Nowa wučerska wolejbulowa sezona zahajena

wutora, 16. nowembera 2021 spisane wot:

Pedagogojo-wolejbulisća Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) su hry wo­krjesneho mišterstwa šulskeho lěta 2021/2022 při wysokim saku z doby­ćomaj a poražku zahajili. Wot wosom přizjewjenych wučerskich cyłkow pak běchu w Lubiju jeničce štyri přitomne.

Kaž we wšěch wolejbulowych ligach je koronawirus tež mišterstwo pedagogow při wysokim saku w minjenym šulskim lěće znjemóžnił. Chwalobne tuž je, zo stej so nětko dwaj nowej cyłkaj přizjewiłoj. Jónu je to kombinowane mustwo serbskeju wyšeju šulow Worklecy a Ralbicy kaž tež Swobodna srjedźna šula Wóspork. Wonej kaž tež kolegojo Powołanskeje šule za zežiwjenje Budyšin a bywši wučerjo 5. srjedźneje šule Budyšin pak dyrbjachu start krótkodobnje wotprajić. Tak zahajichu zahorići sportowcy zbywacych štyrjoch cyłkow najdlěje eksistowacy wolejbulowy turněr Sakskeje w Lubiju.

Zamołwići Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka su minjeny tydźeń wobzamknyli, zo na wokrjesnej runinje w starobny klasach žony, mužojo a w młodźinomaj A a B najprjedy raz žanu kopań­cu wjac hrać njesmědźa. Tuž wostanje staw w jednotliwych tabul­kach na njewěsty čas bjez změny.

wokrjesna wyša liga

1. Wojerowski FC 10 35 : 11 25

2. Módro-běli Kulow 11 28 : 14 24

3. ST Horni kraj-Sprjewja 9 24 : 5 23

4. SG Großnaundorf 10 19 : 10 18

5. Biskopičanske KT II 10 18 : 19 18

6. Natwar Němske Pazlicy 10 22 : 13 17

7. Sokoł Ralbicy/Hórki 10 26 : 15 16

8. TSV Wachau 10 26 : 20 16

9. Póst Germania Budyšin 11 28 : 23 16

10. ST Hnašecy-Dobruša 11 35 : 25 15

11. ST Porchow 8 13 : 21 13

12. HZ Łaz/Běły Chołmc 10 17 : 13 11

13. SC 1911 Großröhrsdorf 10 7 : 16 8

14. ST Kinspork/Łužnica 9 7 : 30 7

15. ST Marijina hwězda 10 10 : 31 6

16. LSV Hory 12 8 : 35 6

17. TSV Połčnica 11 10 : 32 3

wokrjesna liga, stafla 1

1. TSV Wjernarjecy 7 17 : 6 19

2. FV Ottendorf-Okrilla 05 7 30 : 9 16

3. Zeleno-běli Bukecy 6 24 : 8 13

4. Arnsdorfske KT 5 12 : 6 12

5. ST Kubšicy 6 16 : 9 11

6. SV Haselbachtal 8 17 : 18 10

7. ST Wjelećin 7 18 : 17 9

8. Zeleno-běli Sepicy 9 28 : 31 9

9. HZ Kumwałd/Schönbach 8 13 : 25 9

10. Bretnig-Hauswalde 6 9 : 12 8

11. HZ Huska/Hodźij 6 10 : 16 6

12. SV Frankenthal 7 6 : 24 4

13. TSV Wjazońca 8 10 : 29 4

wokrjesna liga, stafla 2

1. ST Radwor 8 28 : 5 22

2. ST 1896 Wulka Dubrawa 9 23 : 13 19

3. Wojerowski FC II 9 28 : 20 17

4. Traktor Malešecy 9 24 : 17 17

5. HZ Wóslink/Skaskow/Kulow II

 9 21 : 16 16

6. FSV Łuty 9 22 : 15 13

7. Módro-běli Minakał 9 30 : 25 13

8. ST Hlinowc 9 19 : 20 12

9. SJ Njebjelčicy 9 18 : 22 10

1.FC Lok Lipsk –

FC Energija Choćebuz 1:3 (0:2)

