Protyka (17.05.19)

pjatk, 17. meje 2019 spisane wot:

Pjatk 17. do 19.5.   Němski drastowy swjedźeń w Lubinje

   Wjesny swjedźeń z mejemjetanjom w Němcach

Pjatk 17. a 18.5.   Židowsko-serbskej dnjej w Slepom

Pjatk 17.5. 19:00 Zarjadowanje we wobłuku rjada „Sakske křesło“ wo temje „Kak swobodnje rozprawjeja naše me­di­je“, mjez druhim ze šefredaktorom ZDF dr. Pe­te­rom Freyjom a ze sobudźěłaćerku MDR Ine Dipp­mann w Smochčanskim Domje biskopa Bena

  19:30 Nalětni koncert Załožby za serbski lud ze Serbskim muskim chórom Delany na Worcynskim hrodźe

Sobotu 18. a 19.5.   Mejemjetanje we Wěteńcy

   Mejemjetanje w Njebjelčicach

Sobotu 18.5. 9:00 Bursa trjebanych kolesow w Kamjenskim Bikehousu

  10:00 Dźěłarnička molerstwa ze židowskej wuměłču Judith­ Wetzka na Slepjanskej farje

  10:00 Mjezynarodny dźeń muzejow we Wulkodubrawskim elektropórclinowym muzeju Margarećina hěta

  10:00 Čaporowe wiki na Rakečanskim knježim dworje

  14:00 Dźěłarnička Kamjenskeje župy „Michał Hórnik“ k hotowanju družčeje drasty na Chróšćanskej farje

  14:00 Wubědźowanje wohnjowych woborow wo 10. pokal łužiskeje jězoriny na Blunjanskim sportnišću

  15:00 Nalětni swjedźeń w Šešowje

Protyka (10.05.19)

pjatk, 10. meje 2019 spisane wot:

Pjatk 10.5. 18:00 Knižne předstajenje „Noworjadowanje Europy 1919 a Łužiscy Serbja“ a podijowa diskusija w Budyskim Serbskim domje

  19:00 Wojerowske rozmołwy – tónraz z čěskim awtorom Jaroslavom Rudišom na žurli Wojerowskeho hrodu

  19:00 Filmowy wječork Serbskeho ewangelskeho towarstwa na Budyskej Michałskej farje

Sobotu 11.5. 9:30 Keramiska dźěłarnička Spěchowanskeho towarstwa za serbsku ludowu kulturu we Wulkej Dubrawje

  19:30 Koncert z chórom Budyšin a „Markkleebergskimi wokalistami“ w Smochčanskim Domje biskopa Bena

  19:30 Koncert skupiny Elbtonal Percussion we wobłuku Budyskich komornych koncertow w Budyskim Serbskim muzeju

Njedźelu 12.5.   Dźeń wotewrjenych duri składnostnje 85lětneho wobstaća wohnjoweje wobory delnje Sulšecy w tamnišej gratowni

  15:00 Mejemjetanje w Serbskich Pazlicach

  16:00 Mejemjetanje w Čornym Chołmcu

  17:00 Koncert z cyłkom Pennsylvania State University Concert Choir w Budyskej tachantskej cyrkwi

Wutoru 14.5. 19:00 Přednošk wo prěnich lětach železnicy a jeje wuskutkach na Hornju Łužicu; w Budyskim archiwowym zwjazku

Protyka (03.05.19)

pjatk, 03. meje 2019 spisane wot:

Pjatk 3.5. 18:00 Hłowna zhromadźizna Spěchowanskeho towarstwa Domu Zejlerja a Smolerja we Łazu

  19:00 Dźakna Boža mša wohnjowych woborow Zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Róžeńće

Sobotu 4. a 5.5.   Čaporowe wiki w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Sobotu 4.5. 9:00 Firmowanje w Chrósćicach

  10:00 Nalětni swjedźeń na Ćišćanskim statoku

  14:30 Přepodaće a poswjećenje noweho wohnjowoborneho awta w Njebjelčicach

  16:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Stara a nowa domizna“ w Zarěčanskim (Saritsch) knježim domje

  18:00 Mejemjetanje we Łuze

Njedźelu 5.5. 9:00 Firmowanje w Kulowje

  10:00 Kamjenski kćenjowy běh na tamnišim torhošću

  11:00 Zahajenje sezony w baćonjacej a muzejowej wsy Dešno

  13:00 Minigolfowy turněr za swójby při Budyskim spjatym jězorje

  13:00 Swójbne pućowanje pod hesłom „Serbskosć něhdy a dźensa w Drježdźanach“ z Jadwigu Pjacec po sakskej stolicy – start je při garnizonowej cyrkwi

