Protyka (29.03.19)

pjatk, 29. měrca 2019 spisane wot:

Sobotu 30. a 31.3.   Debjenje jutrownych jejkow w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje (wot 14 hodź.)

   25. wulke jutrowne wiki we Wojerowskej Łužiskej hali (wot 10 hodź.)

   Dźěłarnička debjenja jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju (wot 13 hodź.)

Sobotu 30.3. 9:00 Hłowna zhromadźizna Domowiny w Chróšćanskej „Jednoće“

  19:45 Přednošk Moniki Gerdesoweje z Chrósćic a Beaty Gruß z Budyšina „Putnikować po Španiskej – z Pamplony hač do Leóna“ w Chróšćanskej putniskej­ hospodźe

Njedźelu 31.3. 10:00 Jutrowne wiki w Drjowku

  14:00 Serbske ewangelske wosadne popołdnjo w Slepom

Póndźelu 1.4. 14:00 Dźeń wotewrjenych duri na paliatiwnej staciji Kamjen­skeje chorownje maltezow swj. Jana

  15:00 Zahajenje noweje sezony we Wochožanskim parku błudźenkow z podijowej diskusiju „Přichod Łužicy“

Protyka (22.03.19)

pjatk, 22. měrca 2019 spisane wot:

Pjatk 22.3. 19:00 Dźeń astronomije we Wojerowskim planetariju

  19:00 Turněr dwójneje hłójčki w Pěskečanskim sportowym towarstwowym domje

  19:30 Hłowna zhromadźizna hońtwjerskeho drustwa Konjecy w tamnišej burskej stwě

  19:30 Hłowna zhromadźizna hońtwjerskeho drustwa Ralbicy w tamnišim sportowym domje

Sobotu 23. a 24.3.   20. jutrowne wiki w Lubnjowje (wot 10 hodź.)

Sobotu 23.3.   Cyłodnjowska literarna dźěłarnička na temu krótka proza pod nawodom Lubiny a Dušana Hajduk­-Veljković w Budyšinje

  9:00 Zhromadny dźeń dźěći 3. do 5. lětnika dekanat­neho dušepastyrstwa we Worklečanskim Don Bosko­wym domje

  14:00 Benedikt Dyrlich čita na Lipšćanskich knižnych wikach w hali 3 na wustajenišću B501 ze swojeje knihi „Leben im Zwiespalt 1“

  15:00 Młodźinski kofej w Radworskim młodźinskim klubje

  17:00 Koncert w rjedźe Duchowna hudźba ze skupinu NOCELLI w Budyskim klóšterku

Njedźelu 24.3. 13:00 Dźěłarnička debjenja jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  15:00 Předstajenje serbskeje inscenacije „Wopušćeny dom“ na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Protyka (15.03.19)

pjatk, 15. měrca 2019 spisane wot:

Pjatk 15.3. 17:30 Zwjazkowe předsydstwo Domowiny w Chrósćicach

  18:30 Hłowna zhromadźizna wohnjoweje wobory Łazow­skeje gmejny

  19:00 Hłowna zhromadźizna Róžeńčanskeje dobro­wólneje wohnjoweje wobory w tamnišej towarstwowej rumnosći

Sobotu 16. a 17.3.   28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje

Sobotu 16.3. 9:30 22. wysokošulske wiki w Budyskim powołansko­informaciskim centrumje

  14:00 Burske blido Domowiny a towarstwa Njepilic dwór na Rownjanskim Njepilic statoku

  19:30 Předstajenje inscenacije „Wopušćeny dom“ na hłow­nym jewišću Budyskeho NSLDź

  19:30 Koncert z Ronnyjom Weilandom „Pěsnje z Wolgaske­ho přibrjoha“ dopomnjenki na Ivana Rebroffa w Budyskim Serbskim muzeju

  20:00 Kabaretny wječor z Carolin Fischer a Ralfom Bärwolffom w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  20:00 Zhromadne wječorne modlenje dekanatneje młodźiny w Chrósćicach a přednošk Tomaša Pěčki­ wo dožiwjenjach na Swětowym zetkanju młodźiny w Panamje

Njedźelu 17.3. 9:30 Serbske kemše w Grodkowskej Serbskej cyrkwi

  16:00 Program Serbskeho ludoweho ansambla „Mała rejwana stawizna“ na žurli Budyskeho SLA

Protyka (08.03.19)

pjatk, 08. měrca 2019 spisane wot:

Sobotu 9. a 10.3.   Dźeń wotewrjenych hornčernjow, mjez druhim w Bóščanskej Barchmannec hornčerni

Sobotu 9.3. 13:00 Zjawne wuradźowanje Serbskeho sejma na Hodźijskim kantoraće

  14:00 Dźeń wotewrjenych duri we Wojerowskej hudźbnej šuli

  17:00 Duchowna hudźba pod hesłom „Jazz koresponduje z Bachom“ z Janom a Józefom Brězanom, Philippom Adamom, Friedemannom Böhmu, Teren­ceom Lohrom a Annu Batz w Budyskej cyrkwi­ Našeje lubeje knjenje

  19:30 Koncert „Grand Dame němskeho jazza“ z Uschi Brüning a Lukasom Natschinskim w Budyskim Serbskim muzeju

Njedźelu 10.3. 13:00 Zapust w Turnowje (Turnow)

Póndźelu 11. do 16.3.   Tydźeń wotewrjenych předewzaćow w Budyskim wokrjesu

Póndźelu 11.3. 9:30 Program Serbskeho ludoweho ansambla „Mała rejwana stawizna“ w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  19:30 Ekumeniski póstny seminar na temu „Wosady mjez strukturnej změnu a wjesołym poselstwom“ w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Wutoru 12. do 16.3.   Swjedźeń k dnjej žonow w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje, započatk stajnje w 15 hodź.

Wutoru 12.3. 9:00 Informaciske zarjadowanje za nawrótnikow do po­wołanja w Budyskim powołanskoinfor­maciskim centrumje

Protyka (01.03.19)

pjatk, 01. měrca 2019 spisane wot:

Pjatk 1.3. 18:00 Swětowy dźeń modlenja w Slepjanskej cyrkwi

  19:00 Zhromadne zarjadowanje TCM z Ralbičanskej wosa­du k wopominanju fararja a redaktora Katolske­ho Posoła Jakuba Žura składnostnje jeho 50. posmjertnin

  20:00 Žonjace póstnicy Serbskopazličanskeho karne­waloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

Sobotu 2.3. 8:00 Sokołski wolejbulowy turněr wo pokal Domowiny w Radworskej „Slaviji“

  10:00 Seminar wo zhotowjenju powěsćowych figurow z pomocu tekstilneje techniki w Stróžanskim Domje­ tysac hatow

  14:00 Póstnicy za dźěći Serbskopazličanskeho karne­waloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  15:00 Předstajenje musicala „Pinocchio“ we Wojerowskej Łužiskej hali

  19:30 2. kapičkowy wječor Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

Póndźelu 4.3.   Róžowa póńdźela

  13:30 Swjedźenski póstniski ćah norow róžowu póndźe­lu po Ku­lowje

  20:00 Póstnicy Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  19:00 Přednošk historikarja Larsa-Arne Dannenberga na temu „Saksko-čěske poměry ...“ w Budyskim archiwowym zwjazku

Protyka (22.02.19)

pjatk, 22. februara 2019 spisane wot:

Pjatk 22.2. 18:00 Zarjadowanje Njeswačanskeho towarstwa pčołarjow „Při Čornicy“ z Konradom Geipelom na temu „Kotre rostliny su wosebje wažne za pčołki“

  18:30 Hłowna zhromadźizna towarstwa Njepilic dwór na Rownjanskim Njepilic statoku

  19:00 „Ludakowstwo za namrěwstwom (Erbschleicherei) – lóštne prawniske poradźowanje“ z Lutzom Teetzenom w Budyskim krajnym sudnistwje

Sobotu 23.2. 19:00 Maskowy bal w Kulowskej wjacezaměrowej hali

  20:00 4. kostimowy swjedźeń Kulowskich Čorno-běłych panterow na tamnišim Starym dwórnišću

Njedźelu 24.2. do 1.3.   Zymske prózdninske lěhwo za dźěći wot pjeć do wo­som lět w Połpicy (Halbendorf/Spree)

Njedźelu 24.2. 11:00 Łužiske literarne dopołdnjo w Budyskim Dźiwa­dle na hrodźe z počesćenjom dobyćerja dźiwadłoweho myta „Łužicy 2019“ Olivera Bukowskeho

  14:00 Dźěćace póstnicy we Wojerowskej Kulturnej fabrice

  15:00 Seniorske póstnicy Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  15:00 Předstajenje swójbneho musicala „Der Traumzauberbaum und das Geburtstagsfest“ z ansamblom Reinharda Lakomyja na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Protyka (15.02.19)

pjatk, 15. februara 2019 spisane wot:

Pjatk 15.2. 19:30 Předstajenje Chróšćanskeje lajskeje dźiwadłoweje skupiny „Čeplski recept“ na žurli kulturneho domu­ w delnich Sulšecach

  19:30 Premjera němskeje inscenacije „Čěski paradiz“ na hłownym jewišću Budyskeho Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła

  19:30 Póstnička pod hesłom „Swět filmow“ w Šunowskej Fabrikskej hospodźe

Sobotu 16.2. 10:00 Wulka bursa akwaristiki a teraristiki we Wojerowskej Łužiskej hali

  14:00 Wulět do wjelčeho regiona z Rěčičanskeho Erlichtec dwora

  16:00 Předstajenje ptačokwasneho programa SLA „To tla­ wěrno njej’!“ na žurli Budyskeho SLA

  16:00 Wulka galowa nóc operety we Wojerowskej Łužiskej hali

  19:30 Předstajenje ptačokwasneho programa SLA „To tla­ wěrno njej’!“ na žurli Budyskeho SLA

  19:30 Kapičkowy wječor w Kulowskej wjacezaměrowej hali

  19:30 Podijowa diskusija „Kohle mit der Kohle?“ w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Njedźelu 17.2. 10:00 Zymsko-wědomostne pućowanje z rangerom Maikom Rogelom a chronistom Thejom Henselom k Olbaskemu jězorej

  10:00 Dožiwjenske wodźenje po stajnej wustajeńcy w Stróžanskim Domje tysac hatow

Protyka (08.02.19)

pjatk, 08. februara 2019 spisane wot:

Sobotu 9.2. 10:00 Rozmołwne koło skupiny Budyski kraj w Budyskej Röhrscheidtowej bašće SLA

  16:00 Hóstny sinfoniski koncert Zhorjelskeho orchestra Sinfonietta meridiana na žurli Budyskeho SLA

  16:00 Spalenje hodownych štomow w Njebjelčicach

  19:30 Kapičkowy wječor w Kulowje

  20:00 Póstnička studentskeho towarstwa Sorabija Lipsk w Lipšćanskim TV-klubje

Njedźelu 10.2. 15:00 Čitanje „Škleńčana lipka“ z Clemensom Bobku w Budyskim Thespisowym centrumje

  15:00 Wodźenje po wustajeńcy „Bertha Zillessen – Fotografiske wotkrywanja“ z Hagenom Schultzom w Budyskim měšćanskim muzeju

  16:00 Předstajenje ptačokwasneho programa SLA „To tla­ wěrno njej’!“ w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

Protyka (01.02.19)

pjatk, 01. februara 2019 spisane wot:

Pjatk 1.2. 19:00 Čitanje z Gertrud Wincarjowej w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  19:30 Předwólby Serbskeje Lěwicy za wólby Sakskeho krajneho sejma w Lejnjanskim hosćencu „K lipje“

Sobotu 2. a 3.2.   Wulka přehladka orchidejow w Slepjanskim SKC (stajnje wot 10 hodź.)

   Regionalne wubědźowanje „Młodźina hudźi“ we Wo­jerowskej hudźbnej šuli a na Lessingowym gymnaziju

Sobotu 2.2. 8:00 2. čaporowe wiki we Wudworskim Krollec zahrodnistwje

  10:00 Dźěłarnička za młodźinu w Budyskej Röhrscheidtowej bašće „Dokal wjedźe přichod serbšćiny“

  11:00 Zapust w Janšojcach (Jänschwalde)

  13:45 Dźěłarnička za serbske Bjesady na Hodźijskej starej­ šuli

  14:00 Zapust w Rogowje (Horno)

  14:00 Předstajenje klankodźiwadła „Kito husličkar“ na Ho­dźijskej starej šuli

  16:00 Předstajenje ptačokwasneho programa SLA „To tla­ wěrno njej’!“ w Chróšćanskej „Jednoće“

  19:30 Předstajenje ptačokwasneho programa SLA „To tla­ wěrno njej’!“ w Chróšćanskej „Jednoće“

Njedźelu 3.2. 10:00 8. hornjołužiska bursa modelowych železnicow a awtow we Wjelećanskej wjacezaměrowej hali

  12:30 Zapust we Wjerbnje (Werben)

  13:00 Zapust w Smogorjowje (Schmogrow)

  14:00 Zapust w Drjenowje (Drehnow)

Protyka (25.01.19)

pjatk, 25. januara 2019 spisane wot:

Pjatk 25.1. 18:00 Wotewrjenje wustajeńcy molerstwa a keramiki z Delnjeje Łužicy we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja

Sobotu 26. a 27.1.   Choćebuske rjemjeslniske wiki

Sobotu 26.1. 9:00 Centralny informaciski dźeń wo powołanskich a studijnych poskitkach „Nawi přichoda“ w Budyskej studijnej akademiji

  10:00 Dźěłarnička za woblěkanje serbskeje drasty towar­stwa Stup dale na Fijałkowym puću 38 w Drježdźanach-Łóškecach (Loschwitz)

  19:00 Dartowy turněr we Wotrowje

  19:45 Přednošk Wernera Měškanka „Słowjenjo we Wendlandźe“ w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 27.1. 11:00 Kapała Horjany piska na Zelenym tydźenju w Berli­nje w Sakskej hali čo. 21 b

  15:30 Ptačokwasny program dźěći Malešanskeje pěstowar­nje w tamnišim „Wódnym mužu“

  15:30 Ptačokwasny program dźěći Němčanskeje pěstowar­nje w tamnišej „La Caféteriji“

  16:00 Předstajenje ptačokwasneho programa SLA „To tla­ wěrno njej’!“ w Kulowje

  16:00 HC Schmidt čita njarjeńše ruske bajki w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

  17:00 Koncert Heidemarje Wiesnerec k nowemu lětu na Lubinskej woponowej žurli

nawěšk