Zestawa hosći: Stahl – Hasse, Hildebrandt, Eisenhuth, Borgmann, Kujović (90.+3. Wagner), Erlbeck, Proničew (89. Mäder), Badu (89. Geisler), Engelhardt (90.+3 Harz), Zografakis (78. Schulz)

Cyle suwerena wopokaza so FC Ener­gija při nachwatanskej hrě w Lipsku. Z wulkim běhanskim pensumom su Łužičenjo 1. FC Lok daloko do jich połojcy stłóčili a zas a zaso rjane kombinacije pokazali. Tak nastachu wšitke wrota hosći po wulkotnych zhromadnych hrajnych akcijach. 0:1 (26.) třěli Maksimilian Proničew, 0:2 (43.) Nikos Zografakis a 1:3 (77.) wospjet Proničew.

Lipšćanam poradźichu so srjedź druheho połčasa čestne wrota. Jonas Hildebrandt bě bul njezbožownje pozdźišemu třělcej Djamalej Zianje přihrał (66.). Na hrajnym koncepće FC Energije pak so ničo­ njezměni. Wšitcy koparjo běchu zwólniwi rumy wobsadźeć. Młody Arnel Kujović w srjedźnym polu a Erik Engelhardt jako rozdźěler bulow w nadběhu pokazaštaj jara dobry wukon. Muž dnja pak bě Proničew ze swojimi wrotami čisło­ wosom a dźewjeć. Nimo toho bě wón tajke něšto kaž křižnišćo w ofensiwnym srjedźnym polu w harmonisce agěrowacym mustwje.

Spočatk nowembra wotmě Němski wolej­bulowy zwjazk (DVV) w sakskim Auerbachu mišterstwa muži starobneje klasy nad 53 lětami.

Dźesać wolejbulistow z třoch mustwow Budyskeho wokrjesa nastupi pod chorhoju Pančičanskeho sportoweho towarstwa w turněrje kwalifikowanych dźewjeć mustwow z Rostocka, Halle, Ulma, Rodheima, Lintorfa, Dürena, Bayreutha a hosćićela Göltzschtala. Třo z lětušich fina­listow stejachu minjene lěta hižo na do­byćerskim podesće.

Pančičenjo sami chcychu kwalifika­ciju skerje z rjanym dožiwjenjom wotzamknyć, hačrunjež běchu so w sakskim a naslědnym regionalnym kwalifikaciskim kole přesadźili. W prěnim přeběhu w Auerbachu mějachu so prěni dźeń z cyłkomaj z Lintorfa a Ulma rozestajeć. Prěnju hru přećiwo Lintorfej (wicemišter 2019) jasnje přěhrachu, zwrěšćiwši mjenje abo bóle na zmylkach při přijimanju.

W druhej partiji běše małke stopnjowanje pytnyć. Wosebje turněrowy bul firmy Mikasa je klóšterskim senioram přeco zaso ze swojej balistiku ćeže wobradźał. W Sakskej je mjenujcy bul firmy Molten hrajny nastroj.

Elias Kummer triumfator na SGB

póndźela, 15. nowembera 2021 spisane wot:

Tež lětsa je Serbski gymnazij Budyšin (SGB) na spočatku šulskeho lěta zaso sportowe wubědźowanje přewjedł: Šule­rjo 5. do 10. lětnika zwěsćichu swojich najlěpšich w atletiskim štyriboju. Z wulkim předskokom doby šuler 10. lětnika Elias Kummer ze 446 dypkami před Jarekom Schadu z rjadownje 5-3 z 348 dypkami a Cajusom Wićazom ze 7. lětnika z 325 dypkami.

