Protyka (31.07.20)

pjatk, 31. julija 2020 spisane wot:

Pjatk 31.7. 18:00 Program ze skupinu Firletanz w Budyskej Sundowner-barje na zahrodźe Serbskeho ludoweho ansambla

  19:00 Swětowy dźeń rangerow w Stróžanskim Domje tysac hatow

  21:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje: „Ich war noch niemals in New York“

Sobotu 1.8. 17:00 Sushijowy wječor w Budyskej Sundowner-barje na zahrodźe Serbskeho ludoweho ansambla

  21:00 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje: „Nightlife“

Njedźelu 2.8. 13:00 Wotewrjenje wustajeńcy wo dźěćacych hrajkach z NDR w Njeswačanskim domizniskim muzeju

  16:00 Předstajenje „Greta“ na zahrodźe Budyskeho Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła

  17:00 Sushijowy wječor w Budyskej Sundowner-barje na zahrodźe Serbskeho ludoweho ansambla

  21:00 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje: „Joker“

Póndźelu 3. do 7.8.   Prózdninski program Čornochołmčanskeho Krabato­weho młyna: Wodźenje po młynje za swój­by (započatk stajnje w 14 hodź.)

Póndźelu 3. do 7.8.   Prózdninski program „Wo domjacej zwěrinje a rostlinach“ we Wojerowskej Dźěćacej a młodźinskej farmje (stajnje wot 10 hodź.)

Protyka (24.07.20)

pjatk, 24. julija 2020 spisane wot:

Pjatk 24.7. 19:30 Historiske wodźenje po Budyšinje pod hesłom „Jako Budyšin hišće Budissin rěkaše“ – zetkanišćo: studnja na Hłownym torhošću

  19:30 Poetry slam w Budyskim Kamjentnym domje

  21:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Kraba­to­wym młynje: „Olsenowa cwólba jědźe do Jütlandskeje“

Sobotu 25. a 26.7.   28. bičwolejbulowy turněr Wojerowskich zastaranskich zawodow na campingownišću při Slěbornym jězoru w Bjedrichecach (Friedersdorf)

   Hornčerske wiki w Bórkowach

Sobotu 25.7. 19:30 Impro-dźiwadło Yes abo ženje! we Wojerowskej Kulturnej fabrice

  20:00 Romantiske pućowanje Budyskeje turistiskeje infor­macije po sprjewinym měsće

  21:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje: „Hólčec dyrbi na čerstwy powětr“

Njedźelu 26.7. 9:00 Prózdninske pućowanje po Dubrjenskim bahnje z Kulowskej wjesnej skupinu Nabu – zetkanišćo: Hosćenc „Při młynje“ w Michałkach

  11:00 Wosebite wodźenje po wustajeńcy w elementariju Kamjenskeho Muzeja zapadneje Łužicy

  13:00 Bajkojte lěćo z dźěćacym swjedźenjom a dźiwa­dłom na Mortkowskej Jakubec twjerdźiznje

  21:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje: „Parasite“

Protyka (17.07.20)

pjatk, 17. julija 2020 spisane wot:

Pjatk 17.7. 19:00 Koncert pod hołym njebjom z Kerstin Ott we Woje­rowskim klubje Skład čo. 1

  19:30 Hłowna zhromadźizna Ralbičanskeho hońtwjerskeho drustwa w Ralbičanskim sportowym domje

  19:30 Filmowy wječor Kulowskich zjednoćenych młodźinskich klubow na dworje wustawa Jakubetz

  21:00 Kino pod hołym njebjom „Jojo Rabbit“ při Budyskim Sprjewinym kolenje

  21:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje za swójby: „Jumanji: The next Level“

Sobotu 18.7. 9:00 Dźěłarnička Njeswačanskeje přirodoškitneje stacije­ „Zawki pjelsćić“ na rybarskim dworje w Małym Holešowje

  19:30 Burger-bingo-wječor Kulowskich zjednoćenych młodźinskich klubow na dworje wustawa Jakubetz

  19:30 Koncert žónskeho projektneho chóra pod nawodom­ Walburgi Wałdźic „Spěwy z brunicowych kónčin“ w Budyskim Serbskim muzeju

  21:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym­ młynje: „Chroniki kenguruwow“

Njedźelu 19.7. 14:00 Swójbny swjedźeń we Wojerowskej Kulturnej fabrice

  17:00 Koncert žónskeho projektneho chóra pod nawodom­ Walburgi Wałdźic „Spěwy z brunicowych kónčin“ w Złokomorowskej serbskej cyrkwi

Protyka (10.07.20)

pjatk, 10. julija 2020 spisane wot:

Pjatk 10.7. 19:30 Historiske wodźenje po Budyšinje pod hesłom „Jako Budyšin hišće Budissin rěkaše“; zetkanišćo: studnja na Hłownym torhošću

  20:00 Kino „Perfektna kandidatka“ w Budyskim w Kamjent­nym domje

Sobotu 11. a 12.7.   Srjedźowěkowski kónc tydźenja „Z mosaza late“ w Dešnjanskim Domizniskim muzeju

Sobotu 11.7. 19:00 Swójbne dźiwadło we Wojerowskej Kulturnej fabri­ce

Njedźelu 12.7. 13:00 Swjedźeń k zakónčenju šulskeho lěta w Kamjenskej­ hudźbnej šuli na Macherowej

  21:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym­ młynje: „Njewidźomny“

Wutoru 14.7. 9:30 Wodźenje za swójby po Koćinskim Krabatowym mlokowym swěće (přizjewjenje trěbne)

  12:00 Pišćelowa hudźba k připołdnju w Budyskej tachant­skej cyrkwi

Srjedu 15.7. 15:00 Wotewrjenje wustajeńcy z kreatiwnymi wudźěłkami chowancow Budyskeho Serbskeho gymnazija pod hesłom „Korona-impresije“ w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji

Štwórtk 16.7. 17:30 Knižna premjera „Zelena radosć“ w Splóšćanskej (Pielitz) Čerwjenej korčmje

  21:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym­ młynje: „Potajne žiwjenje štomow“

Pjatk 17. do 19.7.   Wjesny swjedźeń w delnich Sulšecach

Protyka (03.07.20)

pjatk, 03. julija 2020 spisane wot:

Pjatk 3.7. 21:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym­ młynje za swójby: „Fantastiske pućo­wanje dr. Dolittlea“

Sobotu 4. a 5.7.   Antikske a čaporowe wiki na Mortkowskej Jakubec­ twjerdźiznje (stajnje 8 do 18 hodź.)

   Prěni kreatiwny hermank w Jiłočanskej (Eulowitz­) „Herbskej grychće“

Sobotu 4.7. 21:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym­ młynje: „Perfektne potajnostwo“

Njedźelu 5.7. 11:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Lětni són“ w Zarěčanskej­ Konsumowej galeriji

  14:00 Dźiwadło en miniature na Wojerowskej Piwarskej­ hasy

  16:00 Koncert Serbskeho ludoweho ansambla „Kóž­dom lu­dej swoje dudy“ z dudakom Handrijom Henčlom w Budyskim Serbskim muzeju

  19:30 Předstajenje „Greta“ činohrajneho studija Budyske­ho Němsko-Serbskeho ludoweho ­dźiwadła na dźi­wadłowej zahrodźe NSLDź

  21:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym­ młynje: „Knives Out – mordarstwo je swójbna­ wěc“

Póndźelu 6.7. 19:00 Wirtuelna poradźowanska hodźina Budyskeje hudźbneje šule

Wutoru 7.7. 19:00 Serbske stajne blido w Drježdźanskej korčmje „The Red Rooster“ na Rähnitzowej

Protyka (26.06.20)

pjatk, 26. junija 2020 spisane wot:

Pjatk 26. do 28.6.   49. jěchanski a skakanski turněr w Kulowje (koronakrizy dla dyrbja jón bjez publikuma přewjesć)

Pjatk 26.6. 21:00 Lětni filmowy wječor Zjednoćenych Kulowskich klubow na dworje Jakubec wustawa

Sobotu 27.6. 9:00 Kurs wo prawym klepanju kosy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  20:00 Lětni filmowy wječor Zjednoćenych Kulowskich klubow na dworje Jakubec wustawa

Njedźelu 28.6. 10:00 Wodźene kolesowanje Wojerowskeho měšćanskeho muzeja k sakskim industrijnym kulturnišćam (přizjewić so je trjeba!)

  20:00 Lětni filmowy wječor Zjednoćenych Kulowskich klubow na dworje Jakubec wustawa

Póndźelu 29.6.   Swjedźeń swj. Pětra a Pawoła

Srjedu 1.7. 19:00 Přednošk k stawiznam wsow Dołha Boršć, Dołha Boršć-wuchod a Lipinki w Stróžanskim Domje tysac­ hatow

Štwórtk 2.7. 21:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje: „Bohemian Rhapsody“ (přistup na areal wot 19:30 hodź.)

Pjatk 3.7. 21:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje za swójby: „Fantastiske pućowanje dr. Dolittlea“ (přistup na areal wot 19:30 hodź.)

Sobotu 4.7. 21:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje: „Perfektna potajnosć“ (přistup na areal wot 19:30 hodź.)

Protyka (19.06.20)

pjatk, 19. junija 2020 spisane wot:

Pjatk 19.6. 17:30 Zwjazkowe předsydstwo Domowiny w Slepom

Sobotu 20. a 21.6.   Antikske zběrarske wiki w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje (započatk stajnje we 8 hodź.)

Njedźelu 21.6. 9:00 Prěnje swjate woprawjenje w Ralbicach

  10:00 Přirodowědne pućowanje k Europskim dnjam archeologije Kamjenskeho Muzeja zapadneje Łužicy na Kopšinjanske hrodźišćo (přizjewić so je trjeba!)

  10:00 Dwurěčne kemše z Božim wotkazanjom w Klětnom

Póndźelu 22.6. 19:30 Smochčanski forum „30 lět kćějate krajiny: Wot pla­nowanskeho k wičnemu hospodarstwu. Što je z ho­spodarskeho rozmacha zbyło?“ w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Štwórtk 25.6. 19:00 Benedikt Dyrlich čita ze swojeje knihi „Doma we wućekach“ w Njebjelčanskim gmejnskim centrumje

  19:30 Slepjanske kulturne lěćo: Kino w farskej bróžni

Protyka (12.06.20)

pjatk, 12. junija 2020 spisane wot:

Pjatk 12.6. 18:00 Lětni swjedźeń z dołhej nakupowanskej nocu w Kinsporku

  19:00 Wosebita hudźbno-literarna matineja „Moja dróha“­ Wojerowskeho wuměłstwoweho towarstwa­ na žurli Wojerowskeho hrodu

Sobotu 13. a 14.6.   Swjedźeń zahrodoweho wuměłstwa w Dešnjanskim Domizniskim muzeju

Sobotu 13.6. 14:00 Wotewrjenje wustajeńcy „kóskaty slěd“ rodźe­neje Budyšanki Karoline Schneider w Lipšćanskej galeriji b2

Njedźelu 14.6. 10:00 Swjatočne kemše na Serbskim ewangelskim cyrkwin­skim dnju we Wojerowskej Janskej cyrkwi

Póndźelu 15.6. 19:00 Wirtuelna poradźowanska hodźina Budyskeje hudźbneje šule

Wutoru 16.6. 10:00 Kurs wo prawym klepanju kosy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Srjedu 17.6. 16:00 Měšćanska rada Budyšin

  17:00 Gmejnska rada Rakecy

Štwórtk 18.6. 18:30 Gmejnska rada Ralbicy-Róžant w Ralbičanskej šuli

Štwórtk 18.6. 19:30 Slepjanske kulturne lěćo: Kino w farskej bróžni

Pjatk 19.6. 17:30 Zwjazkowe předsydstwo Domowiny w Slepom

Njedźelu 21.6. 8:30 Prěnje swjate woprawjenje w Ralbicach

  10:00 Přirodowědne pućowanje k Europskim dnjam archeologije Kamjenskeho Muzeja zapadneje Łužicy na Kopšinjanske hrodźišćo (přizjewić so je trjeba!)

Protyka (05.06.20)

pjatk, 05. junija 2020 spisane wot:

Sobotu 6.6. 18:00 Finisaža wustajeńcy Jörga Tauscha w Slepjanskej cyrkwi

Njedźelu 7.6. 8:00 Přirodowědne pućowanje Kamjenskeho Muzeja zapadneje Łužicy po Dubrjenskim bahnje (přizjewić so je trjeba!)

Póndźelu 8.6. 19:00 Wirtuelna poradźowanska hodźina Budyskeje hudźbneje šule

Štwórtk 11.6.   Swjedźeń Božeho ćěła

  19:30 Slepjanske kulturne lěćo: kino w farskej bróžni

Pjatk 12.6. 7:30 Čitanje LND z Jěwu-Marju Čornakec w Radworskej zakładnej šuli

  19:00 Wosebita hudźbno-literarna matineja „Moja dróha“ Wojerowskeho wuměłstwowe towarstwa na žurli Wojerowskeho hrodu

Sobotu 13. a 14.6.   Swjedźeń zahrodoweho wuměłstwa w Dešnjanskim Domizniskim muzeju

Njedźelu 14.6. 10:00 Swjatočne kemše na Serbskim ewangelskim cyrkwin­skim dnju we Wojerowskej Janskej cyrkwi

Póndźelu 15.6. 19:00 Wirtuelna poradźowanska hodźina Budyskeje hudźbneje šule

Štwórtk 18.6. 18:00 Spěwny a čitanski wječork Bukečanskeje Bjesady pola Cuškec w Žornosykach

  19:30 Slepjanske kulturne lěćo: kino w farskej bróžni

Pjatk 19.6. 17:30 Zwjazkowe předsydstwo Domowiny w Slepom

Njedźelu 21.6. 8:30 Prěnje swjate woprawjenje w Ralbicach

Protyka (13.03.20)

pjatk, 13. měrca 2020 spisane wot:

Pjatk 13.3. 18:30 Seminar Budyskeje wokrjesneje ludoweje uni­wersity a gmejny Njebjelčicy „Hromadźe na wsy - myslić * wuknyć * wuwić * činić“; na Njebjelčanskej gmejnskej žurli

Sobotu 14. a 15.3.   Dźeń wotewrjeneje hornčernje pola Barchmannec w Bóšicach

   Dźeń wotewrjeneje hornčernje w Hózkowskej hornčerni „Baćonjace hnězdo“

   Dźeń wotewrjeneje hornčernje w Porchowskej Lehmannec hornčerni

   Jutrowne wiki w Lubinskim Błótowskim muzeju

Sobotu 14.3. 9:00 Zhromadny dźeń za šulerjow 3. do 5. lětnika we Wor­klečanskim Don Boskowym domje

  12:00 Debjenje jutrownych jejkow z Beatris Sachse w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji

  14:00 Serbske popołdnjo w Hochozy

  19:00 Diskusijne koło Sakska w dialogu pod hesłom „demoSlam“ w Njebjelčanskej „Bjesadźe“– wotprajeny!

  19:30 Koncert ansambla Calmus „Folksongi – Takle­ klinči swět“ w Budyskim Serbskim muzeju

  19:30 Předstajenje „Greta“ Činohrajneho studija město inscenacije „Dołhož fenki běža“ na hłownym je­wi­šću Budyskeho Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła

nawěšk