dźeniki wulkeho humanista Victora Klemperera. Wobdźiwam, kak konsekwentnje je wón kóždy dźeń pisał a tak dramatiske wuwiće w času nacionalsocializma dokładnje dokumentował. Te­hdy sej prajach, zo by snano derje było, tajke zapiski sej dowolić w hinašim dramatiskim času, jako je so Rogow wot­bagrowanju wobarał. Rogow bě takrjec mój teren blisko Choćebuza, hdźež sym sej druhu domiznu namakał. Běch ni­male kóždy druhi dźeń w Rogowje – nic jenož jako wobkedźbowar, ale tež jako wobdźělnik spjećowanja. Z toho nasta wobšěrny dźenik, wopřijacy tohorunja priwatne swójbne kaž tež politiske na­ležnosće. Njemějach ženje wotpohlad to wozjewić. Myslach sej, zo sej jón swójbni jónu wobhladaja. Někomu sym powědał, zo tajke něšto mam, a potom je so lektor LND na mnje wobroćił.

Waš angažement ma předstawiznu.

wozjewjene w: Rozmołwa
štwórtk, 10 septembera 2020 14:00

Do kina (10.09.20)

10.9.–16.9.2020

Budyski filmowy palast:

Break the Silence – The Movie: štw 20:00 | so 17:00 | nj 14:30 Hello Again – Ein Tag für immer: srj 19:45 New Mutants: wšědnje 17:30 a 19:45 | so a nj 15:00 Die Rückkehr der Wölfe: nj 14:00 Love Sarah – Liebe ist die wichtigste Zutat: wšědnje 17:00 a 20:00 972 Breakdowns – Auf dem Landweg nach New York: srj 19:30 Faking Bull­shit: wšědnje 17:30 a 19:45 After Truth: wšědnje 16:30, 17:15 a 20:00 | so 14:30 Tenet: wšědnje 16:30, 19:00 (nimo štw) a 19:30 Follow Me: wšědnje 19:45 (nimo srj) Doe Boonies – Eine bärenstarke Zeitreise: wšědnje 16:45 (nimo so) | so a nj 14:15 Max und die Wilde 7: so a nj 14:15 I Still Believe: wšědnje 20:00 (nimo srj) | štw, so, pó a srj 17:00 Into the Beat – Dein Herz tanzt: nj 14:45 The Climb: pj, nj a wu 17:00 Onward: Keine halben Sachen: so 14:45 Lassie – Eine abenteuerliche Reise: so a nj 14:30 ­Takeover – Voll Vertauscht: so 14.30

Wojerowski CineMotion:

wozjewjene w: Do kina
štwórtk, 10 septembera 2020 14:00

Dopominaja na njeskutki

Wojerecy. „Zabyte wopory NS-eutanazije“ rěka nowa wosebita wustajeńca, kotraž je tuchwilu we Wojerowskim měšćanskim muzeju na hrodźe widźeć. Pućowanska přehladka wopomnišća Pirna-Sonnenschein dopomina na 21 němsko- a pólskorěčnych taflach na wosudy wjace hač 2 500 ludźi, kotřiž stachu so w lětach 1940 do 1945 z woporom nacionalsocialistow. Zbrašenja abo psychiskeje chorosće dla płaćachu woni tehdy jako „žiwjenjanjehódni“. Jeničce w Pirnje su wjace hač 1 500 ludźi systematisce zamordo­wali. Wustajeńca wěnuje so tohorunja njekonsekwentnemu juristiskemu přesćěhanju mjenowanych złóstnistwow po Druhej swětowej wójnje.

Serenada w zelenym

wozjewjene w: Z městow a wsow
štwórtk, 10 septembera 2020 14:00

„Wusud je rana, kiž sćežka zažije“

Bratislava (SŽ/K/SN). Jako předsydka specialneho sudnistwa w naležnosći zamordowanja nowinarja Jána Kuciaka a jeho njewjesty Martiny Kušniroveje lětsa 31. julija wozjewi, zo wozjewjenje wusuda z 5. awgusta na 3. september přesunu, su ludźo nastupajo pochłostanje zbywacych třoch wobskorženych wšo móžne wočakowali. Wosebje razniše pokuty, běchu dźě pječa nowe dopokazy jich winy nadešli. Bjez dźiwa tuž, zo nětko wozjewjeny rozsud z wuwinowanjom dweju sobu najbóle poćeženeju akterow – předewzaćela Mariana Kočnera a jeho pomocnicy Aleny Zsuzsoveje – zawostaja njezrozumjenje a wjele prašenjow. Najbóle zludani su starši woporow njeskutka. Nan zatřěleneho nowinarja Jozef Kuciak rjekny, zo je wuwinowanje Kočnera jeho zmotało. Mać njewjesty nowinarja Zlatica Kušnirová zludana jěrje přispomni: „Našej dźěsći stej w rowje, a Kočner so směje.“

wozjewjene w: Słowjanski wukraj

nawěšk