Sakski šulski sportowy dźeń wotmě Budyski Serbski gymnazij w swójskej sportowej hali, a to z nowumom atletiskeho štyriboja. Šulerjo sekundarneho schodźenka I wubědźowachu so w storkanju medicinskeho bula, w trojoskoku, w seklowym běhu a w ćahanju na žerdź.

Jako prěni běchu šulerjo 5. a 6. lětnika na rjedźe. Hnydom štyrjo zaměstnichu so na kóncu w top-dźesać SGB (hlej přehlad). Aktiwny kopar Budissy Budyšin Jarek­ Schade z rjadownje 5-3 docpě w seklowym běhu z 11,6 sekundami wu­rjadne 115 dypkow. W šulskim sporće wotpo­wěduje 64 dypkow znamce jedyn. Jarek je tež talentowany lochkoatlet a běha z nanom hižo dźesaćkilometrowske čary. Njedawno zmištrowa wón tysac­metrowski běh na šulskej ležownosći w grandioznych 3:17 min. Tež to wotpowěduje jedynce w 10. lětniku.

Znowa žadyn dypk nježnjeli

póndźela, 15. nowembera 2021 spisane wot:

Biskopičanske KT II –

Sokoł Ralbicy/Hórki 2:1 (2:1)

Zestawa hosći: Schöne – M. Matka, K. Matka, Schultz, Šewc, Rachel, Gloxyn, Korjeńk, Nuk (70. Materna), Šiman (60. Janca), Šołta

Po mjerzacych poražkach w minjenych hrach chcychu koparjo Sokoła Ralbicy/Hórki tónraz w Biskopicach z krutej defensiwu wuspěch žnjeć. Přiwšěm wědźachu, zo budźe sej Biskopičanska U 23 jako technisce dobry cyłk wšitko wot nich žadać.

Awtor dźensa Tadej Cyž

Dalši raz mamy na łužiskich sportnišćach korona-přestawku, bohužel. Wšako smy wšitcy nadźiju měli, zo so tajka hižo wospjetować njebudźe. Pandemije dla pak je Zapadołužiski koparski zwjazk na wokrjesnej runinje hry we wjacorych starobnych klasach wotprajił. Wšojedne hač so nam to nětko lubi abo nic, mamy rozsud prosće respektować. Njerozumju, kak so někotři jeho dla hórša a jón kritizuja. Jeničce zamołwići maja dokładny přehlad wo tučasnej situaciji, zaběraja so wšědnje z tematiku a móža ju tuž porjadnje posudźować. Tež za koparski zwjazk je to napjata a ćežka situacija. Wosobinsce bych sej přał, zo namakaja za dźěći a młodostnych separatne rozrisanje. Pohib, sport a tak wosebje socialne kontakty su w tej starobje za strowe wuwiće ćěła a duše jara wažne. Wšojedne, kak so situacija wuwije, trjebamy dale pozitiwne nastajenje a kreatiwne ideje­. Wosebje pak dyrbimy so wo zhromadne wuslědki prócować. Jeno z mjezsobnym respektom a z fairnym wašnjom móžemy napjaty čas přetrać.

Wuslědki (15.11.21)

póndźela, 15. nowembera 2021 spisane wot:

Kopańca muži, regionalna liga

Auerbach – Rathenow  3:3 (3:0)

wyša liga

Martinroda – Fahner Höhe 2:1 (0:1)

Rudolstadt – Merseburg 3:0 (1:0)

Carl Zeiss Jena II – Sandersdorf 1:1 (0:0)

International Lipsk – Zorbau 1:1 (0:1)

Halle – Neugersdorf 3:0 (1:0)

Nordhausen – Arnstadt 0:0 (0:0)

krajna liga

Drježdźany-Strěžin – Taucha  wupad

FC Lipsk – Riesa2:1 (0:0)

Glauchau – Pirna-Copitz  wupad

Marienberg – Radebeulski BC  wupad

Lößnitz – Mittweidawupad

krajny pokal

Markranstädt – Budyšin 0:3 (0:0)

Chemija Lipsk – Drježdźanski SC 6:0 (2:0)

Freital – Biskopičanske KT  wupad

Oderwitz – Wilsdruffwupad

Bornaski SV – Markkleeberg 2:4 (1:2)

Rabenstein – Drježdź.-Lubohósć wupad

Sport (12.11.21)

pjatk, 12. nowembera 2021 spisane wot:

Koparske hry z prašakom

Kaž su medije hižo wčera wozjewili, bě předsydstwo Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka wobzamknyło, zo tónle kónc tydźenja a nětko tež přichodnej (to je nowe) w starobnych klasach žony, mužojo a w młodźinomaj A a B žane winowatostne koparske dypkowe hry njebudu. Hinak je to na krajnej runinje. Tam smě wyši ligist Budissa Budyšin dźensa w 19 hodź. w pokalnym kole w Markranstädće hrać, a SJ Chrósćicy nastupi w krajnej klasy­ njedźelu doma w 14 hodź. přećiwo Rotaciji Drježdźany. Dypkowa partija mjez koparjemi z Ćiska a Rakec bu hižo wotprajena. Pola wšitkich hrow, kotrež smědźa so přewjesć, pak steji hač do zahwizdanja wulki prašak.

Worklečenjo wospjet doma hraja

Prěnje wolejbulowe mustwo muži Viktorije Worklecy přewjedźe jutře, sobotu, w swójskej hali přećiwo hosćom z Mišna a Koblic winowatostnu hru w sakskej klasy. Hrajerjo dyrbja nowe škitne postajenja dodźeržeć.

13.11. 12:00 Viktoria Worklecy –

  ST Coswig-Mišno

13.11. 12:00 Viktoria Worklecy –

  Volleys Koblicy

20.11. 14:00 Viktoria Worklecy –

  Viktoria Worklecy II (ž)

20.11. 14:00 Viktoria Worklecy –

  VV Žitawa 09 II (ž)

25.11. 19:30 ST Marijina hwězda –

Worklečanki dale na čole tabulki

štwórtk, 11. nowembera 2021 spisane wot:

Tabulka wobwodneje ligi, stafla 2

1. Viktoria Worklecy  4 12 : 2 11

2. ST Kupoj-Nowa Łuka  4 9 : 4 9

3. TSV Kundraćicy 4 11 : 5 9

4. Viktoria Worklecy II 4 6 : 10 4

5. Módro-běłe Wojerecy  4 3 : 11 2

6. VV Žitawa 09 II 4 3 : 12 1


Prěnje zastupnistwo wolejbulistkow Viktorije Worklecy poda so minjenu sobo­tu do ćěłozwučowarnje Lessingoweho gymnazija we Wojerecach. Tam nastupi prěni přećiwo druhemu tabulki. Hosćom njebě tón kónc tydźenja tre­na­r poboku, tuž mějachu Worklečanki čoło tabulki same zakitować.

ST Kupoj-Nowa Łuka – Viktoria Worklecy 0:3 (10:25, 17:25, 14:25)

Za prěnje zastupnistwo Viktorije Worklecy zasadźene běchu: Anja Biela, ­Johanna Fieglerec, Marina Köhlerowa, Stefanie Köhlerowa, Jana Kralec, Jennifer Otto­, Rejzka Rawšec, Anita Salowskec.

Započatk bě drje wurunany, poněčim pak móžachu Worklečanki swój jasny předskok natwarić. To poradźi so jim wosebje ze sylnej seriju nadaćow. Kupoj-Nowa Łuka měješe ćeže z tym wobchadźeć. Tuž njebě jim móžno nadběhi prawje natwarjeć. Tež přetorhnjenje při 4:8 a 4:16 tomu njepolěkowaše. Hosćo w swojim rytmusu dale hrajachu a zawěsćichu sej prěnju sadźbu z jasnym 25:10.

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND