Protyka (02.10.15)

pjatk, 02. oktobera 2015 spisane wot:

Sobotu 3.10.  Domchowanka w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  10:00 Rybarski swjedźeń z pokazku hribow pola Funkec we Wukrančicach

  10:00 Rybarski swjedźeń při Němskopazličanskim wulkohaće

  10:00 Wułójenje a předawanje rybow při Radworskim kupowym haće

  10:30 Tradicionalna kermuša ze swinjorězanjom na Ćišćanskim statoku

  11:00 Oktoberski swjedźeń z Horjanami w Hórkach

  11:00 Budyšin swjeći 25. róčnicu zjednoćenja Němskeje

  14:00 Němski dźeń zwěrjenca we Wojerowskim zwěrjencu

  15:00  Wubědźowanje Powerserb w Pěskecach

  20:00 Serbski spěwny wječork w Pěskecach

Njedźelu 4. 10. 9:30 Serbsko-němske kemše w Bukecach

  15:00 21. literarna kermuša LND w Spalach

  18:00 Oratorij „Žně“ w Budyskej Serbskej cyrkwi

  19:30 Koncert orchestra SLA w Choćebuskim konserwatoriju składnostnje Choćebuskeje nazymy

Wutoru 6.10. 14:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Molerstwo Wylema Šybarja“ w Janšojskim domizniskim muzeju

Srjedu 7.10. 19:00 Marko Grojlich předstaji swoju knihu „Mjez Křičom a Lubatu“ w Stróžanskim Domje tysac hatow Štwórtk 8.10. 16:00 Serbske blido w Berlinje

Pjatk 9.10. 15:00 Dźěćacy swjedźeń w Malešanskej pěstowarni „K wódnemu mužej“

Protyka (18.09.15)

pjatk, 18. septembera 2015 spisane wot:

Pjatk 18.9. 19:00 Premjera knihi Marka Grojlicha „Mjez Křičom a Lubatu“ w Budyšinskim Šěrachowym domje

  19:00 Zarjadowanje Domowinskeje skupiny Šunow-Konjecy w Konječanskej Čornakec-Nowakec bróžni

  19:30 Předstajenje pasionskeje hry „Wy sće swětło swěta“ w Chrósćicach

Sobotu 19.9. 10:00 Posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny w Budyskim Serbskim domje

  10:00 Dźeń holcy w Budyskim Kamjentnym domje

  19:30 Předstajenje pasionskeje hry „Wy sće swětło swěta“ w Chrósćicach

Njedźelu 20.9. 15:00 Koncert kapały Floppy dolls w Lichanju

  17:00 Předstajenje Serbskeho ludoweho ansambla

„Słowjan sym“ w Budyskim NSLDź

  19:30 Předstajenje pasionskeje hry „Wy sće swětło swěta“ w Chrósćicach  

Póndźelu 21.9. 10:00 Předstajenje NSLDź „Čmjeła Hana namaka přećela“ w Sprjejčanskej pěstowarni

  19:30 Smochčanski forum wo wobswětowej encyklice bamža w Domje biskopa Bena

Wutoru 22.9 10:00 Předstajenje NSLDź „Čmjeła Hana namaka přećela“ w Chróšćanskej pěstowarni

  19:30 Premjera knihi Jurja Kocha „Der Kirschbaum“ w Choćebuskej měšćanskej bibliotece

Srjedu 23.9. 9:30 Předstajenje NSLDź „Čmjeła Hana namaka přećela“ we Wojerowskej zakładnej šuli „Handrij Zejler“

Protyka (11.09.15)

pjatk, 11. septembera 2015 spisane wot:

Pjatk 11.-13.9.  Wojerowski měšćanski swjedźeń 

  19:00 Klasiski koncert na předwječoru nazymskich wikow přirody w Stróži pola Hućiny

  19:30 2. Kamjenska narěč Feriduna Zaimogluwa w cyrkwi swj. Hany

Sobotu 12.9. 9:00 22. mjezynarodny Budyski měšćanski běh

  10:00 Wiki přirody w Stróži pola Hućiny

  11:00 Swjedźeń k 125lětnemu wobstaću Rakečanskeje dobrowólneje wohnjoweje wobory  

  14:00 Łapanje kokota w Drjenowje

  15:00 Swójbne popołdnjo župy „Handrij Zejler“ we Wojerowskim župnym domje

  19:30 Premjera pasionskeje hry „Wy sće swětło swěta“ w Chrósćicach

Njedźelu 13.910:00 Serbsko-němske kemše we Wětošowje

  14:00 Serbske wosadne popołdnjo z Jürgenom Maćijom a fararku Jadwigu Malinkowej w Slepjanskim wosadnym domje

  16:00 Předstajenje pasionskeje hry „Wy sće swětło swěta“ w Chrósćicach

  18:00 Koncert duchowneje hudźby w Budyskej cyrkwi       

   Našeje lubeje knjenje

Wutoru 15.9. 10:00 Premjera NSLDź „Čmjeła Hana namaka přećela“ w Njebjelčanskej pěstowarni

  18:00 Zahajenje čitanskeje turneje LND w Choćebuzu

Srjedu 16.9. 9:30 Předstajenje NSLDź „Čmjeła Hana namaka přećela“ w Budyskej AWO-pěstowarni „Kraj palčikow“

Protyka (04.09.15)

pjatk, 04. septembera 2015 spisane wot:

Pjatk 4.-6.9.   Babylěćo w Ralbicach

  20:00 „Knježe prawa“ – hrodowa nóc SLA w Mortkowje (dalšej předstajeni 5.9. w 20 hodź. a 6.9. w 16 hodź.)

Sobotu 5.9. 10:00 Wuradźowanje zwjazkoweho dźěłoweho zjednoćenstwa etniske mjenšiny w Choćebuzu

  11:00  Dźeń wotewrjenych duri w nowym Wojerowskim wobydlerskim centrumje Piwarska hasa 1 při staroměšćanskim torhošću

  14:00 Łapanje kokota w Prjawozu

  18:00 Portretowy koncert Jana Cyža z wuměłcami Berlinskeje komiskeje opery na Lichańskim hrodźe  

Njedźelu 6.9. 10:00 Dźeń wotewrjeneje zahrody w Budyšinje, Demjanach, Rodecach a Hornjej Hórce

  10:30 Kubłanska jězba župy „Michał Hórnik“ do krajiny hornjołužiskeje hole a hatow

  13:00 Blackbird-run w Hózku – běh přez zadźěwki

  13:00 Čaporowe wiki za dźěći w Budyskim Centeru

na Žitnych wikach

  14:00 Łapanje kokota w Brjazynje

  14:00 Srjedźowěkowski dźěćacy program na Mortkowskej twjerdźiznje

  17:00 Modlenje kadiša na Budyskim židowskim ­pohrjebnišću při Mužakowskej

Srjedu 9.9. 21:15  Film wo prawizniku Jurju Rjenču a jeho zasudźenju přez KGB na sćelaku MDR

Štwórtk 10.9. 16:00 152. serbske blido w Berlinje

Protyka (28.08.15)

pjatk, 28. awgusta 2015 spisane wot:

Pjatk 28.-29.8.  17. nukstock při Nukničanskej skale – festiwal metaloweje hudźby z němskimi a čěskimi kapa­łami

 28.-30.8.  Domizniski swjedźeń w Halštrowje 

  20:00 Swjedźeń swěčkow w Njeswačanskim

   baroknym hrodowym parku

Sobotu 29.8. 15:00 Spěwny swjedźeń w Sowrjecach, mjez druhim    ze Serb­skim muskim chórom Delany

  15:00 Muzejowa rozmołwa w Budyskim muzeju wo wohnj­oškiće a hašenju něhdy

  17:00 Swjedźenske zarjadowanje k 70lětnemu wobstaću Trjebinskeje Domowinskeje skupiny na Šusterec statoku

Njedźelu 30.8. 11:00 Dworowy swjedźeń z kałanjom wěnca pola Krječmarjec w Dubrjenku

  14:00 Wosadny swjedźeń w Chrósćicach z rozžohnowanjom wosadneho fararja Clemensa Hrjehorja

  16:00 Zakónčaca party knižneho lěća 2015 w Kamjenskej słodarni

  17:00 Hudźbno-literarny program Zwjazka serbskich wuměłcow w Budyskim zahrodowym lokalu „Zur Morgensonne“

Wutoru 1.9. 14:30 Dźeń wotewrjenych duri w Radworskej pěstowarni „Marja Kubašec“ składnostnje 60lětneho wobstaća kubłanišća

  16:00 Posedźenje předsydstwa župy „Jan Arnošt Smoler“ w Budyskim Serbskim domje

  16:00 Měrowa demonstracija „Za swět bjez wójny“ na torhoš­ću před Kamjenskej radnicu

Protyka (21.08.15)

pjatk, 21. awgusta 2015 spisane wot:

Pjatk 21.08.  2. dźeń Hornjeje Łužicy

  19:00 Hornjołužiski wječor we Wojerowskim Domje Martina Luthera Kinga

Sobotu 22. a 23.08.  11. transNaturala při Bjerwałdskim jězoru 

   Witanje šulskich nowačkow w Małowjelkowskim prazwěrjencu

   Jubilejny swjedźeń w Budyskej Röhrscheidtowej kupjeli w Strowotnej studni

  14:00 Łapanje kokota w Janšojcach, Mosće, Strobicach a Žylowje

  18:00 Beneficny koncert Kamjenskeje kapały Regend na sportnišću w Sprjejcach

  19:30 Zahajenski koncert k swjedźenskemu tydźenjej        składnostnje 700lětneho wobstaća Bórkowow     w tamnišej cyrkwi

  19:30 Pišćelowy koncert w ewangelsko-lutherskej cyrkwi w Budestecach

Njedźelu 23.08. 9:30 Wotewrjenje wustajeńcy wuměłcow z KolÍna w Kamjenskim Měšćanskim dźiwadle

  11:00 9. dujerski swjedźeń w Janšojcach

  14:00 „Dźeń tomatow“ w přirodoškitnej staciji w Bjedrichecach

  15:00 10. swójbny swjedźeń Serbskeho šulskeho towarstwa na Hórčanskim sportnišću

  15:00 Zakónčenje „lětnjeho kofeja“ w Małowjelkowskej zahrodźe Domu sotrow z Jensom Pflugom

  17:00 Dujerski koncert z KolÍnskim dujerskim orchestrom na Němskopazličanskim sportnišću

Protyka (14.08.15)

pjatk, 14. awgusta 2015 spisane wot:

Pjatk 14.–16.08.  Diversity-festiwal w Budyšinje a Radworju 

   Dźeń konja w Chwaćicach

  19:30 „Fantazije panoweje pišćałki“ – koncert při Bjerwałdskim jězoru

Sobotu 15. a 16.08.  Neptunowy swjedźeń w Nižej Wsy

   Patronatny swjedźeń w Kulowje  

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri we Wojerowskim zastaranskim centrumje za wóčne chorosće

  10:00 11. łužiska mineralna bursa w Hórnikečanskej energijowej fabrice

  14:00 Łapanje kokota w Rogoznje, Mosće a Hochozy

  14:00 6. zabiwanje kokota na Górach  

  19:00 „W swětle tysac swěčkow“ w Pančičanskej klóšterskej zahrodźe

  19:30 Finalny koncert mjezynarodneho hudźbneho lěća na Zhorjelskim Delnim torhošću

  20:00 Festiwal Black Raven we Wojerowskim Irish pubje Njedźelu 16.08. 11:15 Wotewrjenje wustajeńcy „Hornjołužiske hrody“ w Kinsporskej ewangelskej cyrkwi

  14:30 Zelowy swjedźeń w Pančicach-Kukowje

Wutoru 18.08. 9:00 Dźěćaca olympiada we Wojerowskej Jahnowej sportowni

  11:00 Paslenje za dźěći w Dešnjanskim muzeju

Srjedu 19.08. 19:00 Zhromadne spěwanje w Bukečanskej cyrkwi

Štwórtk 20.0814:00 Prózdninski dźěćacy program we wuměłskej dźě-

   łarni Kamjenskeho Muzeja zapadneje Łužicy

pjatk 21.08.  2. dźeń Hornjeje Łužicy

  13:30 Zahajenje Kamjenskeje Boršće

Protyka (07.08.15)

pjatk, 07. awgusta 2015 spisane wot:

Pjatk 7.–9.8.  Lětanske dny na Lětońskim lětanišću

   Domizniski swjedźeń w Grodku  

   Wjesny swjedźeń w Smječkecach 

  21:00 Kino pod hołym njebjom při Krabatowym młynje w Čornym Chołmcu z filmom „Fack ju Göhte“

Sobotu 8.–9.8.  Zetkanje wlečakow w Koblicach   

   Hornčerske dny w Hózku 

  14:00 Zabiwanje kokota w Smogorjowje 

  20:00 Openair-koncert w Smječkecach

  21:00 Kino pod hołym njebjom při Krabatowym młynje

   w Čornym Chołmcu z filmom „Honig im Kopf“

Njedźelu 9.8.  13:30  Łapanje kokota we Wjerbnje

  21:00 Kino pod hołym njebjom při Krabatowym młynje

        w Čornym Chołmcu z filmom wo Krabatowych swjedźenskich hrach z lěta 2012

Wutoru 11.08.  11:00  Paslenje za dźěći w Dešnjanskim domizniskim 

 muzeju 

  14:00 Paslenje zwěrjećich figurow z grotu w Budyskim Serbskim muzeju  14:00  Paslenje za dźěći

   w Dešnjanskim domizniskim    muzeju

  19:00   Přednošk w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy wo „Žehliwych horach w Karibice“

Srjedu 12.08.11:30 Žiwjenje pčołkow“ – prózdninske zarjadowanje

we Wulkoždźarowskim Krabatowym domje

  21:00 Přednošk „Padace hwězdy na nócnym njebju“ w Budyskej hwězdarni

Štwórtk 13.08. 19:00 Bladenight – z inlineskaterami abo z kolesom

po Łužiskim­ ­kole jězdźić

Protyka (31.07.15)

pjatk, 31. julija 2015 spisane wot:

Pjatk 31.7.–2.8.  Wjesny swjedźeń w Róžeńće 

  19:30 Swójbna ekskursija „Njetopyr – hońtwjer nocy“ w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

  20:00 Koncert Wolgaskich kozakow we Wojerowskej Janskej­ cyrkwi

Sobotu 1. –2.8.  Dumperowe mišterstwa w Baćonju

   Wjesny a domizniski swjedźeń w Jitru 

17. błótowski kórkowy swjedźeń w Gólišynje

  9:00 Wustajeńca rasowych nukli we Łutowskej kulturnej­ bróžni

  10:00 4. dźeń rangerow w Domje tysac hatow w Stróži

  13:30 Jězbny dźeń Zhorjelskeje parkoweje železnicy

  14:00 Łapanje kokota na Běłej Gorje a w Turjeju

  17:00 Pišćelowy koncert w Kamjenskej klóšterskej cyrkwi­ swj. Hany

  18:00 Dołha nóc wuměłstwa a rjemjeslnistwa w Bórkowach­

  22:00 Nowa comedyshow z Tatjanu Meissner we Wojerow­skej Łužiskej hali

Njedźelu 2.8. 9:00 Pućowanje z přirodoškitnym zwjazkom Nabu po Dubrjenskim bahnje

  9:00 Měnjenska bursa filatelistiskeho towarstwa w jědźer­ni Budyskeho pósta

Wutoru 4.8. 14:00 Paslenje z grotom w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 „Lěsni běharjo“ – wotkrywanska tura w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

Srjedu 5.8. 18:00 Poswjatokowa kolesowarska tura zastanje při Budy­skej Boha­tej wěži

Protyka (24.07.15)

pjatk, 24. julija 2015 spisane wot:

Pjatk 24.–26.7.  Wjesny swjedźeń w Smjerdźacej

   Swjedźeń w Halštrowskej Hollandec hornčerni

   9. Budyski jěchanski turněr w Bošecach

  19:00 Koncert we wobłuku festiwala Srjedźna Europa w Lubijskej Mikławšowej cyrkwi

  20:00 Prezentaciski koncert lětnjeje hudźbneje dźěłarnič­ki w Budyskim Kamjentnym domje

  21:00 Rejwanska party na Čornochołmčanskej Kubicec hórce

Sobotu 25./26.7.   Wosebity prózdninski program w Małowjelkowskim prazwěrjencu

   Wjesny swjedźeń w Koćinje

  21:00 6. beachparty w Porchowskej kupjeli

Njedźelu 26.7. 10:00 Wotewrjenje wustajeńcy 2 500 klankow Nicole Peto w Nowym Měsće nad Sprjewju

  14:00 Łapanje kokota w Bórkowach (młodźina)

  16:00 11. klasika při Bartonjanskim jězoru pola Zhorjelca

  20:00 Kabaretistka Gisela Oechelhaeuser předstaji swój program we Wojerowskej Łužiskej hali

Póndźelu 27.7. 10:00 Zjawne wodźenje dźěći (7 do 12 lět) po Budyšinje

Wutoru 28.7. 14:00 Paslenje figurow z grotu w Budyskim Serbskim muzeju

Srjedu 29./30.7.  Dyrdomdejski camp šulerjow (6 do 10 lět) w Bjedri­chečanskej přirodoškitnej staciji

  10:00 Wodźenje po wowčerni w Kobjelnju (Göbeln)

Štwórtk 30.7. 14:00 Prózdninske wjesela za dźěći wot šěsć lět na Ramnow­skim hrodźe

nawěšk