Protyka (26.04.19)

pjatk, 26. apryla 2019 spisane wot:

Sobotu 27. a 28.4.   Jězorinowe dny k zahajenju noweje sezony we łuži­skej jězorinje

Sobotu 27.4. 14:30 Zjawne wodźenje po Slepom

  15:00 Kulinariske wodźenje po Wojerecach

  19:30 Předstajenje Chróšćanskeje lajskeje dźiwadłoweje skupiny „Čeplski recept“ w Chrósćicach

Njedźelu 28.4.   1. swjate woprawjenje w Ralbicach a Radworju

   Zahajenje „zeleneje sezony“ na Kulowskim jěchanišću

  10:00 Počesćenje padłych pólskich wojakow na Chróšćanskej Fulkec hórce

  14:30 Zahajenje sezony w Pančičansko-Kukowskej zežiwjenskej a zelowej zahrodźe

Póndźelu 29.4. 19:00 Diskusijne koło „Sakska rozmołwa“ w Kamjenskim Lessingowym gymnaziju

Wutoru 30.4. 18:00 Chodojtypalenje při Kamjenskej Słodarni

  19:00 Chodojtypalenje studentow w Lipsku

  20:00 Wałporne pućowanje k zakuzłanym městnam w Budyšinje; start na Křidarskej čo. 5

Srjedu 1.5. 10:00 A cappella-spěwanje twórbow z liturgije Johannesa Chrysostomusa w Kulowskim Forellowym centrumje při tamnišej ewangelskej cyrkwi

  10:00 Zahajenje muzejoweho lěta we Wulkodubrawskim elektropórclinowym muzeju Margarećina hěta

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri w Brětnjanskej wohnjowej woborje

Protyka (18.04.19)

štwórtk, 18. apryla 2019 spisane wot:

Štwórtk 18.4. 19:30 Koncert dudakow we wobłuku 54. Wojerowskich hudźbnych swjedźenskich hrow we Łužiskej hali

Pjatk 19. do 21.4.   Jutrowne wiki w Muzeju pod hołym njebjom na Lědach (stajnje wot 11 hodź.)

Pjatk 19. do 22.4.   Debjenje a wiki jutrownych jejkow Budyskim Serbskim muzeju (stajnje wot 10 hodź.)

Pjatk 19.4. 10:00 Jutrowne wiki w Delnjołužiskim holanskim muzeju Grodk

  10:00 Bursa jutrownych wikow w Zabrodskim muzeju jutrownych jejkow

Protyka (12.04.19)

pjatk, 12. apryla 2019 spisane wot:

Pjatk 12.4. 18:00 Filmowa premjera „Město rejuje: Manifest!“ we Wo­jerowskej Kulturnej fabrice

  19:30 Předstajenje rejwanskeho dźiwadła „Kamenz can dance X“ w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  21:00 Koncert ameriskeje band Three For Silver we Wojerowskej Kulturnej fabrice

Sobotu 13. a 14.4.   Dźěłarnička debjenja jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju (stajnje wot 13 hodź.)

   26. jutrowne wiki w Nowej łuce

Sobotu 13.4. 9:00 Zhromadny dźeń za šulerjow wot 6. do 8. lětnika pod hesłom „TY pokazaš nam puć!“ we Worklečanskim Don Boskowym domje

  14:00 Debjenje jutrownych jejkow na Rownjanskim Njepilic statoku

  14:00 Debjenje jutrownych jejkow w Dešnjanskim domi­zniskim muzeju

  14:30 Debjenje jutrownych jejkow we wjesnym muzeju Błobošojce (Bloischdorf)

  17:00 Předstajenje Serbskeho ludoweho ansambla „Wjesoły barokny program“ w awli Budyskeho Schilleroweho gymnazija

  19:00 Koncert z dudakom Handrijom Henčlom a dalšimi w Hodźijskim towarstwowym domje

  20:30 Hwězdna nóc na dworje Stróžanskeho zarjadnistwa biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty

Njedźelu 14.4. do 5.5.   54. Wojerowske hudźbne swjedźenske dny

Njedźelu 14.4.   23. jutrowne wiki w Brězowce

Protyka (05.04.19)

pjatk, 05. apryla 2019 spisane wot:

Sobotu 6.4. 14:30 Budyske swójbne pućowanje do Hrubjelčic – start při Wjerinej chěžce

  16:00 Koncert Sakskeho hudźbneho zwjazka „Žadosć za dalinu V“ na žurli Wojerowskeho hrodu

  17:00 10. šleske nócne čitanje w Zhorjelcu a Zgorzelecu

  19:00 Nócny wolejbulowy turněr TSV Módro-běłych Kulow w tamnišej wjacezaměrowej hali

Njedźelu 7.4. 12:00 Tradicionalny nalětni swjedźeń z kołbaskowymi a regionalnymi wikami w Kamjenskim nutřkownym měsće

  16:00 Hóstny koncert Sakskeho hudźbneho zwjazka „Žadosć za dalinu V“ na žurli Budyskeho SLA

Protyka (29.03.19)

pjatk, 29. měrca 2019 spisane wot:

Sobotu 30. a 31.3.   Debjenje jutrownych jejkow w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje (wot 14 hodź.)

