Protyka (06.05.16)

pjatk, 06. meje 2016 spisane wot:

Pjatk 06. do 08.05.  Mejemjetanje w Pančicach-Kukowje

   23. měšćanski swjedźeń w Połčnicy

Sobotu 07. a 08.05.     13. hornčerske wiki w Halštrowje

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri z wodźenjom po Ochranowskim ludowědnym muzeju

  10:00 Dźěłarnička „delikatesy z dźiwich zelow“ w Njeswačanskej přirodoškitnej staciji

  13:00 Dźeń wotewrjenych duri wohnjoweje wobory w Rakojdach

  13:00 Putnikowanje staršich a chorych ludźi ze serbskich wosadow do Róžanta

  14:00 Wěžowa akcija „Kun(s)TurmBunt“ – wodźenje po dźewjeć­ Budyskich wěžach

  14:00 Hašenske wubědźowanje wohnjowych woborow wo Halštrowski pokal w Debricach (Döbra)

  15:00 Koncert k dnjej maćerje ze skupinu Erbschleicher w Slepjanskim SKC

  15:00 Mejemjetanje we Łuze

  15:30 Mejemjetanje w Ćisku

  17:00 Mejemjetanje w Čornym Chołmcu

  17:00 Mejemjetanje w Blunju

  19:30 Předstajenje inscenacije „Jakni mužojo“ na hłownym jewišću NSLDź

  20:00 Korčmowy swjedźeń w Budyšinje

  20:00 Tokanske reje w Konjecach

Njedźelu 08.05. 9:00 Dźeń maćerje w Małowjelkowskim błudźišću

  14:00 Mejemjetanje w Koslowje z kapału Horjany

  14:30 Wotewrjenje sezony na klóšterskej zahrodźe w Pančicach-Kukowje

  15:00 Mejemjetanje w Radworju

  17:00 Mejski nyšpor TCM w Róžeńće

Protyka (29.04.16)

pjatk, 29. apryla 2016 spisane wot:

Pjatk 29.4. 19:00 Koncert mytowanych sakskeho wubědźowanja „Młodźina hudźi“ we Wojerowskim hrodźe

  20:00 „Co wóstanjo?“ – Baletny wječor SLA w Choće­buskim dźiwadle Piccolo

Sobotu 30.4.  Nalětni swjedźeń w Złym Komorowje

  10:00 Keramiska dźěłarnička z Jadwigu Lešawic na temu „Krabat“we Wulkej Dubrawje

  14:00 Chodojtypalenje Sorabije w Lipsku

  17:00 Chodojtypalanje w Hodźiju

  16:00 Wotewrjenje wosebiteje wustajeńcy „Franc Assi­siski“ w Kamjenskim sakralnym muzeju

  17:00 Koncert SLA „Hudźbne drohoćinki ze Sakskeje a Ital­skeje“ w Drježdźanskim Pianosalonje 

  19:00 Kulinariske kino we Wojerowskim wobydlerskim centrumje

Njedźelu 01.05. 9:00 Łužiski kćenjowy běh podłu Kamjenskeje Pastwineje hory

  10:00 Kolesowanska wuprawa turistiskeho předewzaća „Kraj & ludźo“, mjez druhim do Ćisowa

  10:00 Burske wiki w Koćinskim zawodźe Krabatowy mlokowy swět

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri w Budyskej wohnjowobornej straži w Strowotnej studni

  10:00 Wodźenje po zornowcowej wsy Zemicach-Tumicach

  10:00 Dworowy swjedźeń na Jitkowskim Helmec statoku

  11:00 Nalětni swjedźeń w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Protyka (22.04.16)

pjatk, 22. apryla 2016 spisane wot:

Pjatk 22.4. 19:00 Wotewrjenje wustajeńcy Iris Brankačkoweje a Sophije Natuškec w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

  19:30 Koncert „Žadosć za dalinu IV“ w Lipšćanskej měšćanskej bibliotece

Sobotu 23.4. 10:00 Zahajenje dnjow Łužiskeje jězoriny w Hórnikečanskej Energijowej fabrice

  10:00 Wodźenje po Čornochołmčanskim Krabatowym młynje (tež 24.4.)

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri Budyskeje wokrjesneje hudźbneje šule

  10:00 Wodźenje po Wochožanskim parku błudźenkow

  10:00 Wiki přirody w Stróži

  10:00 Lěsny dźeń w Pěskecach

  11:00 Nalětni swjedźeń na Ćiskowskim statoku

  11:00 Dźeń piwa w Kulowskej piwarni

  14:00 Wopomnjenske zarjadowanje za fararja Herberta Nowaka w Delnjoserbskim gymnaziju

  14:00 Wodźenje „Tradicije a ludowe wuměłstwo Serbow“ na Patokec statoku na Horach

  14:00 Dźeń wotewrjenych duri w Kamjenskej wotnožce Budyskeje wokrjesneje hudźbneje šule

  15:00 Ekskursija po Lipju w Pančicach-Kukowje

  15:00 Pućowanje po Delnjowujězdźanskim parku

  19:00 Koncert „Žadosć za dalinu IV“ w SLA

Njedźelu 24.4. 10:00 Swjatočna Boža mša k 300lětnemu jubilejej w Sulšečanskej kapałce

Protyka (15.04.16)

pjatk, 15. apryla 2016 spisane wot:

Sobotu 16.4. 14:00 Serbske popołdnjo w Hochožanskim hosćencu

  15:00 Dźěłarnička župy „Michał Hórnik“ wo hotowanju družki na Chróšćanskej farje

  19:00 Beneficny nalětni bal Domu biskopa Bena w Njeswačanskim hosćencu

  19:00 Drastowy bal składnostnje 25lětneho wobstaća towarstwa Pśeza w Škodowje

Njedźelu 17.4. 15:00 Dźeń Jurja Brězana w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  16:00 Předstajenje NSLDź „Jakni mužojo“ na Budyskim hłownym jewišću

  17:00 Koncert SLA „Wobkuzłaca klasika“ w Hodźijskej cyrkwi

  16:00 Předstajenje NSLDź „Jakni mužojo“ na Budyskim hłownym jewišću

  18:00 Zahajenje 51. Wojerowskich hudźbnych dnjow we „Łužiskej hali“

Wutoru 19.4. 9:30 Šulerski koncert SLA „Klinčace hudźbne stawi­zny“ w Rakečanskej Pawołskej šuli

  17:00 Wotewrjenje wustajeńcy z twórbami serbskich gymnaziastow w Budyskej měšćanskej bibliotece

Srjedu 20.4. 10:00 Šulerski koncert SLA „Wot dudow hač k tarakawje“ na žurli SLA

  15:00 Předstajenje knihi „Schlagwort wendisch“ w Bórkowskim „Steffens Geschichtsstübchen“

  19:00 Koncert z twórbami serbskich komponistow we wobłuku 51. Wojerowskich hudźbnych dnjow na Wojerowskim hrodźe

Protyka (08.04.16)

pjatk, 08. apryla 2016 spisane wot:

Pjatk 8.4. 20:00 Openstage-jamsession – Zhromadne hudźenje w Budyskim Kamjentnym domje

Sobotu 9.4. 9:00 Dźeń wotewrjenych duri w Budyskim jastwje

  9:00 Kónčne wurisanje čitanskeho wubědźowanja Rěčneho centruma WITAJ w Budyskej Smolerjec kniharni

  17:00 Nalětni program 1. serbskeje kulturneje brigady na žurli Budyskeje piwarnje

  19:00 Koncert „Wobkuzłaca klasika“ z orchestrom SLA a ze solistomaj w Hornjej Hórce

  19:30 Komorny koncert z ansamblom Bento w Budyskim Serbskim muzeju

Njedźelu 10.4. 9:00 Firmowanje w Kulowje

  14:00 Popołdnjo bikerow z nyšporom w Ralbicach

  15:00 Zjawne wodźenje po wosebitej wustajeńcy „Pruhi, kruhi, třiróžki“ w Budyskim Serbskim muzeju

  16:00 Předstajenje dźiwadłoweje hry Kulowskeho Bratrowstwa „Hdyž kokula woła“ w Radworskej „Meji“

  16:00 Koncert „Fernweh IV“ na Wojerowskim hrodźe

  16:30 Nalětni program 1. serbskeje kulturneje brigady w Ćišćanskim hosćencu „K Zelenemu wěncej“

  17:00 „Wobrazy nalěća“ – swjedźeń wuměłstwow w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

Wutoru 12.4. 19:00 Posedźenje Njeswačanskeje gmejnskeje rady

Srjedu 13.4. 18:00 Wotewrjenje wustajeńcy wobrazow Ralfa Buttkera w Slepjanskim kulturnym centrumje

Protyka (01.04.16)

pjatk, 01. apryla 2016 spisane wot:

Pjatk  01.04.  Zahajenje lěušeje sezony w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

   Zahajenje wodosportoweje sezony při Bjerwałdskim jězoru

   Europske dny ručneho wuměłstwa w Hornjej Łužicy ( hač do 3. apryla)

  19:00 Wernisaža wustajeńcy grafitijoweho wuměłstwa „Aufstrich“ w Budyskim Kamjentnym domje

  19:30 Koncert „Wobkuzłaca klasika“ z orchestrom SLA a solistomaj na žurli SLA

  19:30 Čitanje z Gregorom Gysijom a Friedrichom Schorlemmerom w Budyskim NSLDź

  19:30 Premjera komedije NSLDź „Do źěła – no chop“ w Hochožanskim gmejnskim centrumje

Sobotu 02.04. 9:30 Lětne schadźowanje Hornjołužiskeje přirodoslědźenskeje towaršnosće w Kamjenskej radnicy

  10:00 Bursa wozdobnych rybičkow we Wojerowskej Łužiskej hali

  11:00 Zahajenje předpředanje zastupnych lisćikow Budyskeho lětnjeho dźiwadła w NSLDź

  13:30 Start sezony Kulowskich bikerow při Dubrjenskim klubowym domje

  18:00 Ekskursija „Woclowe giganty w nocy“ we Wjelčanskim wopytowarskim centrumje

  19:30 Inscenacija „Jakni mužojo“ w Budyskim NSLDź

  20:00 House Brawl XI – Metalowy koncert w Budyskim Kamjentnym domje

Protyka (24.03.16)

štwórtk, 24. měrca 2016 spisane wot:

Štwórtk 24.03. 19:30 Wulkodubrawska gmejnska rada we wohnjowobornym depoće

  19:30 Němskorěčna inscenacija „Mój wuměrjeny kraj“ w Budyskim NSLDź

  19:30 Beneficny koncert chórow Lessingoweho gymnazija we Wojerowskej Łužiskej hali

Pjatk 25. do 28.03.  „Jutrowna para“ – jězby z Mužakowskej železnicu 

   Debjenje jutrownych jejkow w Patokec bróžni na Horach­ (wšědnje wot 10 do 18 hodź.)

  10:00 Bursa a małe wiki w Zabrodskim Muzeju jejkow

  10:00 Ludowi wuměłcy debja jutrowne jejka w Budyskim Serbskim muzeju

  10:00 Jutrowne wiki a bursa w Grodkowskim Delnjoserbskim domizniskim muzeju

  10:00 Debjenje jutrownych jejkow w Hórnikečanskej energijowej fabrice

  11:00 Jutrowne wiki na Lědach

  14:00 Wosebite wodźenje „Pasion a křižowanje“ po Ober­lichtenauskej bibliskej zahrodźe

  14:00 Debjenje jutrownych jejkow w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

  16:00 Jutrowne spěwanje z chórom Łužyca w Dešnjanskej cyrkwi

  16:00  „Stabat mater“ z Nowej Łužiskej filharmoniju w Lubijskej Michałskej cyrkwi

  19:30 Pasionska hudźba „Stabat mater“ z Feliksom Brojerom w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Sobotu 26.03. 10:00 Ludowi wuměłcy debja jutrowne jejka w Budyskim Serbskim muzeju

Protyka (18.03.16)

pjatk, 18. měrca 2016 spisane wot:

Pjatk 18.03. 19:00 Hłowna zhromadźizna župy Delnja Łužica w Žiwižanskim Hartnikojc hosćencu

  19:00 Čitanje z Harryjom Frischke „Eine Familiensaga aus der Struga-Provinz“ w Slepjanskim SKC

  19:00 Wosebity koncert SLA składnostnje 200. narodnin Jana Arnošta Smolerja we Łazowskej cyrkwi

  19:00 „Čitanske jewišćo“ w Kamjenskim Safeclubje

  19:30 Inscenacija „Jakni mužojo“ w NSLDź

  19:30 Kamenz can Dance – Projekt za dźěći a młodostnych w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  20:00 Warmup-koncert we wobłuku wubědźowanja BEAT w Budyskim Kamjentnym domje

Sobotu 19. a 20.03.  Grodkowski nalětni swjedźeń

  10:30 24. jutrowne wiki w Nowołučanskim Wjesnym hotelu­ (tež 20. měrca)

  13:00  Ludowi wuměłcy debja jutrowne jejka w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Debjenje jutrownych jejkow na Rownjanskim Njepilic statoku

  14:00 Lětny koncert bubnarjow hudźbneje šule w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  14:00 Ludowi wuměłcy debja jutrowne jejka w Dešnjanskim domizniskim muzeju

  15:00 Wotewrjenje wustajeńcy fotow Rolfa Dvoraceka w Budyskim muzeju

  16:00 Interaktiwna hudźbna bajka „Překlepana liška“ w Budyskim SLA

Protyka (11.03.16)

pjatk, 11. měrca 2016 spisane wot:

Pjatk 11.03. 19:30 Jazzowy balet Serbskeho ludoweho ansambla „Što zwostanje?“ na žurli Budyskeho SLA

  19:30 Pokazka „Kamenz can dance“ w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  20:00 „Nóc musicalow“ we Wojerowskej Łužiskej hali

Sobota 12. 03. 8:00 34. sokołski volleyballowy turněr wo pokal Domowiny w hali na Budyskim Třělnišću

  11:00 Zwjazkowe předsydstwo Domowiny w Budyskim Serbskim domje

  10:00 Dźěćaca uniwersita z Janom Cyžom pod hesłom „Fajeripl Mirosław“ we Wojerecach

  10:00 Sakski dźeń wotewrjeneje hornčernje w Bóšicach, Halštrowje, we Wěteńcy a druhdźe (tež 13. měrca)

  10:00 19. serbske jutrowne wiki w Slepjanskim SKC (tež 13. měrca)

  10:00 Wobydlerski forum „Připosłucharski trening“ w Budyskim Kamjentnym domje

  13:00 Ludowi wuměłcy debja jutrowne jejka w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Zapust w Nowej Wsy

  15:00 Dźěćacy musical předstaji „Kuzło magije“ w Choćebuskim konserwatoriju (tež 13.měrca)

  16:00 Kickerowy turněr we Wotrowje

  18:00 Premjera „Stabat mater za basowe solo a smyčkarjow“ Feliksa Brojera w cyrkwi klóštra Marijineje hwězdy

  19:30 Komorny koncert w Budyskim Serbskim muzeju

  19:30 Premjera inscenacije „Jakni mužojo“ na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Protyka (04.03.16)

pjatk, 04. měrca 2016 spisane wot:

Pjatk 04.03. 19:00 Achim Mič čita na žurli Ćišćanskeje wohnjoweje wobory wo swojim pućowanju po Himalaji

  20:00 Měrćin Wjenk čita w Drježdźanskim hosćencu „Bräustübel“ ze swojeje knihi „Stary dom“

Sobotu 05.03. 9:00 Dźeń wotewrjenych duri we Wojerowskim powołanskim centrumje „Konrad Zuse“

  9:00 Čaporowe wiki na Wjelećanskej w Budyšinje

  10:00 Wustajeńca rasowych kóčkow w kwětkowej hali Lubijskeho parka wikow

  10:00 Jutrowne wiki we Wojerowskej Łužiskej hali

  10:00 Wopominanje Jana Arnošta Smolerja při jeho rowje na Budyskim Hrodźišku

  10:45 Swjedźenska akademija Maćicy Serbskeje na česć Ja­na Arnošta Smolerja w Budyskim Serbskim muzeju

  11:30 Hornjoserbski telewizijny magacin Wuhladko na sćelaku MDR

  14:00 Hłowna a wólbna zhromadźizna Maćicy Serbskeje w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Zapust w Górnej (Milkersdorf), Radušu a Dubjem (Eichow)

  17:00 Pišćelowy koncert k pasionej w Budyskej Marje-Marćinej cyrkwi

  19:30 Percussion a molerstwo z Andreasom Nowakom a Thomasom Kernom w Budyskim NSLDź

Njedźelu 06.03. 10:00 Jutrowne wiki w Drjowku

  10:00 50. serbska namša w Choćebuskej Němskej cyrkwi

  10:00 Jutrowne wiki we Wojerowskej Łužiskej hali

nawěšk