   25. wulke jutrowne wiki we Wojerowskej Łužiskej hali (wot 10 hodź.)

   Dźěłarnička debjenja jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju (wot 13 hodź.)

Sobotu 30.3. 9:00 Hłowna zhromadźizna Domowiny w Chróšćanskej „Jednoće“

  19:45 Přednošk Moniki Gerdesoweje z Chrósćic a Beaty Gruß z Budyšina „Putnikować po Španiskej – z Pamplony hač do Leóna“ w Chróšćanskej putniskej­ hospodźe

Njedźelu 31.3. 10:00 Jutrowne wiki w Drjowku

  14:00 Serbske ewangelske wosadne popołdnjo w Slepom

Póndźelu 1.4. 14:00 Dźeń wotewrjenych duri na paliatiwnej staciji Kamjen­skeje chorownje maltezow swj. Jana

  15:00 Zahajenje noweje sezony we Wochožanskim parku błudźenkow z podijowej diskusiju „Přichod Łužicy“

Protyka (22.03.19)

pjatk, 22. měrca 2019 spisane wot:

Pjatk 22.3. 19:00 Dźeń astronomije we Wojerowskim planetariju

  19:00 Turněr dwójneje hłójčki w Pěskečanskim sportowym towarstwowym domje

  19:30 Hłowna zhromadźizna hońtwjerskeho drustwa Konjecy w tamnišej burskej stwě

  19:30 Hłowna zhromadźizna hońtwjerskeho drustwa Ralbicy w tamnišim sportowym domje

Sobotu 23. a 24.3.   20. jutrowne wiki w Lubnjowje (wot 10 hodź.)

Sobotu 23.3.   Cyłodnjowska literarna dźěłarnička na temu krótka proza pod nawodom Lubiny a Dušana Hajduk­-Veljković w Budyšinje

  9:00 Zhromadny dźeń dźěći 3. do 5. lětnika dekanat­neho dušepastyrstwa we Worklečanskim Don Bosko­wym domje

  14:00 Benedikt Dyrlich čita na Lipšćanskich knižnych wikach w hali 3 na wustajenišću B501 ze swojeje knihi „Leben im Zwiespalt 1“

  15:00 Młodźinski kofej w Radworskim młodźinskim klubje

  17:00 Koncert w rjedźe Duchowna hudźba ze skupinu NOCELLI w Budyskim klóšterku

Njedźelu 24.3. 13:00 Dźěłarnička debjenja jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  15:00 Předstajenje serbskeje inscenacije „Wopušćeny dom“ na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Protyka (15.03.19)

pjatk, 15. měrca 2019 spisane wot:

Pjatk 15.3. 17:30 Zwjazkowe předsydstwo Domowiny w Chrósćicach

  18:30 Hłowna zhromadźizna wohnjoweje wobory Łazow­skeje gmejny

  19:00 Hłowna zhromadźizna Róžeńčanskeje dobro­wólneje wohnjoweje wobory w tamnišej towarstwowej rumnosći

Sobotu 16. a 17.3.   28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje

Sobotu 16.3. 9:30 22. wysokošulske wiki w Budyskim powołansko­informaciskim centrumje

  14:00 Burske blido Domowiny a towarstwa Njepilic dwór na Rownjanskim Njepilic statoku

  19:30 Předstajenje inscenacije „Wopušćeny dom“ na hłow­nym jewišću Budyskeho NSLDź

  19:30 Koncert z Ronnyjom Weilandom „Pěsnje z Wolgaske­ho přibrjoha“ dopomnjenki na Ivana Rebroffa w Budyskim Serbskim muzeju

  20:00 Kabaretny wječor z Carolin Fischer a Ralfom Bärwolffom w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  20:00 Zhromadne wječorne modlenje dekanatneje młodźiny w Chrósćicach a přednošk Tomaša Pěčki­ wo dožiwjenjach na Swětowym zetkanju młodźiny w Panamje

Njedźelu 17.3. 9:30 Serbske kemše w Grodkowskej Serbskej cyrkwi

  16:00 Program Serbskeho ludoweho ansambla „Mała rejwana stawizna“ na žurli Budyskeho SLA

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND